Translation Experts - Our language translation tools are always at hand

Homepage American English English German French Italian Hungarian Czech Croatian


Hungarian Translation ExamplesDemo Sentence Request

You can request your own demo sentence by clicking on the following link: NeuroTran Demo Sentence Request


Example 1: Hungarian to English translation using NeuroTran translation software.

This example shows how any automatic translation can be further improved by selecting from a list of possible alternative meanings for any word or phrase. This is a unique feature of NeuroTran translation software. NeuroTran is grammar aware and the more you use NeuroTran the better it will translate because it learns from the user. The example also shows how any word can be inserted by the user. This feature allows the user complete control over the final translation accuracy. For more information on NeuroTran please click on the image shown below.Hungarian to English translation using NeuroTran

Example 2: English to Hungarian translation using NeuroTran translation software.

This example shows English to Hungarian translation as opposed to the other direction. All the other features of NeuroTran are the same in this translation direction as they are in the previous example. In this example we can also see that any word in the translated text can be changed. NeuroTran also allows the user to change word order and add any word to the user dictionary and thus further improve translation quality. For more information on NeuroTran please click on the image shown below.English to Hungarian translation using NeuroTran

Example 3: Hungarian to English translation using InteractiveTran translation software.

The document translation feature of InteractiveTran is shown in this example. InteractiveTran learns from the user during translation as the user selects from available alternative translations. InteractiveTran can be used to quickly understand any type of Hungarian text. For more information on InteractiveTran please click on the image shown below.Hungarian to English translation (anim)

Example 4: English to Hungarian translation using InteractiveTran translation software.

The example shows Hungarian to English translation. InteractiveTran can be used to quickly understand the meaning of any English text by a Hungarian speaker as shown in this example. For more information on InteractiveTran please click on the image shown below.English to Hungarian translation (anim)

Example 5: English to Hungarian translation using PalmTran translation software.

This example shows English to Hungarian translation using PalmTran translation software. For every word or phrase the user can select the most appropriate translation from the list of possible alternative translations. Then, by simply clicking the 'OK' button the user selects that translation. PalmTran runs on Palm OS (3.5 or higher) compatible hardware and supports 1600 language translation pairs. For more information on PalmTran please click on the image shown below.English to Hungarian translation using PalmTran

Example 6: Hungarian to English translation using PalmTran translation software.

The example shows Hungarian to English translation as opposed to the previous example. All the features of PalmTran shown in this example are the same as in the previous example. PalmTran can be used not only for translating, but also for communicating with a person who does not speak your language nor do you speak their language. For more information on PalmTran please click on the image shown below.Hungarian to English translation using PalmTranSmall Hungarian dictionary with the most frequent words

The format of this small English-Hungarian dictionary is as follows:

English_word, first_Hungarian_translation, second_Hungarian_translation, ..., last_Hungarian_translation

the, a, az
of, -ból, -ből, -tól, -től, -ról, -ről
to, -hoz, -hez, -höz, felé, -ig, -ni, -nak, -re, -ra
and, és, meg, viszont
a, egy, egy bizonyos
in, -ban, -ben, -on, -en, -ön, -ba, -be
for, részére, számára, miatt, helyett, végett, kedvéért, okából, -ért
is, van
on, -ra, -re, -on, -en, -ön, -n, közben, kinyitva, bekapcsolva, (vmi) mellett, -nál, -nél, -án, -én, -ról, -ről, -hoz, -hez, -höz, felé, pontosan akkor, rögtön azután, (vminek) eredményeképpen, tovább, iránta, feléje
I, én
by, mellett, közelében, keresztül, -nál, -nél, -re, -ra, által, -val, -vel, közelben
this, ez, ezt
with, -val, -vel, -nál, -nél
that, amit, ahhoz, hogy, arra, hogy, azt, hogy, amely, amelyeket, amelyet, az, hogy, azt, ami, amaz, ez, emez, ilyen, olyan, azért hogy
it, ez, ezt, az, azt
you, ön, önt, önök, önöket, te, téged, ti, titeket
be, lenni
at, -on, -en, -ön, -ban, -ben, -kor, -nál, -nél
all, minden, egész, összes, mindegyik
as, mint, úgy, mint, amint
or, vagy, illetve
from, -ból, -ből, -tól, -től, -ról, -ről
are, van, vannak, vagytok
an, egy
not, nem, nincs
your, -a, -e, -ja, -je, -uk, -ük
page, oldal, lap
home, haza, hazai, belföldi, bel-, családi, otthoni, háztartási, saját, találó, otthon, lakás, ház, lakhely, lelőhely
have, volna, van (vkinek vmije), bír (vmit), rendelkezik (vmivel), birtokol, kap, szerez
la, á-hang, istenem
no, nem, semmi, semmiféle, nincs
was, volt
new, új
more, több, többet
will, akarat, akarás, kívánság, szándék, rendelkezés, végrendelet, lesz, fog, akar, óhajt, parancsol, meghagy, kényszerít, végrendeletileg ráhagy, testál
about, körülbelül, -ről, -ról, mindenfelé, körös-körül, nem messze, a közelben, közel, megközelítőleg, körül, táján
us, minket, bennünket, nekünk
we, mi
if, ha, amennyiben
can, tud, konzerv, befőz, konzervál, -het, -hat
one, egy, egyik
do, csinál, tesz
but, de, kivéve, azonban, csak, hanem
they, ők
information, információ, felvilágosítás, tájékoztatás, értesítés, értesülés, hír, közlemény, feljelentés
other, más, egyéb, másik
next, következő, legközelebbi, azután
site, telek, fekvés, helyzet, telepít, házhely, hely
up, megjelöl, emel, fokoz, feláll, felemelkedik, fel, felfelé, fent
our, -unk, -nk, -ünk, -aink, -jaink, -eink, -jeink, miénk
my, az én (...)-m, az enyém
search, kutatás, keresés, keres
time, idő, időtartam, időpont, alkalom, szabadidő, időtöltés, időszámítás, időmérés, ütem, taktus, időt kiszámít, időt megállapít, időzít, beállít, idejét méri
may, május, galagonya, szabad, lehet, -hat, -het
has, birtokol, kap, szerez
what, mi, milyen
which, melyik, amely
he, ő
so, tehát, úgy, így
here, itt
out, ki, kifelé, kint, -ból, -ből
news, hírek, hír, újság
web, pókháló, szövet, szövedék, háló, úszóhártya, penge, toll (kulcsé), vég (szövet), rotációs henger
their, -uk, -ük, -juk, -jük, -aik, -eik, -jaik, -jeik
any, akármi, valami, akárki, valaki, bármilyen, akármilyen
there, ott, oda
use, használ, alkalmaz, használat, felhasználás, alkalmazás, haszon, felhasznál, használni
back, hát, vissza, támla, hátulja, hátulsó, támogat, fogad (lóra), visszatol, visszatolat, hátrál, hátrafelé megy
net, háló, kelepce, csapda, hálót köt, behálóz, nettó, halászik, tiszta
die, meghal
free, szabad, független, ingyenes, mentes, nem foglalt, bőkezű, nyílt, akadálytalan, megszabadít, szabaddá tesz, felszabadít, kiszabadít
only, egyetlen, csak, csupán
mail, felad (postán), posta, vértezet, páncél, páncéling, páncéloz, postai, postára ad, felad, postáz
copyright, szerzői jog, szerzői joggal védett
click, kettyenés, kattanás, csattanás, csettintés, csattant, összepasszol, első látásra megszeret, sikere van, szerencsés, eléri célját, kattan
also, is, szintén
co, társaság, megye (rövidítések)
contact, kapcsolat, érintkezés
me, én
his, -a, -e, -ja, -je, -jai, -jei, az övé
index, mutatóujj, névmutató, mérőszám, kitevő, tartalomjegyzékbe venni, betiltani
when, mikor, amikor
who, ki, kik
help, segít, segítség, támogatás, súgó
date, időpont, dátum, kelet, datolya, ered, keltez, találka, randevú, randi
first, első, először
un, kicsi (gyerek)
some, némely, valami, valamelyik, némi, kis, néhány, igazi, egész, körülbelül
get, kap, nyer, szerez, vesz, vásárol, beszerez, elfog, elkap, elejt (vadat), rávesz, rábír, elvégeztet, ért, megért, felfog, állapotba juttat, helyre juttat, jut, kerül (vhova), lesz (vmilyen), válik (vmilyenné), hozzáfog (vmihez), eljut (vhova), elér (vhova)
see, lát, megnéz, meglátogat, meglát, utánanéz, fogad, elkísér, püspökség, érsekség, egyházmegye
name, név, elnevezés, megnevez, nevét, neve
how, hogyan
top, tető, csúcs, befed, tetővel ellát, tetejére hág, túltesz, felülmúl, túlszárnyal, kitűnően végez, élen jár
se, délkelet (rövidítés)
service, szolgáltatás, ellátás, adogatás, szerva, szolgálat, forgalom, szerviz, kiszolgálás, felszolgálás
them, őket, azokat
been, (be- lenni ige harmadik alakja)
now, most, jelenleg
would, akar
el, magasvasút
were, voltak
list, oldalra dől, lista, jegyzék, besorol
into, -ba, -be, -ra, -re
its, -a, -e, -ja, -je
than, mint
over, felső, át, keresztül, felett, fölött, felül, több mint
two, kettő, két
business, teendő, ügy, üzlet, üzleti tevékenység, szakma, üzleti
email, elektronikus levél, email
like, szeret, hasonló, tetszik, mint, olyan, mint
last, utolsó, tart vmeddig, múlt, legutóbbi, legújabb, legfrissebb, döntő, végleges, utoljára, utolsónak, végül, kaptafa, fennáll, fennmarad, megmarad, kitart, elég, eltart, végső, tart
world, világ
go, megy, jár, járás, menés, elmegy
view, kilátás, nézet, látás, vélemény, néz, megnéz, megtekint
people, emberek, nép
am, vagyok
Internet, Internet
just, csak, igaz, igazságos, helyes, csaknem, éppen most
state, állapot, állás, helyzet, állam, kijelent, megállapít, státus, kifejez
g, g betű, g hang
message, üzenet, közlés, értesítés, tanítás, mondanivaló
system, rendszer, szerkezet
data, adat, adatok
had, (a have ige múltideje)
make, csinál, tesz, készít, keres, márka, fajta, gyártmány, készítmény, áramkör zárása
should, kellet volna, kellet
previous, előző, előzetes, megelőző, előbbi
then, akkor, majd
work, dolgozik, munka, működik, hat, beválik, kézimunkázik, hímez, kotyog, forr (bor), erjed, megdolgoztat (vkit), ledolgoz (munkaidőt), működtet, járat, kezel, üzemeltet, művel, megművel, megmunkál, feldolgoz, kidolgoz, tesz, véghezvisz, előidéz, létrehoz, tevékenység
her, őt, neki
most, a leg-(...)-bb, a legtöbb, majdnem, legtöbb
year, év, esztendő
after, után
day, nap
per, által, révén, -ként
to-day, ma
where, hol, ahol
used, használt, elhasznált
group, csoport
such, ilyen, olyan, oly, ily, olyan fajta, egy bizonyos, hasonló
please, legyen szíves, kérem, tessék, kérjük, szíveskedjenek, szíveskedjék, örömet szerez, örömet okoz
well, jól, nos, kút, forrás, üreg, akna, jó, szerencsés, egészséges, nagyon, helyesen, szerencsésen, ömlik, bugyog
through, átmenő, keresztül, át, alatt, folyamán, által, végig, miatt, áthatoló, közvetlen
find, talál, megtalál, felfedezés, talált tárgy, lelet, lel, meglel, megállapít, (vmilyennek) talál, ellát, felszerel, találja, találod, találsz
number, szám, számlál, megszámlál, megszámol, besorol, számoz, megszámoz, egy mennyiséget kitesz
each, mindegyik, mindegyiket, minden
support, támogat, támasz, segítség, támaszt, alátámaszt, tart, megtart, fenntart, gyámolít, segít, eltart, igazol, megalapoz, eltűr, elvisel, támaszték, tartó, talpazat, karó, oszlop, alátámasztás, támogatás, segély, pártfogás, eltartás, fenntartás
den, barlang, odú, tanya, dolgozószoba
good, jó
she, ő
order, rend, rendez, parancsol, rendel, parancs, sorrend, rendelet, határozat, rendelés, megrendelés, utalvány, megrendel, megparancsol
high, magas
set, készlet, díszlet, szilárd, állhatatos, megmerevedett, rendes, megállapított, előírásos, kötött, szervíz, sorozat, garnitúra, csoport, banda, társaság, készülék, játszma, fészekalja, beállítás, beigazítás, irányzat, alakulás, berakás (hajé), napnugta, dugvány, palánta, kövezőko, szett, tesz, letesz, ültet, foglal, megszab, megállapít, beállít
under, alatt, alá, alól, alul, lent
way, út, mód, távolság, irány, eljárás, módszer, szokás, szempont, tekintet, el, messze, távol
part, elválaszt, szétválaszt, kettéoszt, szétválik, felbomlik, feloszlik, elbúcsúzik, elmegy, elválik, rész, választék (haj), részt, párt
privacy, magány, elvonultság, magánélet, egyedüllét
subject, alárendelt, állampolgár, alattvaló, tárgy, téma, leigáz, legyőz, tantárgy, alany
city, város
many, sok, számos
very, igazi, nagyon
best, legjobb
need, szükség, szükséglet, szüksége van, szükség van, szükség lenne, szüksége lenne
before, előtt, előbb, korábban, mielőtt
know, tud, ismer
school, iskola
available, elérhető, rendelkezésre álló, kapható, megszerezhető, igénybe vehető, beszerezhető, felhasználható, érvényes
policy, politika, államvezetés, irányvonal, vezérelv, eljárásmód, biztosítási kötvény
general, általános, megszokott
public, nyilvános, általános, közös, közösségi, köz-, nyilvánosság, közönség
program, műsor, napirend, program, programoz, beprogramoz, tanterv
don, előadó, tanár, felvesz (ruhát), feltesz (kalapot)
made, gyártott, készített, csinált, megcsinált, elkészített, elkészült
life, élet
non, nem
company, társaság, vállalat, cég
type, típus, gépel, tipizál, fajta
health, egészség
main, fő, legfontosabb
link, láncszem, kézelőgomb, csukló, ízület, fáklya, összeláncol, összeköt, összekapcsol, összefűz
add, összead, hozzáad
could, tudna, tudná
using, használ, felhasznál, alkalmaz
must, must, penészség, dohosság, muszáj, kell
long, vágyódik, hosszú
between, között
line, vonal, szakma, sor, damil, zsineg, vonalaz, megvonalaz, vonalakat húz, vonalkáz, felsorakoztat, sorba állít, sorakoztat, bélel, kibélel, megtöm, tölt, megtölt, szegélyez, egyenes, útvonal
music, zene, énekóra, kotta
said, mondott, nevezett, szólt
center, központ, centrum, középcsatár, központosít, összpontosít, középpontba állít, középre ad
on-line, vonalban, on-line help, azonnali segítség (pl. számítógépnél), beépített
take, fog, megfog, visz, vesz, kézbe vesz, elvesz, megragad, elfog, hatalmába kerít, megszerez, lefoglal, bérel, kibérel, bérbe vesz, alkalmaz, szerződtet, felvesz, kivesz, igényel, tart, választ, elfogad, megfogad, eltűr, elvisel, kibír, felfog, megért, feltételez, feltesz, hat, sikere, felvétel, bevétel, elfoglal, elvisz, filmfelvétel, fogás (halé), nyereség
right, jobb, helyes, jó, megfelelő, korrekt, jogos, egyenesen
local, helyi, belföldi, helybeli
price, ár, árat megállapít, beáraz, becsül, értékel
product, termék, gyártmány
by-product, melléktermék
software, szoftver, software
man, ember, bábu (társasjátékban), férfi
international, nemzetközi
con, megtanul, betanul, kormányoz, becsap, rászed
version, változat, verzió
off, távoli, messzi, nem elfoglalt, el, távol, messze, szabad, félre, le, lezárva, elzárva, kikapcsolva, ki (pl. kapcsolón)
file, reszelő, ráspoly, akta, iratcsomó, kartoték, iratgyűjtő, sor, oszlop, adatállomány, reszel, ráspolyoz, iktat, irattároz, irattárba helyez, menetel, iratrendező, fájl, állomány
university, egyetem
because, mert, azért, mert
full, teli, tele, telt, kövér, kövérkés, teljes, hiánytalan, bőséges, kiadós, teljesen nagyon, egészen, pont, pontosan, éppen, teljesség
research, kutatás
read, olvas
post, felad, odaállít, elhelyez, kapufa, posta, postán küld, postára ad, cölöp, oszlop, őrhely, állás
asp, áspiskígyó
place, hely, teríték, helyez, elhelyez, tesz, rendez, alkalmaz, felad, eszközöl, kihelyez, rábíz, felismer, terület, helység, otthon, lakás, ház, tér, rang, állás, helyezés, rész, passzus, megillető hely
area, terület, felület, felszín, terep, térség, légtér
form, forma, alak, formál, alakít, osztály
development, fejlődés, kifejlődés, kialakulás, kidolgozás, előhívás, fejlesztés
thread, fonál, cérna, csavarmenet, gépselyem, befűz, felfűz, csavarmenetet vág
being, lét, létezés, lény, teremtmény
even, egyenletes, sima, sík, lapos, páros, még, még a, akár, szabályos, egyenes, egyenlő, uéppen, egészen, egyenesít, kiegyenesít, kiegyenlít
open, nyit, kinyit, nyílik, nyitott, nyílt, megkezd
want, akar, hiány, szükség, szükséglet, igény, szűkölködés, nélkülözés, nyomor, kíván, óhajt, igényel, hiányzik, nincs, szűkölködik, nélkülöz
based, kiindulópontul szolgáló, alapozott (vmire)
user, felhasználó
text, szöveg, szöveget
report, beszámol, jelent
book, könyv, könyvel, elkönyvel, beír, foglal, lefoglal, előjegyez, előjegyeztet, megrendel, menetjegyet kiad, menetjegyet vált
both, mindkettő, mind a kettő, mindkét
national, nemzeti, országos
video, video
does, csinál, tesz, végrehajt, cselekszik, működik, (segédige kérdésnél, felszólításnál)
review, áttekintés, visszapillantás, felülvizsgálat, számbavétel, szemle, ismertetés, bírálat, folyóirat, áttekint, átvizsgál, felülvizsgál, számba vesz, átnéz, szemlét tart, bírálatot ír, ismertetést ír, ismertet
down, legyőz, letesz, lefelé irányuló, le-, alsó, le, lefelé, lent, leégve, pehely
since, óta, mivel, miután, mert, hiszen
community, közösség
great, nagy, nagyszerű, remek
same, ugyanaz, ugyanilyen, azonos, ugyanez, hasonlóan
while, rövid idő, közben, miközben, míg, mialatt, amíg csak, noha, bár, fáradozás, időz, időzik
show, mutat, felfed, megmutat, kimutat, igazol, vezet, mutatkozik, látszik, kilátszik, látható, látszik vminek, felmutatás, bemutatás, kiállítás, előadás, látványosság, látszat, parádé, pompa, vállalat, üzlet, siker, bemutató, műsor, mutatvány, felmutat, bemutat, kiállít, bebizonyít, megjelenít
family, család
three, három
special, speciális, különleges
much, sok, sokkal, nagyon
art, művészet, rajzóra
him, neki, őt
board, fedélzet, tábla, deszka, karton, kemény papír, ellátás, élelmezés, koszt, tanács, bizottság, tanácskozó testület, deszkáz, bedeszkáz, kosztot ad, élelmez, hajóra száll, beszáll, felszáll, étkezik, kosztol
return, visszatér, válaszol, visszatérés, visszaaérkezés, visszaadás, visszaszolgáltatás, visszaküldés, visszatérítés, visszatevés, visszahelyezés, megismétlődés, újra előfordulás, viszonzás, kiegyenlítés, ellenszolgáltatás, kárpótlás, bevétel, nyereség, haszon
American, amerikai
end, vég, befejezés, végződés
network, hálózat, hálózati
own, saját, tulajdon, tulajdonul bír, elismer, beismer, bevall
office, hivatal, iroda
CD, CD, cédé
fax, fax
design, tervez, tervezés
education, oktatás, tanítás
management, vezetés, intézés, igazgatás, vezetőség, igazgatóság
forum, fórum
st, csitt!
code, kód, törvénykönyv
current, időszerű, forgalomban levő, érvényes, közhasználatú, elterjedt, általános, folyó-, ár, áram, áramlat, villamos áram, folyó, jelenlegi
ID, azonosítás
it's, az (vmi)
total, egész, teljes, összes
real, valóságos, igazi, valódi, tényleges
computer, számítógép, számítástechnikai
si, h hang
address, cím, megszólít, címez, ír, küld, irányít, beszédet intéz, beszél, beszédet mond, üdvözöl, szólít, címzés, előadás, beszéd, ügyesség, viselkedés, modor
another, másik, más
guide, vezető, idegenvezető, kalauz, útmutató, útikönyv, ismertető, példamutatás, vezérfonal, sín, vezet, irányít, kalauzol
change, cserél, aprópénz, csere, változás, átszáll, átszállás, váltás, átalakul, módosul, átalakít, módosít, változtat, cserélni
come, jön
history, történelem, történet
project, tervez, kigondol, vázol, dob, vet, hajít, kirepít, kilő, vetít, kivetít, kiáll, terv, tervezet, tervrajz, beruházás, kutatási téma, kutatási feladat, átél, vetületet készít, téma
member, tag
English, angol
map, térkép, térképez, feltérképez
access, belépés, bemenet, hozzáférés, hozzáférhetőség, roham, dühroham
section, rész, szakasz, szelvény, gerezd, körcikk
during, közben, alatt, folyamán
author, szerző, író
download, letölt
power, erő, hatalom, energia, képesség, áram, teljesítmény, nagyítás, hatvány, nagy, sok, áram alá helyez
point, pont, részlet, kérdés, lényeg, jellemvonás, vonás, ponteredmény, pontérték, egység, poén, csattanó, fali csatlakozó, konnektor, hegyez, mutat, megmutat, kimutat, irányít, írásjelekkel ellát, kihézagol, fugáz, állja a vadat (kutya)
will-power, akaraterő
old, régi, öreg, idős, vén
case, eset, ügy, becsomagol, bevon, behúz, beburkol, ládába rak, tokba rak, ládáz, láda, doboz, tok, tartó, fiók, táska, szekrény, töltényhüvely
van, furgon
size, méret, nagyság szerint osztályoz, enyvez, enyvvel kezel, nagyság, szám, alak, formátum, terjedelem, enyv, ragasztóanyag
still, csendes, halk, lágy, nyugodt, mozdulatlan, mégis, mindazonáltal, ennek ellenére, nyugalom, csend, állókép, lepárlókészülék, szeszfőző készülék, lecsendesít, elcsendesít, megnyugtat, enyhít, lecsendesedik, megnyugszik, lepárol, még, még mindig
bin, tartó, láda
archive, archív
shopping, bevásárlás
control, irányít, vezérel, szabályoz, felügyel, megfékez, korlátoz, ellenőriz, fennhatóság, irányítás, felügyelet, kormányzás, vezérlés, ellenőrzés
did, tett
John, budi, klotyó, János
small, kicsi, kis, apró, jelentéktelen
select, kiválaszt, válogat, választ, kijelölni, kijelöl
send, küld, elküld, vet, hajít, repít, hajt, kegyesen megad, megajándékoz, ellát
call, hív, nevez, hívás, kiáltás, felhívás
found, alapít, talált
pour, önt, ömleszt, ömlik, omlik, folyik, zuhog
level, szint, vízszintező, szintez, vízszintessé tesz, elegyenget, egy szintre hoz, kiegyenlít, lerombol, földdel egyenlővé tesz, ráirányít, rászegez, sík, egyszintű, vízszintes, egyenlő, egyforma, kiegyensúlyozott, nyugodt, felszín, színvonal
photo, fénykép
image, kép, szobor, képmás, hasonmás, arcmás, tükörkép, összkép, elképzelés, képzet, hasonlat, szókép
shop, bolt, bevásárol, üzlet, vásárol
technology, technológia, technika
days, napok
little (quantity), kevés (mennyiség)
little, kicsi
media, média
start, elkezd, elindít, elindul, összerezzen, megriad, elindulás, rajt, kezdet, rajtvonal, megriadás, összerezzenés, előny, felijed, beindít
including, beleértve
check, ellenőriz, számla, csekk, sakk, kockás, akadály, hirtelen megállás, ellenőrzés, elismervény, ruhatári jegy, kudarc, kipipálás, átvizsgál, kipipál, féken tart, sakkban tart, megdorgál, sakkot ad, megáll, megtorpan, ruhatárba tesz, felad (megőrzésre)
every, mind, minden, mindenki, mindegyik
house, ház, elszállásol, elhelyez, befogad, lakik, épület, háztartás, család, dinasztia, üzletház, színház, hallgatóság
plus, plusz, meg, és, többlet, növelni
value, érték, értékel, becsül
today, ma, manapság
include, tartalmaz, magában foglal, beleért, belevesz, beleszámít
love, szerelem, szeret, szeretet
course, fogás (étkezésnél), kurzus, üldöz, fut, szalad, folyik, kering, menet, folyamat, folyás, lefolyás, útirány, irány, versenypálya, tanfolyam, kezelés, kúra, téglasor
look, megjelenés, külső, tekintet, pillantás, néz, megnéz, vigyáz (vmire), ügyel (vmire), néz (vmerre)
action, tett, per, kereset, cselekmény, hatás, műkodés, cselekvés, cselekedet, akció
article, cikk, újságcikk, pont (okiratban), szakasz, névelő
again, újra, megint
title, cím
buy, vesz, megvesz, megvásárol, vásárol
content, elégedett, befogadóképesség, űrtartalom, terjedelem, összetétel, hajlandó, igen szavazat, elégedettség, megelégedés, kielégít, eleget tesz
different, különböző, különféle, eltérő
too, túl, szintén
source, forrás
country, ország, vidék, táj
however, bármennyire, akárhogyan, azonban, mégis, mindamellett, viszont, ám
game, vad (erdei), játék, társasjáték, vadhús
black, fekete
against, ellen
account, számla, haszon, előny, fontosság, tart (vminek), tekint (vminek), beszámoló
club, ütő, klub, bunkósbot, golfütő
south, déli, dél
provide, beszerez, ellát, gondoskodik, intézkedik, nyújt, ad, szolgáltat, biztosít
big, nagy
class, osztály
TV, TV, tévé
water, víz
department, osztály, kar, tagozat
let, enged, megenged, hagy, bérbe ad, kiad, bérbe adják, bérbeadás, bérlet, akadály, semmis ütés
library, könyvtár
box, doboz, láda, páholy, fülke, szekrény (tornaszer), bokszol
description, leírás
team, csapat, fogat, csoport, munkaközösség, brigád, legénység, sportcsapat, befog
visit, látogat, meglátogat
week, hét
around, körül, mindenfelé
store, készlet, bolt, raktár, üzlet, felszerel, készlettel ellát, tárol, elraktároz, beraktároz
test, teszt, kipróbál, próbára tesz, megvizsgál, ellenőriz, analizál, vizsgáztat, próba, kipróbálás, próbatétel, próbál, megpróbál
head, fej, vezet, élén áll (vminek), fejel, megy, igyekszik, halad, mákfej, gubó, fő, fej (érmén), vezető, igazgató, családfő, felső rész, kiindulópont, tetőpont, csúcspont, kifejlés, rovat, rubrika, fejezet, fejjel ellát, felirattal ellát
why, miért, mi okból, no de, nocsak, nini, nézd csak, hát, nos
press, sajtó, kényszerít, nyomás, prés, tolongás, szorongás, hajsza, nyom, megnyom, összenyom, présel, kiprésel
plan, tervez, terv, tervrajz, alaprajz, felülnézet, tervezet, elgondolás, megtervez, vázol, ábra
government, kormányzat, vezetés, hatalom, kormány, kormányzati, állami
phone, telefon, telefonál, felhív (telefonon)
money, pénz
care, gond, gondosság, gondoskodás, aggodalom, igyekezet, törődés, törődik, szeretne (vmit) megtenni, hajlandó (vmit) megtenni
live, él, lakik, létezik, tartózkodik, megél (vmit), megér (vmit), élő, eleven, élénk, működő, valódi, egyenes adás, egyenesben, élőben
hotel, szálloda, hotel
rate, arány, mérték, szint, sebesség, gyorsaság, díjszabás, tarifa, helyi adó, osztály, rang, becsül, értékel, megadóztat, adót vet ki, sorol (vhova), tekint (vminek), számít (vminek), (vmilyen) osztályba tartozik, megdorgál, lehord, leszid, fok, árfolyam, értékelés
room, szoba, hely, terem
second, második, másodperc
law, törvény, jogszabály, jog
process, folyamat, eljárás, feldolgoz, megmunkál, kikészít, tartósít, kidolgoz, perel, beperel, klisíroz, lenyomtat, vonul, felvonul, per
men, férfiak
women, asszonyok, nők
county, megye, járás
August, augusztus
etc, stb, s a többi
sex, nem, nemiség, nemi élet, szexuális élet, szex
give, ad, odaad, átad, rendez
par, névérték, egyenérték
large, nagy, átfogó
note, jegyzék, megjegyez, feljegyez, megjegyzés, hangjegy, figyelembe vesz, tudomásul vesz, jegyzetekkel ellát, jegyzet, bankjegy
table, asztal, tábla, táblázat
north, észak, északi
children, gyerekek, gyermekek
travel, utazik, utazás
say, mond, elmond, kimond, kijelent, ejha
ac, váltóáram, folyószámla, tanácsadó testület, időszámítás előtti
sign, jel, cégér, aláír, cégtábla, címtábla, felirat, jegy, tünet, nyom, jelet ad
better, jobb, jobban, fogadó játékos
field, mező, szántóföld, terep, megakadályoz (vmit), terület, tér
going, haladó, menő, menés
problem, probléma, számtanpélda, feladat
staff, személyzet, munkatársak, bot, pálca, rúd, mérőléc, támasz, erősség, vezérkar, személyzettel ellát
welcome, szívesen lát, örömmel fogad, szívesen látott, üdvözöl, kellemes, fogadtatás, üdvözlés, fogad, szívesen vesz
quality, tulajdonság, minőség
reply, válaszol, válasz
print, nyomtatvány, nyomtat, nyomtatás, lenyomat
security, biztonság, biztosíték, állami kötvény
never, soha
important, fontos, jelentős
job, munka, állás
person, személy
application, alkalmazás, szorgalom
left, bal
September, szeptember
friend, barát
science, tudomány
white, fehér
story, történet, elbeszélés, mese, sztori, anekdota, vicc, újságcikk, tudósítás, füllentés, hazugság
market, piac, vásár
above, fenti, több mint, fölé, fenn, felül, felett, fent
below, alul, alatt, lent
side, oldal, oldal-, mellék-, széle (vminek), szegély, lejtő, hegyoldal, származási ág, párt, csapat, mezőny, hencegés
possible, lehetséges, esetleges
west, nyugat, nyugati
gallery, karzat, erkély, fedett folyosó, tornác, képtár, műcsarnok, galéria, aknafolyosó
air, levegő, arckifejezés, dallam, ária, szellőztet, szárít, kimond, fitogtat
private, közlegény, egyéni, magán, privát, magán-, magányosság, zártkörű, közkatona
really, igazán, valóban, tényleg
college, kollégium, főiskola
son, fiú
example, példa
few, kevés
chat, beszélgetés, csevegés, beszélget, elbeszélget, cseveg, diskurál
request, kereslet, kérés, kívánság, kér, megkér, felkér
shall, fog (1. sz. a jövőidő kifejezése), fogunk (1. sz. a jövőidő kifejezése)
complete, kiegészít, befejez, betetőz, kitölt, elkészült, befejezett, egész, teljes
car, autó, kocsi, vagon
language, nyelv
four, négy
legal, törvényes, jogos, megengedett, legális, jogi
social, társadalmi, szociális
body, test, törzs, hulla, testület, főrész, tömeg, kocsiszekrény, karosszéria
food, étel, élelmiszer, élelem, ennivaló, táplálék
human, emberi
additional, további
low, alacsony
always, mindig
hand, odaad, kéz
key, kulcs, billentyű, megoldás, korallsziget
put, tesz, helyez, kifejez, dobás, lökés, vetés
red, piros, vörös
ad, hirdetés, apróhirdetés
single, egyes, magában álló, egyetlen, nőtlen, egyel (répát), egyedüli, egyszeri, egyedülálló
something, valami
pro, profi
mr, miszter
statement, állítás, nyilatkozat, kijelentés, kimutatás
Canada, Kanada
less, kevesebb, kevésbé, kisebb
question, kérdés, kétség, probléma, vita tárgya, kérdez, kérdezősködik, kikérdez, kihallgat, kétségbe von, kifogásol, megkérdez
making, gyártás, készítés, -csináló
try, megpróbál, kipróbál, megkísérel, megvizsgál, ellenőriz, próbára tesz, megerőltet, bíróság elé állít, kihallgat, próbálkozik, igyekszik, kísérlet, hárompontos gól (rögbiben), próbál, megpróbálni
war, háború
location, elhelyezés, fekvés, helyzet, hely, helyszín, terület, helymeghatározás
association, egyesülés, társulás, kapcsolat, érintkezés, egyesület, egylet, szövetség, társaság, társulat, társítás, asszociáció
item, cikk, tétel, részlet
study, dolgozószoba, tanulmányoz, vizsgál, tanul, tanulmány, tanulás, tudományág, etűd, tanulmányokat folytat, betanul
topic, téma, tárgy
until, amíg, -ig, míg
June, június
amazon, amazon
lo, íme, lám
student, hallgató, diák
become, válik (vmivé), lesz (vmivé), illik (vkihez)
hard, kemény, nehéz, fáradságos, éles, szigorú, rideg, kegyetlen, szilárd
keep, eltartás, élelem, vártorony, tart, megtart, őriz, ápol, gondoz, vezet (háztartást), teljesít (ígéretet), eltart, tartózkodik, eláll, nem romlik meg, tart (vmerre), halad (vmerre)
register, beiktat, jegyzékbe vesz, mutat, jelez, kifejez, ajánlva ad fel, jegyzék, nyilvántartás, hangterjedelem, jelzőkészülék, számláló, osztálykönyv, regiszter, bejegyez
catalog, katalógus, jegyzék, lajstromoz, jegyzékbe vesz, katalogizál
David, Dávid
digital, digitális
run, fuss, fut, szalad, rohan, olvasztott, futás, út, működés, szemlefutás (harisnyán), sorozat, széria, alakulás, szabad bejárás, kifutó, futam, halad, működik, futtat, üzemben tart, kifutó udvar
April, április
document, dokumentum, vádirat, okirat, okmány, dokumentál, szöveg
sun, nap
away, el, messzire, távol, messze
cost, ár, költség, (vmibe) kerül
might, erő, hatalom, lehetett
street, utca, út
once, egyszer, hajdani
performance, előadás, teljesítmény, véghezvitel, teljesítés, eljátszás
march, út, menetel, masírozik, március, menet, menetelés, gyaloglás, gyalogtávolság, haladás, induló, határ, határvidék, megy, gyalogol, meneteltet, masíroztat
model, minta, modell, sablon, mintakép, maneken, mintáz, megmintáz, képez, formál, alakít, modellál
enter, belép, bemegy, bejön, bevezet, behatol, benevez, beír, bejegyez, feljegyez, idomítani kezd, beszáll, bejut, beirat
series, sor, sorozat
profile, arcél, profil, oldalnézet, körvonal, idom, szelvény, rövid életrajz, oldalnézetben ábrázol, metszetben ábrázol
write, ír, megír, leír
property, vagyon, birtok, tulajdonság, tulajdon, ingatlan
play, játék, játszik
July, július
future, jövő, jövendő, jövőbeli
feedback, visszacsatolás
log, fatörzs, tuskó, fahasáb, szálfát vág, hajónaplóba beír, rönkfa, hasábfa
base, alap, közönséges, alapzat, alaplap, támpont, támaszpont, kiindulópont, bázis, lúg, szótő, alapszó, aljas, hitvány, hamis, hamisított, alapoz, alapít
card, kártya, lap
financial, pénzügyi, anyagi
issue, kérdés, téma, vitapont, kiömlik, kifolyik, ügy, kibocsát, kiadás, kiadvány, kiad, megjelentet, kilép
central, központi
status, helyzet, beosztás
yes, igen
tell, mond, elmond, megmond, kijelent, elbeszél, elmesél, utasít, megkülönböztet, tud, kitalál, megfejt, beszél, szól, hat, hatása van, eredménye van
san, szanatórium
space, hely, tér, terület, űr, világűr
join, követ, összeillesztés, kapcsolás, összekapcsolás, összeilleszt, összekapcsol, egyesít, csatlakozik, belép, beletorkollik, illesztés, illesztési pont, kapcsol, illeszt, egybeköt, találkozik (ösvények), kapcsolódik, összekapcsolódik, összeforr
sure, persze, biztos, bizonyos, bizonyosan
light, könnyű, fény, meggyújt, begyújt, megvilágít, világos, ragyogó, sápadt, világosság, megvilágítás, fényforrás, gyújt, világít, meggyullad, kiderül, kivilágosodik, leszáll (lóról), rászáll, felszáll, jól megvilágított, csillogó, tiszta, halvány, elegáns, szőke, lámpa, tűz, láng
customer, ügyfél, vevő, vásárló, fogyasztó, fél
due, lejáró, esedékes, kellő, megfelelő, pontosan, követelés, járandóság, jutalék, jogcím, kijár, köszönhető
picture, kép, film, tévékép, ábrázol, lefest, leír, érzékeltet, ábra
final, utolsó, végső, döntő
able, képes, alkalmas, ügyes, tehetséges, rátermett
create, teremt, alkot, előidéz, kelt, kivált, (vmilyen) rangra emel, jelenetet rendez, hisztizik, létre hoz, csinálni, csinál
contents, tartalom
night, éjszaka, éj, éjszakai
via, keresztül
word, szó, üzenet, ígéret, adott szó, megfogalmaz, szavakba foglal, szót
further, tovább, további, elősegít, előmozdít, támogat, távolabbi, továbbiakban
least, a legkisebb, a legkevesebb, a legjelentéktelenebb
got, kapott, kapta, lett
original, eredeti, sajátos, rendkívüli, vele született, különc, ősok
age, kor, életkor, öregszik, öregít, érlel
created, teremtett, alkotott, létrehozott
database, adatbázis
five, öt
industry, ipar, iparág, szorgalom
done, megtett, végrehajtott, megcsinált
auto, kocsi, gépkocsi, autó, ön-, automatikus, auto-, automata-
mar, megrongál, elront, tönkretesz
either, egyik, akármelyik, mindkét, mindkettő
short, rövid, alacsony, nem teljes, hiányos, ropogós, röviden
archives, levéltár, irattár, levéltári dokumentumok
upon, azon, -on, -en, -ön, (vmi) mellett, -án, -én, -n, -ra, -re, -ról, -ről, -hoz, -hez, -höz, felé, közben, pontosan akkor, rögtön azután, hogy, (vminek) az eredményeképpen, tovább, iránta, feléje
result, eredmény, következik, származik, ered
several, több, számos, sok, néhány, különféle
specific, különleges, sajátos, jellegzetes, specifikus, fajlagos, közelebbről meghatározott, speciális
interest, érdekel, érdeklődés, kamat, érdekeltség, érdek, érdekesség, érdeklődik
update, korszerűsíteni, modernizálni
written, írott
act, tett, cselekedet, törvény, művel, játszik, alakít, megjátszik, cselekszik, működik, intézkedik, hat, szerepel, cselekvés, cselekmény, felvonás
yet, még, eddig, már, mégis
land, partot ér, landol, partra száll, kiköt hajót, föld, szárazföld, talaj, birtok, ország, vidék, táj, partra tesz, hajóból kirak, (vmilyen) helyzetbe juttat, kifog, oszt (ütést), leszáll, kiszáll
range, sor, láncolat, hegylánc, sorozat, lőtávolság, hallótávolság, tér, terjedelem, ingadozás, választék, lőtér, sorakoztat, sorba állít, osztályoz, besorol, rászegez (puskát), barangol, kóborol, fekszik, terjed, nyúlik
activities, tevékenységek, elfoglaltságok
major, őrnagy, nagyobb, fontosabb, fő-, főtantárgy, szaktárgy, nagykorú, fő
young, fiatal
analysis, analízis, elemzés, vizsgálat
park, park, parkol, dísztér, vadaskert, katonai anyagraktár, telephely, parkolóhely, körülkerít, parkosít, lerak, elhelyez
material, anyag, ruhaanyag
reference, ajánlás, utalás, hivatkozás, jegyzet, megjegyzés, áttétel, tájékoztatás, összefüggés
experience, tapasztalat, élmény
front, eleje, elülső, első, mellső, homlok, előrész, harcvonal
true, igaz, igazi, hiteles, igazán
bad, rossz, gonosz, helytelen, súlyos
month, hónap
color, befest, elpirul, szín
God, Isten
menu, étlap, étrend
category, fogalomkör, osztály, kategória
credit, hitel, elhisz, bízik, hitelt ad, bizalom
road, út, úttest, országút, közút
advanced, haladó, fejlett, előrehaladott, progresszív
default, hiba, mulasztás, elmulaszt
sale, kiárusítás, vásár
easy, könnyű, kényelmes, könnyed, fesztelen, könnyen
America, Amerika
face, szembenéz (vmivel), számol (vmivel), arc, arculat
medical, orvosi
together, együtt
daily, napi
professional, profi, szakmai, szakmabeli, szakértői, szakszerű, hivatásos, szabad foglalkozású, diplomás, szakember
release, mentesít, kienged, közzétesz, kiszabadítás, törlés, leszerelés, kioldás
added, hozzáadott
equipment, felszerelés
mark, megjelöl, osztályoz, jelez, jellemez, észrevesz, megfigyel, megjegyez, jel, nyom, célpont, márka, kézjegy, osztályzat, fontosság, mérték, rajtvonal, szint
ha, hektár, ah
far, távoli, távol, messze
society, társadalom
sport, sport, mulat, szórakozik, sportol, tréfál, gúnyolódik, felvág
already, már, immár
east, kelet, keleti
record, feljegyzés, felvétel, rekord, feljegyez, megörökít, hanglemez, okmány, előélet, csúcs, felvesz, rögzít
notice (posting), postai értesítés
notice, észrevesz, tudomásul vesz, értesítés, bejelentés, felszólítás, figyelmeztetés, tudomás, figyelem, rövid újságcikk, közlemény, megfigyel, figyelemre méltat, megemlít, megjegyez, megfigyelni, észrevenni, észreveszed, észreveszel, észreveszi, megfigyelsz, megfigyeli, megfigyeled
present, bemutat, nyújt, ajándékoz, jelenlegi, jelen, előad, ajándék, jelenlevő, mostani, azonnali, benyújt, bead
technical, műszaki, technikai, technológiai, ipari, szakmai, szak-, szakmabeli, kezelési, gyakorlati, alaki
term, időszak, határidő, kifejezés, szó, szócikk, nevez, mond, tag
ever, valaha, valamikor, mindig, egyre, örökké
hot, forró, csípős, túl fűszeres, heves, forrón, hevesen
password, jelszó, jelhang
ask, kérdez
individual, egyén, egyéni, egyedi, alak, individuális, egyes
October, október
close, zár, lezár, bezár, csuk, becsuk, zárt, csukott, közel, közeli, fülledt, levegőtlen, bekerített, hű, alapos, pontos, sűrű, tömött, tömör, szoros, szűk, zárkózott, hallgatag, tartózkodó, titkolózó, titoktartó, szűkmarkú, zsugori, takarékos, tilos, szorosan, szűken, sikátor, köz, befejezés
common, mindennapi, megszokott, közös, együttes, közönséges, ordenáré, egyszerű, átlagos, gyakori, közlegelő
function, függvény, funkció, hivatás, rendeltetés, feladat, szerep, működés, tisztség, kötelesség, összejövetel, gyűlés, estély, működik, ténykedik, ellátja hivatalát, jár (gép), üzemben van, tevékenység
met, találkozott
follow, követ
lot, sorshúzás, sors, osztályrész, juss, telek, parcella, nagy mennyiség
November, november
past, múlt, elmúlt, régi, után, túl
save, megment, megtakarít, megspórol, védés, védelem, megóv, megkímél, félretesz
self, maga, saját maga
weather, időjárás, idő
designed, szándékos, tervezett
paper, papír, újság, dolgozat
third, harmadik, harmad
fact, tény
child, gyermek, gyerek
DOS, DOS
period, időköz, pont, időszak, szakasz, ciklus, periódus, idő
environment, környezet
later, később, későbbi
Michael, Mihály
radio, rádió
early, korai, korán, régi
France, Franciaország
position, helyzet, fekvés, állapot, pozíció
meet, találkozik
film, film
thing, dolog, holmi
audio, audio, hang
director (movie), rendező
director, igazgató
having, birtoklás, tulajdon, birtok
various, különböző, különféle
jobs, munkák, dolgok, tennivalók, állások, foglalkozások
offer, felajánl, ajánl, kínál, felkínál, nyújt, kínálkozik, adódik, ajánlat, kínálat
mi, mi, mediáns
stories, történetek, sztorik, mesék, emeletek, szintek
feel, megtapint, érint, kitapogat, érez, érzékel, végigtapogat
global, világ-, teljes, globális
often, gyakran
arts, rajzóra
comment, magyarázat, megjegyzés, kommentár
half, fél
share, osztozik, részesedik, része van, rész, osztályrész, részesedés, kvóta, részvény, ekevas, megoszt
December, december
living, élő, eleven, élet
movie, film
chapter, fejezet, káptalan
direct, közvetlen, irányít, visz, utasít, küld, egyenes, nyílt, haladéktalan
browse, legel, olvasgat
collection, gyűjtemény, gyűjtés
sound, egészséges, ép, hangzik, igaz, becsületes, józan, logikus, helytálló, alapos, fizetőképes, hang, zaj, szilárd, mélyen (alszik), alaposan, tengerszoros, úszóhólyag, hallatszik, hangot ad, (vmilyen) benyomást tesz, (vmilyennek) hallatszik, (vmilyennek) hangzik, megszólaltat, épp
error, hiba, tévedés, eltévelyedés, erkölcsi botlás
basic, alap, alap-, alapvető, lúgos
branch, ág, elágazás, elágazik, szétterjed, szétoszt, ágazat
entertainment, szórakozás, mulatság, szórakoztatás, megvendégelés, vendégség
learn, megtanul, tanul
submit, alávet, előterjeszt, javasol, állít, meghódol, engedelmeskedik, enged, elküld, kijelent, benyújt
trade, mesterség, kereskedelem, ipar, foglalkozás, szakma, kereskedik, üzletet köt, rendszeresen vásárol
Europe, Európa
getting, szerzés, megszerzés, kinyerés
Paul, Pál
til, szezámfű
ms, milisecundum
president, elnök
whole, egész
California, Kalifornia
currently, jelenleg
mon, hétfő (rövidítés)
court, udvar, királyi palota, bíróság, udvarol (vkinek), keres (vmit), törvényszék, sportpálya, udvarlás
pay, fizet, kifizet, megtérít, kiegyenlít, viszonoz, kifizetődik
planning, tervezés, megtervezés, tervkészítés
talk, beszélgetés, társalgás, beszél, beszélget, társalog, fecseg, előadás, csevegés, beszámoló, fecsegés, üres beszéd, beszédtéma, beszédtárgy, beszél (vkihez vagy vkivel), megleckéztet (vkit)
along, mentén, hosszában
wide, széles, nagy kiterjedésű, tág, bő, széleskörű, messze, messzire, távol, szélesen, szélesre
blue, kék
dec, december
January, január
pas, lépés, tánc
recent, újabb keletű, nem régi, új, legújabb
advertising, hirdetés, reklámozás
enough, elég, elegendő
star, csillag
ago, ezelőtt, előtt
council, tanács (testület), tanácskozás, tanácsülés
estate, vagyon, birtok, földbirtok, társadalmi rend, rang, állapot, kor, telep, rend, lakótelep, gyártelep
studies, tanul, tűnődik, tanulmányoz, tanulmányok, tanulások, tűnődések
committee, bizottság
drive, hajt, űz, vezet, kocsifelhajtó, elsodor, útjából kitérít, bever (szeget), ösztönöz, üt (labdát), sodródik, kocsizik, megy, kocsikázás, autózás, hajtás, meghajtás, hajtómű, kocsiút, hadjárat, támadás, labdaütés, mozgalom, kampány, energia, meghajtó
James, Jakab
journal, napilap, folyóirat
natural, természetes, természeti
Robert, Róbert
choose, választ, kiválaszt, kiválogat, elhatározza magát, dönt
federal, szövetségi, államszövetségi, központi
safety, biztonság, épség, őrizet
calendar, naptár
advertise, hirdet, reklámoz
China, Kína, porcelánedények
magazine, képeslap, magazin, tölténytár
oh, ó, óh, ejnye
fast, böjt, böjtöl, koplal, gyors, gyorsan, erős, erősen
display, bemutatás, bemutató, megnyilatkozás, fitogtatás, kijelző, kitesz, kiállít, bemutat, bizonyságot tesz, elárul, fitogtat, mutogat
mode, mód, divat, szokás, igemód, eljárás, hangnem
similar, hasonló
simple, egyszerű, mesterkéletlen, együgyű, bamba, valóságos
stock, készlet, jószág, raktáron tart, felszerel, áruval ellát, aggyal ellát (puskát), bevet (földet), kalodába zár, raktáron levő, raktári, megszokott, szokványos, szabvány-, állandó, árukészlet, raktárkészlet, raktárállomány, állatállomány, törzsállomány, fatörzs, tuskó, cöv
communications, távközlés, híradástechnika
fall, esés, bukás, esik, leesik, lehull, elesik, elbukik, süllyed, csillapodik, csökken, beomlik, (vmilyen) állapotba kerül, leesés, lehullás, tönkrejutás, (vkinek) a veszte, csökkenés, ősz, nekiesik, nekilát, becsapódik
rock, ringat, himbál, hintáztat, lenget, renget, megrenget, megrázkódtat, ring, himbálózik, leng, reng, szikla, szirt, kő, kődarab, nagyobb kavics, zátony, akadály, kőzet, rock
fun, móka
came, jött
bill, számla, törvényjavaslat, alabárd, csőr, hegyfok, jegyzék, bizonyítvány, váltó, plakát, hirdetmény, vádirat, felszámít, plakáton hirdet, közhírré tesz
conference, értekezlet, tanácskozás, konferencia
says, mond, szól, beszél
style, stílus, címez, nevez, írásmód, mód, ízlés, divat, elegancia, sikk, modor, fajta, típus, jelleg, modell, karcolótű, cégnév, megszólítás, bibeszál
rating, értékelés, osztályozás, osztály (hajóé, autóé, stb), adókivetés, rang, sarzsi, megdorgálás, megszidás, lehordás
cart, kordé, kocsi, szekér, taliga, kézikocsi, targonca, kétkerekű taliga
unit, egység, mértékegység, az egyes szám, gépegység
although, bár, habár
particular, különös, különleges, egyéni, pontos, részletes, bizonyos, szokatlan, részleges, részbeli, részlet, külön, rendkívüli, meghatározott
region, vidék, terület, táj, körzet
resource, forrás, végső eszköz, menedék, mentsvár, kikapcsolódás, pihenés, szórakozás, találékonyság, leleményesség
February, február
nature, természet
turn, fordít, forgat, alakít, elfordít, megfordítás, megfordulás, forgás, keringés, fordulat, forduló, irány, hajlam, váltás, turnus, ijedtség, esztergályoz, meghajlít, forog, fordul, kanyarodik, válik (vmivé), forgolódik, változtat, nekilát, nekifog, változik
corporation, testület, társaság, korlátolt felelősségű társaság
thomas, Tamás
kind, fajta, szíves, kedves, faj, válfaj, változat, szives, barátságos, jó, kegyes, szelíd, jelleg
necessary, szükséges
knowledge, tudás, tudomás
copy, másol, puskázik, lemásol, másolat, másolatot
seen, látott
district, körzet, kerület, terület
energy, energia
addition, összeadás
green, zöld
receive, kap, átvesz, kézhez vesz, elfogad, vendégül lát, befogad, fog (adást), vesz (adást), megkap, fogad, vesz, kapod, kapja, kapsz
doing, csinálás, csináló, cselekvő, tevő, készítő, végrehajtó, készítés, végrehajtás, cselekvés
manager, igazgató, ügyvezető, osztályvezető, vezető, menedzser
nothing, semmi
London, London
Peter, Péter
town, város
commercial, kereskedelmi, kereskedelmi utazó, reklám
editor, szerkesztő, kiadó
insurance, biztosítás
stuff, megtöm, kipárnáz, zabáltat, zabál, zsúfol, dolog, szamárság, töm
average, átlagos, átlag, közepes, átlagérték, hajókár, átlagol
continue, folytatódik, folytat
annual, évi, évenkénti
certain, bizonyos, biztos
door, ajtó, kapu
modified, módosított
sat, ült
bit, darab, falat, fúrófej, fúró, zabla, kulcstoll, gyaluvas
else, máshol, más, vagy
fire, kilő, elsüt, tűz, tűzvész, tűzeset, tűzkár, tüzelés, hév, szenvedély, gyújt, meggyújt, felgyújt, éget, fűt, lelkesít, hevít, elbocsát, meggyullad, kigyullad, tüzet fog, kipirul, hevül, elsül, robban, tüzel, lő, kiéget
six, hat
centre, székhely
clear, tiszta, világos, hibátlan, szabad
hat, kalap, sapka
move, mozog, elmozdul, költözik, elköltözik, lépés (sakkban), lép (sakkban), mozgat, megmozdít, meghat, javaslatot tesz, eljár, rábír, mozdulat, mozgás, sakkhúzás, lépés, eljárás, költözködés, megmozgat, mozdít, elmozdít, lép, költözködik
stop, megáll, abbahagy, megállás, leállás, szünet, megálló, megállít, leállít, beszüntet, megszűnik
agreement, megállapodás, megegyezés, egyezmény, egyetértés
amount, összeg, mennyiség, összeget elér
anything, akármi, valami, semmi
held, tartott
mind, törődik (vmivel), figyelembe vesz, ész, elme
rather, eléggé
response, válasz, reagálás
tour, utazás, túra, körséta, vendégszereplés, turné, körutat tesz, körutazást tesz, utazik, körülutaz, beutaz, bejár
writing, írás, irat
among, között, közé
island, sziget, szigetel
sort, fajta, féle, kiválaszt, válogat, szétválaszt, szortíroz, csoportosít, mód
hardware, vasárú, fémárú, vasáru, hardver, hardware
OK, rendben van, helyes
summary, összefoglalt, rövidre fogott, sommás, összefoglalás, foglalat, áttekintés, kivonat
believe, hisz, elhisz
fine, finom, bírság, megbírságol, vékony, szép, derült
logo, jel
electronic, elektronikus
method, módszer
pre-, elő-
pre, előtti
subscribe, aláír, jegyez
bank, part, bank, töltés, földhányás, zátony, homokpad, evezőspad, billentyűzet, körülgátol, töltéssel körülfog, bedönt (repülőgépet), bedől (repülőgép), bankba tesz, bankot ad, bankban tartja a pénzét, felhalmozódik, tornyosul, billentyűzet (orgonán)
introduction, bevezetés, bemutatás
port, kikötő, kikötőváros, rév, kapu, raktár, raktárnyílás, hajóablak, viselkedésmód, portói, hajó bal oldala, balra fordul (hajó), port
death, halál, halálosan
letter, levél, betű
tax, adó, teher, megadóztat, adót kivet, kiszab, megállapít, igénybe vesz, próbára tesz
cause, okoz, ok
division, osztás, felosztás, hadosztály, részleg, kerület, rész, szakasz, válaszfal
everything, minden
across, keresztül
administration, közigazgatás, ügyintézés
appropriate, helyes, megfelelő, helyénvaló, alkalmas, illő, kisajátít, eltulajdonít, félretesz (vmi) célra, fordít (vmi) célra, előirányoz, kiutal, átutal
detail, részlet, részletezés, eligazítás, részletez, osztagot kirendel, eligazítást kiad
exchange, cserél, kicserél
practice, gyakorlat, szokás, gyakorlás, edzés, trenírozás, gyakorlati alkalmazás, praxis, pacientúra, klientéla, gyakorol, alkalmaz, gyakorlatba átvisz, űz, folytat, próbál, szoktat, gyakoroltat, gyakorlatot folytat, praktizál
sent, küldött, elküldött
lost, elveszett, elveszített
Australia, Ausztrália
cover, fed, takar, magába foglal, felölel, fedő, fedez
doc, doki
golf, golf
hope, remél, remény
took, elvitt, elvett
won, nyert
anyone, akárki, bárki
none, egyik sem, semmi, semmilyen
parent, szülő
almost, majdnem, szinte
pa, apa
step, lép, jár, lépés, lépcsőfok, lépked, kilép, táncot lejt, lépéssel kimér, beilleszt, behelyez, lépcsőzetesen elhelyez, létrafok, lábnyom, nyomdok, eljárás, előléptetés, járás, járásmód
engineering, mérnök-tudomány
mm, mm
quick, gyors, hirtelen
ten, tíz
build, épít, alak, szerkezet, felépítés, testalkat
coming, jövő, érkező, közeledő, érkezés
entry, belépés, bevonulás, bejárat, bejegyzés, feljegyzés, beírás, szótári címszó, benevezés, birtokbavétel, címszót, címszó
force, kényszerít, erőszakol, erő, erőszak, kényszer, kényszerítés, erőkifejtés, erőfeszítés, erősség, energia, hatalom, érvény, érvényesség, erőltet, kikényszerít, kierőszakol, megerőszakol, üvegházban termeszt, üvegházban nevel
near, mellett, közeli, közel
figure, elképzel, gondol, vél, szerepel, számjegy, alak, megjelenés, termet, alakzat, ábra, illusztráció, diagramm, képet alkot magának, becsül, számol (vmivel)
Japan, Japán
schedule, táblázat, jegyzék, ütemterv, táblázatba foglal, jegyzékbe foglal, menetrend, órarend, terv, tervbe iktat
shipping, hajózás, hajón szállítás, szállítás, postázás
categories, kategóriák, fogalomkörök
dc, egyenáram
dell, szakadék, erdős völgy
king, király
screen, képernyő, mozivászon, ernyőz, oltalmaz, leplez, fedez, elrejt, elfed, rostál, szitál, vetít, megfilmesít, árnyékol (rádiócsövet), ellenző, védőernyő, védőfal, szúnyogháló, rosta, szűrő, rács, ernyő
went, ment
developed, fejlett, előhívott
idea, eszme, ötlet, gondolat, elgondolás, elképzelés, fogalom, képzet, terv
soon, nemsokára, hamarosan, hamar, korán
active, aktivál, mozgásba hoz, működésbe hoz, radioaktívvá tesz
cool, hűvös, hideg, hűt, hűl, friss, közömbös, szenvtelen, kerek (összeg), hűvösség, dögös, fasza, lehűt, hűsít, mérsékel, lehűl
effect, hatás, eredmény, hatály, értelem
institute, szervez, alapít, megindít, tanszék (egyetemen), intézmény, intézet
allow, enged, megenged, ad, nyújt, elismer, engedélyezze
church, templom, egyház
inside, belső rész, valaminek a belseje, belső
standards, színvonal
structure, szerkezet, alak
summer, nyár, nyári, nyaral
according, megfelelően, amint, aszerint, hogy, amennyiben, úgy
construction, szerkezet, szerkesztés
costs, költségek, árak, kiadások, kerül (vmibe), kalkulál
economic, gazdasági
Friday, péntek
bar, büfé, söntés, kocsma, italbolt, bárpult, elzár, lezár, gátol, megakadályoz, helytelenít, tiltakozik, megvonalaz, bár
basis, alap
employment, alkalmazás
mean, jelent, zsugori, fukar, smucig, középértékű, közepes, közép-, átlagos, középút, átlag, középérték, szegény sorsú, szegényes, hitvány, silány, alávaló, vacak, aljas, gondol, ért (vhogyan), céloz (vmire), szándékozik, akar, szán, egyszerű
outside, külső rész, (vminek) a külseje, kívül, kint, külső, legnagyobb, látszat
taking, bevétel, vonzó
win, nyer, megnyer, győz
George, György
hi, szia, szevasz, sziasztok