Αρχική σελίδα Español Greek
NeuroGrammar™ Box
 
  Αίτηση demo φράση

Περίπου NeuroGrammar™

Οι χρήσεις NeuroGrammar™ προώθησαν τους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να ελεγχθεί η γραμματική οποιουδήποτε αγγλικού εγγράφου σε ένα επίπεδο απαρατήρητο σε οποιαδήποτε άλληδήποτε γραμματική ελέγχοντας την εφαρμογή στην αγορά.

ποιος χρειάζεται NeuroGrammar™?

Το NeuroGrammar™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από:

 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μοναδικά σε NeuroGrammar™:

 • Δυνατότητα να προταθεί η σωστή χρήση των αγγλικών:

  • άρθρα (the, a, an)
  • προθέσεις (of, on, at, in, by...)
  • ονοματικές φράσεις
  • ουσιαστικά και επίθετα
  • φράσεις ρήματος
  • ρήματα και επιρρήματα

 • Δυνατότητα να προταθούν οι βελτιώσεις σχετικά με:

  • σαφήνεια
  • συνέπεια
  • χωρίστε τις ιδέες
  • απότομες μεταβάσεις στο κείμενο
  • ελλείπουσες πληροφορίες

 • Δυνατότητα να προστεθεί ένας απεριόριστος αριθμός εναλλακτικών λέξεων και φράσεών σας
 • Βρίσκει τις λέξεις λόγω του του χαρακτηριστικού γνωρίσματος
 

Άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα NeuroGrammar™:

 • παρέχει τις επιλογές γραμματικής
 • παρέχει τις επιλογές λέξης
 • παρέχει τις εξηγήσεις γραμματικής
 • αναλύει το περιεχόμενο/τη σημασία
 • παρέχει ότι σχετικός ανατροφοδοτήστε

Ενσωματωμένα εργαλεία αναφοράς:

 • λεξικό
 • θησαυρός
 • οδηγός γραμματικής
 

Πώς NeuroGrammar™ λειτουργεί;

Το NeuroGrammar™ χρησιμοποιεί τους προηγμένους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης νευρικός-δικτύων του προκειμένου να αναλυθούν κάθε ονοματική φράση και η φράση ρήματος σε κάθε πρόταση για τα συντακτικά και σημασιολογικά λάθη. Το NeuroGrammar™ χρησιμοποιεί τον κεντρικό υπολογιστή Διαδικτύου μας προκειμένου να εκτελεσθεί ο έλεγχος γραμματικής. Μια σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι υποχρεωτική για τη χρήση της: τουλάχιστον ένα ISDN, ADSL ή μια γρηγορότερη σύνδεση στο Διαδίκτυο συστήνονται.

Γλωσσική υποστήριξη ορθογραφίας και γραμματικής

Στην πολύ πιό πρόσφατη έκδοση NeuroGrammar™ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ:

 1. Αμερικανικοαγγλικό => επιτρέπει μόνο την αμερικανική ορθογραφία και την αμερικανική γραμματική
 2. Βρετανικό αγγλικό => επιτρέπει μόνο την ορθογραφία UK και τη γραμματική UK
 3. Η διεθνής αγγλική ορθογραφία => και Αμερικανός και UK και η γραμματική επιτρέπονται

Γιατί μια σύνδεση στο Διαδίκτυο απαιτείται;

Η βάση γνώσεων NeuroGrammar™ υπερβαίνει 83 terabyte των πληροφοριών που δεν μπορούν να εγκατασταθούν στον υπολογιστή γραφείου σας λόγω του μεγέθους του. Η βάση γνώσεων NeuroGrammar™ προσεγγίζεται μέσω του κεντρικού υπολογιστή NeuroGrammar™ μας για τον οποίο χρειάζεστε μια σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Εγγυημένες ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα στοιχείων

Η σε απευθείας σύνδεση γραμματική μας που ελέγχει τον κεντρικό υπολογιστή (κεντρικός υπολογιστής NeuroGrammar™) δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε στοιχεία επειδή επεξεργάζεται τα στοιχεία μόνο στον πραγματικό χρόνο. Δεν σώζει ποτέ οποιαδήποτε στοιχεία όσον αφορά το σκληρό δίσκο. Επομένως, η μυστικότητα και η εμπιστευτικότητά σας είναι εγγυημένες.

Έλεγχος της ταχύτητας

Το NeuroGrammar™ χρησιμοποιεί μια διαλογικές γραμματική και μια σημασιολογία ελέγχοντας τη διαδικασία. Αφότου ελέγχει NeuroGrammar™ την τρέχουσα πρόταση στο χρήστη δίνεται η ευκαιρία να διορθώσει αμέσως την τρέχουσα πρόταση. Η ταχύτητα ελέγχου του NeuroGrammar επομένως εξαρτάται από πόσο γρήγορα ο χρήστης κάνει τις διορθώσεις του/της.

 

 

Παραδείγματα όπου ο ελεγκτής γραμματικής της Microsoft αποτυγχάνει και εργασίες NeuroGrammar™:

Πρόταση εισαγωγής

Αποτέλεσμα ελεγκτών γραμματικής της Microsoft

Αποτέλεσμα NeuroGrammar™

Deer stew dents!

Η σωστή πρόταση θα ήταν:
"Dear students!"
λάθος που ανιχνεύεται κανένα Deer stew dents!
Do you know how too use the spell checker on the computer?

Η σωστή πρόταση θα ήταν:
"Do you know how to use the spell checker on the computer?"
λάθος που ανιχνεύεται κανένα Do you know how too use the spell checker on the computer?
Can you sea some spelling mistakes in this?

Η σωστή πρόταση θα ήταν:
"Can you see some spelling mistakes in this?"
λάθος που ανιχνεύεται κανένα Can you sea some spelling mistakes in this?
The spellchecker on my computer could knot fine any problems - awl my words were correct.

Η σωστή πρόταση θα ήταν:
"The spellchecker on my computer could not find any problems - all my words were correct."
λάθος που ανιχνεύεται κανένα The spellchecker on my computer could knot fine any problems - awl my words were correct.
Due you want to due that?

Η σωστή πρόταση θα ήταν:
"Do you want to do that?"
λάθος που ανιχνεύεται κανένα Due you want to due that?
I knead to leaf by 1 PM.

Η σωστή πρόταση θα ήταν:
"I need to leave by 1 PM."
λάθος που ανιχνεύεται κανένα I knead to leaf by 1 PM.
Internets make good brand best like Coca Cola.

Η σωστή πρόταση θα ήταν:
"The internet can best promote a good brand like Coca-Cola."
λάθος που ανιχνεύεται κανένα Internets make good brand best like Coca Cola.
Can you read these right the first time?

Αυτή η πρόταση δεν έχει κανένα λάθος.
Can you read these right the first time?

Εξήγηση: Ο ελεγκτής γραμματικής της Microsoft εκθέτει ένα πρόβλημα συμφωνίας αριθμού στη φράση: «these right».
λάθος που ανιχνεύεται κανένα
English muffins weren't invented in England nor French fries in France.

Αυτή η πρόταση δεν έχει κανένα λάθος.
English muffins weren't invented in England nor French fries in France.

Εξήγηση: Ο ελεγκτής γραμματικής της Microsoft προτείνει τη λέξη «or» αντί «nor».
λάθος που ανιχνεύεται κανένα
 
 

Εξετάστε τον ελεγκτή γραμματικής του Microsoft Word σας

Μπορείτε να εξετάσετε τον ελεγκτή γραμματικής του Microsoft Word σας με τη μεταφόρτωση ενός εγγράφου του MS Word που περιέχει τα ανωτέρω απαριθμημένα παραδείγματα: Έγγραφο του MS Word με τις προτάσεις παραδείγματος (μεταφορτώστε).

 

Διεπαφή NeuroGrammar™

Σχήμα 1: Μπορείτε να δακτυλογραφήσετε ή να κολλήσετε το αγγλικό κείμενο για τη γραμματική ελέγχοντας στο ανώτερο παράθυρο κειμένου. Η πρόταση παραδείγματος έχει διάφορα γραμματικά λάθη. Για να αρχίσετε τη γραμματική που ελέγχει τη διαδικασία χτυπήστε στη «γραμματική έναρξης ελέγχοντας» το κουμπί.

 

Σχήμα 2: Στο μέσο παράθυρο κειμένου NeuroGrammar™ έχει χαρακτηρίσει στις κόκκινες ύποπτες ή/και ανακριβείς λέξεις. Το NeuroGrammar™ αναμένει τώρα για σας για να αποφασίσει σχετικά με ποιες προτάσεις να δεχτεί και να ενεργήσει.

 

Σχήμα 3: Μπορείτε να επιλέξετε από τις εναλλακτικές λέξεις που προσφέρονται από NeuroGrammar™. Μπορείτε να χτυπήσετε σε οποιαδήποτε λέξη που χαρακτηρίζεται στο κόκκινο και θα παρουσιαστείτε με τις εναλλακτικές λέξεις για να επιλέξετε από. Το δεξί υπερεμφανιζόμενο παράθυρο παρουσιάζει παραδείγματα χρήσης για κάθε προτεινόμενη λέξη. Αυτά τα παραδείγματα χρήσης είναι μια ουσιαστική ενίσχυση για την απόφαση σχετικά με τη σωστή εναλλακτική λέξη μέσα στα συμφραζόμενα του ιδιαίτερου αγγλικού κειμένου σας.

 

Σχήμα 4: Μπορείτε τώρα να συνεχίσετε να διορθώνετε το κείμενο. Υπάρχει μια ελλείπουσα λέξη μεταξύ «του πρωινού» και «του βραδιού». Σε αυτό το παράδειγμα, είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθούν οι επιλογές «σωστών προτάσεων» στη λέξη «πρωί», η οποία προτείνει τις συχνότερες λέξεις που ακολουθούν συνήθως τη λέξη «πρωί». Ο χρήστης έχει μια επιλογή για να παρεμβάλει την πρόταση μεταξύ δύο λέξεων ή να αντικαταστήσει τη δεξιά λέξη εξ ολοκλήρου με την πρόταση. Μετά από να επιλέξει την προτεινόμενη λέξη «», χτυπήστε στην επιλογή επιλογών «ενθέτων».

 

Σχήμα 5: Όταν γίνεστε, χτυπήστε το «έλεγχο πάλι» κουμπώνει για να ελέγξει πάλι την ολόκληρη πρόταση και για να δει εάν υπάρχουν οποιαδήποτε νέα ή υπόλοιπα λάθη.

 

Σχήμα 6: Σε αυτήν την ειδική περίπτωση, η λέξη «ηλιόλουστη» είναι χαρακτηρισμένη επειδή κάθε πρόταση πρέπει να αρχίσει με ένα κεφαλαίο γράμμα. Χτυπήστε στη λέξη που χαρακτηρίζεται στο μπλε και θα παρουσιαστείτε με τις εναλλακτικές λέξεις για να επιλέξετε από. Επιλέξτε τη σωστή μορφή της λέξης, που είναι «ηλιόλουστη», από το δεξί υπερεμφανιζόμενο παράθυρο.

 

Σχήμα 7: Όταν γίνεστε, χτυπήστε το «έλεγχο πάλι» κουμπώνει για να ελέγξει πάλι την ολόκληρη πρόταση και για να δει εάν υπάρχουν οποιαδήποτε νέα ή υπόλοιπα λάθη.

 

Σχήμα 8: Δεν υπάρχουν άλλα λάθη στην πρόταση. Χτυπήστε στο κουμπί «επόμενης πρότασης». Δεδομένου ότι έχετε διορθώσει όλα τα λάθη και δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις που ελέγχουν, το τελικό προκύπτον αγγλικό κείμενο θα παρουσιαστεί σε σας όπως φαίνεται στο σχήμα 9.

 

Σχήμα 9: Το διορθωμένο τελικό προκύπτον αγγλικό κείμενο θα επιδειχθεί στο παράθυρο κατώτατου κειμένου και αντιγράφεται αυτόματα στην περιοχή αποκομμάτων. Μπορείτε τώρα απλά να κολλήσετε το διορθωμένο αγγλικό κείμενο στο λογισμικό επεξεργασίας κειμένου σας.

 

Σχήμα 10: NeuroGrammar™ στη δράση - ένα ζωντανεψοντα παράδειγμα για το πώς NeuroGrammar™ λειτουργεί στην πράξη.

 
 

Ελάχιστες προδιαγραφές λογισμικού και υλικού

 

 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα NeuroGrammar™ και τιμοκατάλογος

     

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα

Γλώσσες

Τιμή

   
 • Δυνατότητα να προταθεί η σωστή χρήση των αγγλικών:

  • άρθρα (the, a, an)
  • προθέσεις (of, on, at, in, by...)
  • ονοματικές φράσεις
  • ουσιαστικά και επίθετα
  • φράσεις ρήματος
  • ρήματα και επιρρήματα

 • Δυνατότητα να προταθούν οι βελτιώσεις σχετικά με:

  • σαφήνεια
  • συνέπεια
  • χωρίστε τις ιδέες
  • απότομες μεταβάσεις στο κείμενο
  • ελλείπουσες πληροφορίες

 • Δυνατότητα να προστεθεί ένας απεριόριστος αριθμός εναλλακτικών λέξεων και φράσεών σας
 • Βρίσκει τις λέξεις λόγω του του χαρακτηριστικού γνωρίσματος

Οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες γλώσσες: Αλβανικά, αλγερινά, αραβικά, της Λευκορωσίας, βοσνιακά, βουλγαρικά, κροατικά, τσεχικά, δανικά, ολλανδικά, αγγλικά, εσθονικά, φινλανδικός, γαλλικά, γαελικός (ιρλανδικά), Γεωργιανός, γερμανικά, ελληνικά, εβραϊκά, ουγγρικά, τα ισλανδικά, Ινδονήσιος (της Μαλαισίας), ιταλικά, ιαπωνικά, Κορεάτης, λετονικά, λιθουανικά, Μαλτέζος, νορβηγικά, περσικό, στίλβωση, πορτογαλικά (βραζιλιάνα), πορτογαλικά (ευρωπαϊκά), ρουμάνικα, ρωσικά, Σέρβος (κυριλλικό χειρόγραφο), Σέρβος (λατινικό χειρόγραφο), σλοβάκικα, Σλοβένος, ισπανικά (ευρωπαϊκά), ισπανικά (λατινοαμερικάνικα), σουαχίλι, σουηδικά, Φιλιππίνος, Ταϊλανδός, Τούρκος, Ουκρανός, βιετναμέζικα.

US$ 290

Πρόσθετη περιορισμένη προωθητική έκπτωση:

US$ 149

Διαταγή τώρα!
 
 
 

Εάν θα επιθυμούσατε να ανακαλύψετε περισσότερες πληροφορίες για τα άλλες προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που τρέχουν σε άλλες πλατφόρμες, παρακαλώ επιλέξτε εδώ:

 

Τιμολόγηση και σε απευθείας σύνδεση έντυπο διάταξης

Για να διατιμήσουν και σε απευθείας σύνδεση διαταγής οι πληροφορίες παρακαλώ/χτυπούν εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες για το λογισμικό μας παρακαλώ στείλετε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε: [email protected]