Translation Experts - Our language translation tools are always at hand

Homepage American English English German French Italian Hungarian Czech Croatian


Polish Translation ExamplesDemo Sentence Request

You can request your own demo sentence by clicking on the following link: NeuroTran Demo Sentence Request


Example 1: Polish to English translation using NeuroTran translation software.

The example shows the unique feature of NeuroTran which allows any automatic translation to be further improved by selecting from a list of possible alternative meanings for any word or phrase. NeuroTran translation software is grammar aware and is the only software on the market which offers this unique feature. The example also shows that any word can be simply removed from the given translation. NeuroTran learns from the user so the more you use NeuroTran the better it will translate. For more information on NeuroTran please click on the image shown below.Polish to English translation using NeuroTran

Example 2: English to Polish translation using NeuroTran translation software.

This example shows English to Polish translation as opposed to the other direction. All the other features of NeuroTran are the same in this translation direction as they are in the previous example. In this example we can also see that word order can be easily changed and any word can be replaced with your own. That allows the complete control over the final translation. You can also add your own translations to the user dictionary. For more information on NeuroTran please click on the image shown below.English to Polish translation using NeuroTran

Example 3: Polish to English translation using InteractiveTran translation software.

The example shows InteractiveTran's document translation feature. InteractiveTran can be used to quickly understand any type of Polish text. It learns from the user during translation as the user selects from available alternative translations. For more information on InteractiveTran please click on the image shown below.Polish to English translation (anim)

Example 4: English to Polish translation using InteractiveTran translation software.

The example shows Polish to English translation. InteractiveTran allows the Polish speaker to quickly understand the meaning of any English text as shown in this example. InteractiveTran can also be used as a dictionary or a spell checker, and you can add any number of your own translations to the user dictionary. For more information on InteractiveTran please click on the image shown below.English to Polish translation (anim)

Example 5: English to Polish translation using PalmTran translation software.

This example shows English to Polish translation using PalmTran translation software. For every word or phrase the user can select the most appropriate translation from the list of possible alternative translations. Then, by simply clicking the 'OK' button the user selects that translation. PalmTran runs on Palm OS (3.5 or higher) compatible hardware and supports 1600 language translation pairs. For more information on PalmTran please click on the image shown below.English to Polish translation using PalmTran

Example 6: Polish to English translation using PalmTran translation software.

The example shows Polish to English translation as opposed to the previous example. All the features of PalmTran shown in this example are the same as in the previous example. PalmTran can be used not only for translating, but also for communicating with a person who does not speak your language nor do you speak their language. For more information on PalmTran please click on the image shown below.Polish to English translation using PalmTranSmall Polish dictionary with the most frequent words

The format of this small English-Polish dictionary is as follows:

English_word, first_Polish_translation, second_Polish_translation, ..., last_Polish_translation

the, ten, te
of, od, z, na, o
to, wobec, do, na, aby, w celu, ku, aż do, po (granica przestrzeni lub czasu), według, od, niż (porównanie), dla, względem, cel
and, i, a, oraz, na
a, pewien, jakiś, niejaki
in, w, we, wewnątrz, do, na, według, w czasie, po, w ciągu, za
for, pod kątem, odnośnie, w celu, celem, dla, za, na, do, z, żeby, po, ponieważ, o, przez, bowiem
is, jest
on, u, na, nad, po, w, według, dalej, naprzód, ze, na (czymś, kimś), przy (czymś), po (czymś), ku, w (czymś), o (czymś), na sobie, w biegu, w ruchu
I, ja
by, przy, u, obok, przez, za pomocą, koło, według, na (wagę, sztuki), z, ze, do (termin), najdalej do, najpóźniej do, o, nad, w ciągu, w, najdalej, za, po, na, w pobliżu, blisko, na podstawie (rozpoznać kogoś po głosie)
this, ten, to, ta, tego, obecny, bieżący, aż tak
with, z, za pomocą, ze
that, ów, tamten, tamta, tamto, to, ten, ta, który, ażeby, żeby, do tego stopnia, że, iż, jakie, tego, jaką, co, tej, której, które, czy
it, ono, to, ją
you, ty, wy, pan, pani
be, być, bywać, istnieć, znajdować się, odbywać się, mieć miejsce, mieć coś zrobić, kosztować, czuć się, trzeba, należy, bądź
at, przy, w, na, o, u, nad, po
all, wszystko, wszelki, wszyscy, wszystkie, cały, wszystek
as, równie, tak samo jak, ponieważ, jak, jako, podobnie jak, skoro, kiedy, gdy, bowiem
or, albo, lub, bądź
from, z, od, po-dziedziczenie (ma urodę po matce)
are, jesteście, jesteś, są
not, nie
your, twój, wasz, pański, pana, państwa
page, stronica, paź, giermek, strona, karta, goniec, wywoływać
home, ognisko domowe, dom rodzinny, dom, miejsce zamieszkania, ojczyzna, otoczenie, do domu, krajowy
have, mieć, posiadać
no, nie, sprzeciw, odmowa, żaden
was, był, byłem, byłam, było, była, został
new, nowy, świeży, nowoczesny
more, liczniejszy, bardziej, więcej
will, wola, dobre chęci, testament, będzie, zapisywać w testamencie, chcieć
about, około, przy, o, dookoła, mniej więcej
us, nam, nas, nami
we, my
if, jeśli, jeśliby, jeżeli, gdyby, czy, o ile
can, puszka metalowa, móc, umieć, potrafić, puszka blaszana, blaszanka, konserwować, możesz, mogą, może, puszka, puszkować, konewka, bańka
one, jeden, jedyny, jedna
do, czynić, robić, odbyć
but, oprócz, poza, lecz, ale, tylko nie, jeżeli nie, jednak, żeby nie, tylko, zaledwie
they, oni, one
information, informacja, wiadomość, informacje
other, inny, drugi, jakieś inne, inne
next, najbliższy, następny, obok, po, potem
site, umiejscowienie, umiejscawiać, punkt, miejsce, teren, położenie
up, w górze, wysoko, w pozycji stojącej, w stanie wzburzenia (buntu), w górę, do góry, poprawa, podwyżka
our, nasz, nasze
my, mój, moje, moja
search, zrewidować, przeszukiwać, poszukiwanie, badanie, rewidować, przeszukaj, rewizja
time, czas, czas pracy, data, pora, termin
May, maj
may, możliwość, maj, kwiat głogu, dziewica, może
has, ma
what, co, ile, jak, jaki, to co, ten który
which, który, dokąd, jaką, którego, których, które
he, on
so, tak, w ten sposób, także, też, również, więc, to, że tak, że nie, no więc
here, tutaj, tu, oto
out, na zewnątrz, poza, hen, poza domem, na dworze, publicznie, jawnie
news, nowiny, świeża wiadomość, aktualności, nowości, kronika
web, tkanina, sztuka materiału, pajęczyna, siatka, płetwa
their, ich, swój, swej, swego
any, wszelki, dowolny, pewien, jakiś, jakikolwiek, któryś, każdy, żaden, jaki
there, tam, w tym miejscu, otóż to!, dalejże!, to miasto, to miejsce, tu
use, użytek, zastosowanie, korzyść, potrzeba, zwyczaj, przyzwyczajenie, cel, używać, stosować, korzystać
back, w tył, do tyłu, wstecz, w tyle, tylny, wsteczny, powrotny, odległy, zaległy, przestarzały, nieaktualny, popierać, wspierać, podtrzymywać, finansować, subsydiować, indosować, kontrasygnować, cofać się, grzbiet, odwrotna strona, plecy, krzyż, lewa strona, przeciwna strona, tył, wierzch, głąb, głębia, oparcie, za siebie, wstecz (w czasie), z powrotem, poprzeć, popierać (pieniężnie), podeprzeć, podpierać, wzmocnić, wzmacniać, cofać, cofnąć, spóźniony, poręczyć
net, sieć, siatka, czysty, netto, zarabiać na czysto
die, umierać, ginąć, konać, zdechnąć (zwierzę), paść, zginąć, kostka do gry, umrzeć, skonać, matryca, przebijarka, sztanca
free, wolny, swobodny, bezpłatny, hojny, uwolnić, franco
only, tylko, jedyny, dopiero, jedynie
mail, poczta, wysyłać pocztą, pancerz, kolczuga, korespondencja, wysyłać pocztę
copyright, prawa autorskie
click, trzaskać, mlaskać (językiem), trzask, szczękanie, stuknięcie, szczekać, szczekanie, mlask, kliknięcie
also, także, też, również, tudzież
contact, kontakt, kontaktować
me, mi, mnie, ja
his, jego
index, wskaźnik, wskazówka, wykaz, indeks, spis alfabetyczny, palec wskazujący, wykładnik potęgowy (matematyka), statystyczny wskaźnik giełdowy, skorowidz, repertorium
when, podczas, po, kiedy, przy (czytaniu), gdy, w którym (czas), kiedy to
who, który, którzy, kto, jaki
help, pomagać (komuś), pomoc, wspomagać, wsparcie
date, datować, oznaczać datę, ustalać datę, datować się, pochodzić (z danego okresu), data, termin, dzień (tygodnia, miesiąca), umówione spotkanie
first, pierwszy, początek, najpierw
stopgaps, namiastki
some, niektórzy, niektóre, tacy, takie, jakiś, pewien, niejaki, kilka, kilkoro, któryś, około, mniej więcej, jakieś, niemało, kilku, trochę, część, nieco, sporo
get, dostać, otrzymać, zdobyć, dostawać, otrzymywać, zawołać, zdobywać, docierać, osiągnąć, pobrać
see, zobaczyć, widzieć, pojmować, dopilnować, odwiedzać, odprowadzać, rozumieć, zastanawiać się, zwiedzać, zobacz
name, wymienić, nazwa, imię, nazwisko, nazywać, nadawać, oznaczać
how, jak, jakim sposobem
top, wierzch, szczyt, najwyższy punkt, czubek, powierzchnia, szczytowy, górny, najwyższy, maksymalny, nakrywać, wznosić się ponad, przewyższać, bąk (zabawka), góra
service, świadczenie, usługi, obsługa, usługa, serwis, służba, doglądać, kontrolować, naprawiać, płacić sumy kapitałowe (procenty), dokonywać przeglądu i remontu bieżącego, transport, zawiadomienie, doręczenie (pisma), nabożeństwo
them, im, je, ich
been, był, bywał, istniał, znajdował się, odbywał się, miał miejsce, miał coś zrobić, kosztował, czuł się, trzeba było, należało
now, teraz, obecnie, otóż, a więc
would, byłby
were, byliśmy, byliście, byłeś, byli, była, były, został
list (sth), spisać (coś), skatalogować (coś)
list, lista, wykaz, spis, lista (danych), struktura listowa (danych), szlak, listwa, krajka, wymień, ewidencja, zestawienie
into, w, do
its, jego, jej
than, niż, aniżeli, od
over, przez, po, nad, ponad, powyżej, na drugą stronę, po powierzchni, jeszcze raz, od początku do końca, zbytnio, na
two, dwa, dwójka, para
business, zawód, zadanie, urzędowy, sprawa, rzemiosło, przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo, prawo, porządek dzienny, obowiązek, niema scena, kompetencje, interes, handlowy, handel, godziny sprzedaży, firma, fach, działalność, coś skleconego, sprawy poruszane na zebraniu, zajęcie, działalność handlowa, transakcja handlowa, dom handlowy, interesy, zakres obowiązków, sprawa do załatwienia
email, poczta elektroniczna
like, podobny, jak, lubić
last, kopyto szewskie, trwać, przetrwać, długo służyć, starczyć, ostatni, końcowy, ubiegły, ostateczny, ładunek, koniec, utrzymywać się, ostatni (po którym już ani jeden nie występuje
world, świat, światowy, kręgi, sfery (naukowe), ziemia
go, iść, jechać
view (sth), obejrzeć, oglądać (program tv)
view, widok, widzenie, pogląd, zapatrywanie, oglądać, przeglądać, rozpatrywać, obejrzenie, spojrzenie, wizja lokalna, pole, wyświetlenie, zamiar
info, informacja
people, społeczeństwo, ludzie, pracownicy, rodzina, pospólstwo, zaludniać, osoby, naród, nacja, lud, obywatele, służba, poddani, parafianie, zaludnić
am, jestem
Internet, Internet
state, wyrażać, stan, stan (polit.), stanowisko, pozycja, parada, państwowy, polityczny, urzędowy, stwierdzać, oświadczać, przedstawiać, zeznawać, ogłaszać, ustalać
message, przekaz, informacja, przesłanie, wiadomość, misja, komunikat, depesza, zadepeszować, orędzie, zlecenie, pismo
system, system, układ, metoda, organizm (człowieka), ustrój, formacja
data, dane (liczbowe), dane, informacje dla komputera
had, miał
make, zrobić, kazać, produkować, sporządzać, powodować, zmusić, zawierać, okazać, wykonać, robić, wytworzyć, wytwarzać, wyprodukować, stworzyć, stwarzać, zmuszać, pojąć, pojmować, ustanowić, ustanawiać, wprowadzić, wprowadzać (przepis), ustalić, ustalać (np. cenę), wygłosić, wygłaszać, prowadzić (wojnę), przebyć, przebywać, napisać, wypisać, wypisywać (dokument), podpisać, podpisywać, stanowić, podpisać podpisywać, składać
should, powinien, powinieneś, powinniśmy
previous, poprzedni, uprzedni
then, wtedy, następnie, wówczas, więc, w takim razie, zatem, wobec tego, stamtąd, dlatego, potem, owych
work, praca, zajęcie, dzieło
her, jej, ją
most, najliczniejszy, największy, najbardziej, nadzwyczajnie, największa część, najwięcej
year, rok, roku
after, za, według, potem, później, późniejszy, następujący, dodatkowy, tylny, po, następnie
day, dzień, doba, termin, data, dnia
per, na, przez
where, gdzie, dokąd
used, używany, przyzwyczajony, eksploatowany, stosowany
group, koncern, grupa, frakcja, grupować, grono, karoseria, gromada
such, taki, podobny, taki a taki, takie, tak, ten
please, podobać się, uznać za stosowne, upodobać sobie, zaspokoić, dogadzać, prosić
well, dobrze, pięknie, dostatecznie, chętnie, a więc, otóż, mocny, zdrowy, pomyślny, będący w porządku, studnia, źródło, otwór wiertniczy, odwiert, płynąć, spływać, wypływać, napływać
through, przez, poprzez, na wskroś, na wylot, jadący bezpośrednio, bezpośredni tranzytowy
find (oneself), zadbać o siebie
find, znaleźć, odkryć, stwierdzać, dostarczać, orzekać, odnaleźć, zastać, znajdować
number, liczba, numer, cyfra, liczebnik, liczyć, zaliczyć (do kategorii)
each, każdy, każdy z z osobna, każdy pojedynczo
support, poprzeć, popierać, poparcie, podtrzymywać, dźwigać, zachęcać, utrzymywać, podtrzymanie, pomoc, tolerować, znosić, wsparcie, oparcie
den, jaskinia, nora, pieczara, legowisko, schronienie, kryjówka
good, dobry, zdolny, zgodny z przepisami prawa, godny zaufania, płatny, pewny
she, ona, on, ono
order, zlecenie, zamówienie, rozkazywać, zarządzać, zamawiać, porządkować, zamiar, rozkaz, zarządzenie, ład, ranga, stan, odznaczenie, styl, rząd, klasa, rodzaj, porządek, order, zlecenie (bank), polecenie, kolejność, zapotrzebowanie, zakon
high, wysoki, wybitny, główny
set, umieszczać, stawiać, regulować, nastawić, zmontować, zestaw, seria, grupa, zespół ludzi, odbiornik (radiowy, telewizyjny), set (tenis), ułożenie, postawa, prąd, kierunek, ustalony, przygotowany, nieruchomy, nastawienie, przystosowanie przygotowawcze, nawykowa tendencja, ustalać, zachodzić, zespół, zdeterminowany, osadzać, osiadać, doprowadzać, kształtować, ustawiać, tendencja, układ, komplet
under, wobec, poniżej, pod, przy, u dołu, pod spodem, dolny, niższy, poniższy
way, droga, zwyczaj, sposób, kurs, bieg, kierunek, strona, szlak, właściwość, sposób postępowania, w celu, w charakterze, zamiast
part, obowiązek, część, udział, ustęp (opowiadania), rola, ustęp, strona, przedziałek, częściowo, dzielić się, rozgraniczyć, rozgraniczać, rozstać, rozstawać się, rozstąpić, rozstępować się
privacy, samotność, odosobnienie, izolacja, trzymanie w tejemnicy
subject, podległy, ujarzmiony, podmiot, poddany, przedmiot, temat, motyw, pobity, osobnik, podbity, podlegający (to sth), zależny, podporządkowany, obywatel
city, miasto
many, dużo, licznie, wiele, wielu, liczni, liczne
very, bardzo, prawdziwy, istny, absolutnie, bezwzględnie
al, aluminium
best, to, co najlepsze, najlepszy, najkorzystniejszy, najlepiej, najbardziej, najkorzystniej
need, potrzebować, potrzeba, bieda, niedostatek
before, przed, na przedzie, naprzód, zanim, nim, raczej, niż
know, znać, wiedzieć, umieć, poznać
school, szkoła, wydział, nauka szkolna, uczyć, wyszkolić, klasa, wyższa uczelnia, ławica, tworzyć ławicę
available, rozporządzalny, dostępny, osiągalny, ważny, mający moc, do nabycia, dostępne, dostępna, łatwa do zdobycia (praca), płynny
policy, polityka, dyplomacja, park, polisa, loteria, kierunek, linia, kurs, rozważny sposób postępowania, linia postępowania
general, ogólny, powszechny, główny, generalny
public, publiczny, powszechny, jawny, publiczność, społeczeństwo
program, program, audycja, zaplanować
don, przełożony, wykładowca, wkładać
made, wykonane, zrobione, wyprodukowane
life, życie
non, nie, bez
type, typ, symbol, wzór, model, rodzaj, klasa, druk, czcionki, pisać na maszynie, wzorzec, pisać na marzynie, typowy, przykład
health, zdrowie
main, główny, potężny, najważniejszy, główny kanał (przewód), główna linia, siła, moc, ocean, główny kanał, rury wodociągowe, gra w kości
link, ogniwo, więź, program łączący, połączyć, wiązać, oczko, spinka
add, dodać, doliczyć, dodawać, sumować, doliczać, dołączyć
could, mogłoby, mogłem
using, przy pomocy, zastosowanie, używając
must, musi, muszą, musieć
long, długi, długo, tęsknić
between, pomiędzy, pośrodku, w środku, między, od (...) do (...), między jednym a drugim, w środek, między jedno a drugie, z, od(...)do(...)
line, specjalność, lina, rząd, sznurek, granica, szereg, kierunek, kreska, zajęcie, krótki list, wiersz, zakres, branża, asortyment, linia, kolejka
music, muzyka, partytura, nuty
said, powiedziany
center, ośrodek, środkować
on-line, podłączony, na linie, na linii, włączony, działanie bezpośrednie, online
take, wziąć, przyjmować, zabierać ze sobą, jeść, pić, zażywać(lek), uważać, wychodzić z założenia, pojechać, zinterpretować, rozumieć, pochwycić, zająć, zarazić, obrać (kurs, drogę), odczuwać, mieć prawo, zdobywać, nabywać, dostawać, otrzymywać, przychód, wpływy, dochód, podejmować, zaprowadzić, wpływ gotówki, utarg
para, para (jednost. monet.)
right, prawy, prawidłowy, słuszny, prosty, w dobrym stanie, dokładnie, zdrów, prawo, dobry, prosto, dobrze, w prawo, dobro, naprawiać
local, miejscowy, lokalny, regionalny, tutejszy, krajowy
software, oprogramowanie, dokumentacja, software
yahoo, człowiek, bestia
man (oneself), dodawać sobie odwagi
man, człowiek, mężczyzna, rodzaj ludzki, lokaj, mąż
international, międzynarodowy, uczestnik zawodów międzynarodowych
con, przeciw, kontra, sterować, uczyć się
version, wersja, przekład, tłumaczenie
off, od, do strony, z, na boku, precz, hen, daleko, w oddali, z dala, opodal
file, plik, pilnik, akta, przechowywać, rząd, kartoteka
university, uniwersytet, wyższa uczelnia
because, ponieważ, dlatego że, gdyż, bowiem, albowiem, bo, dlatego, że
full, pełny, napełniony, obszerny, syty, folować
research, praca badawcza, analiza, prowadzić prace badawcze, badania
read, przeczytać, odczytać, brzmieć, studiować, przygotowywać się, czytać
post, wysłać pocztą, słup, pal, ogłaszać za pomocą afiszów, poczta, posterunek, stanowisko, słupek, ogłosić, zaksięgować, dokładnie poinformować, placówka, godność
asp, osika, żmija
place, miejsce, umieszczać, zakładać, miejscowość, mieszkanie, zajęcie, krzesło, rezydencja, lokować
area, powierzchnia, obszar, rejon, strefa, teren, okręg, dzielnica, pole
form, wchodzą w skład, kształt, postać, formularz, forma, ławka, ukształtować, utworzyć
development, rozwój, rozrost, postęp, rozwijanie, rozszerzanie, podnoszenie ekonomiczne, eksploatacja, wyzyskiwanie zasobów, wywoływanie (filmów), ewolucja
thread, nitka, nawlekać, przeciskać (się), przesuwać, wątek
being, trwający, istota, istnienie, egzystencja, natura ludzka, przebywanie
even, wyrównywać, wyrównywać się, wyrównać, równy, płaski, gładki, jednakowy, jednostajny, równomierny, regularny, parzysty, sprawiedliwy, słuszny, po kursie pari, al pari, równo, jednakowo, równomiernie, nawet, właśnie wtedy, akurat
open (oneself), wypowiedzieć się, wywnętrznić się, wywnętrzyć się
open, otworzyć, otwierać, otwarty, wystawiony, jawny, wolny, publiczny, szczery, skłonny, rozpakowany, objawiać, ogłaszać, inaugurować, wolna przestrzeń, otwarte pole
want, potrzeba, niedostatek, brak, potrzebować, odczuwać brak, chcieć, poszukiwać, brakować
based, oparty, osadzony, ugruntowany, zasadzony, oparł, osadził, ugruntował, zasadził
user, użytkownik, prawo użytkowania
text, tekst, temat
report, sprawozdanie, raport, donieść, meldować, komunikować, meldunek, doniesienie, pogłoska, eksplozja, zameldować, informować, opowiadać, tabulogram
book, rejestrować, rejestr, księgować, bukować bilet, rezerwować miejsce, zgłaszać ładunek, przyjmować zgłoszenie ładunku do przewozu, księga, książka, książeczka czekowa, książeczka biletowa, zapisywać, zarezerwować
both, obydwaj, obydwa, obaj, obie, oboje, zarówno, obydwoje
national, narodowy, państwowy, poddany, współziomek, krajowy
video, wideo, video
does, nie wymaga, robi
review (sth), recenzować (coś)
review, rewia (wojsk), czasopismo, recenzja, wspominanie, przeglądać, zrewidować, napisać recenzję, przegląd, rewizja, rewidować, recenzować
down, puch, w dół, w dole, na dół, z góry, smutny, zawalić, powalić, przełknąć, pokonać, puszek, wydma
since, skoro, wobec tego, że, od tego czasu, bowiem
community, wspólnota, społeczny, społeczeństwo, współposiadanie
great, wielki, duży
same, ten sam, tak samo, identycznie
while, chwila, jakiś czas, podczas gdy, chwilka, moment, spędzać czas na
show, uwidocznić, pokazywać, zdradzać swe zamiary, udowadniać, pokaz, impreza, wystawić na pokaz, wyświetlić (film), okazywać (bilet), zaprowadzić, wprowadzić, dowodzić, zademonstrować, wystawiać, zjawić się, widok, pokazywanie, wystawa, widowisko
family, rodzina
three, trzy, trójka
special, nadzwyczajne wydanie gazety, specjalny, wyjątkowy, dodatkowy, nadzwyczajny, osobliwy, szczególny, zawodowy
much, dużo, bardzo, wiele, znacznie
art, sztuka, umiejętność, zręczność, rzemiosło, fortel
him, jego, go, jemu, mu
board (sb), stołować (kogoś)
board, zarząd, wydział, wsiąść do pociągu, wejść na pokład statku, wejść na pokład samolotu, stołować (kogoś), stołować się, wchodzić na pokład statku, deska, pokład, pulpicie, tablica, tarcica, tektura, karton, wikt, stół, wyżywienie, komisja, rada, ministerstwo, lawirowanie, wyłożyć, wykładać deskami, oprawić, oprawiać w tekturę, dać, dawać wikt, wsiąść, wsiadać, popłynąć, popływać, zaczepić, zaczepiać, lawirować, pokład statku, burta statku, dyrekcja, urząd, utrzymanie
return, zysk, zwrócić, zwrot, powrót, dochód, nawrót, odwzajemnienie się
American, Amerykanin
american, amerykański, Amerykanin, Amerykanka
end, kończyć, kończyć się, zakończyć, zakończyć się, wygasnąć, położyć kres, koniec, zakończenie, strona, cel, kres, wynik, wygaśnięcie, granica, kraniec
network, sieć (np.elektryczna), sieć, metoda sieciowa
own, własny, posiadać
office, wydział, obowiązek, urząd, ministerstwo, zadanie, przysługa, funkcja, stanowisko, biuro, kancelaria
CD, CD
design, zaprojektować, wzór, wzornictwo, sporządzić, przeznaczać, projektować, zamierzać, zamierzenie, rysunek, szkic, zamiar, projekt, plan, deseń, model, cel, dążenie, konstrukcja, konstruować, planować, wyznaczać, zamyślać
education, wykształcenie, oświata, edukacja, nauka, wychowanie, nauczanie, poziom nauczania, poziom studiów
management, kierownictwo, zarząd, dyrekcja, gestia, prowadzenie
forum, forum
code, kod, kodeks
current, aktualny, bieżący
id, część osobowości odpowiadająca niezorganizowanym, instyktownym impulsom
it's, to jest
total, całkowity, kompletny, ogólny, totalny, łączny, globalny, sumować, wynosić ogółem, zliczać, suma
real, rzeczywisty, prawdziwy, realny, naturalny, rzeczywiście, realista
computer, komputer
address (sb), zwrócić się do (kogoś), przemawiać do
address, przemawiać, adresować, zaadresować, przemówić, zwrócić się do, adres, przemówienie, prośba, petycja, skierować, próba
another, inny, kolejny, następny, drugi, jeszcze jeden, jakiś inny
guide, kierować, być przewodnikiem, przewodnik, kierownik, prowadnica, wiodący
change, zmieniać, zmieniać się, odmieniać, odmieniać się, zamieniać, zamieniać się, rozmieniać (pieniądze), przesiadać się, zmiana, odmiana, wymiana, drobne, pieniądze, reszta, przesiadanie się, przesiadka
come (came, come), przychodzić, przyjeżdżać, przybywać, dziać się, następować, zdarzać się
come, przyjść, przyjechać, zdarzać się, pochodzić, przyjdź, przyjedź
history, historia, dzieje
project, przedsięwzięcie, projekt, zaprojektować, zamiar, plon, wystawać, sterczeć
member, członek, element, kończyna
english, angielski, język angielski, angielszczyzna
English, język angielski
map, mapa, plan, sporządzać mapę, plan (miasta)
access, dostęp, przystęp, dojście, dojazd, kontakt osobisty, obcowanie cielesne, współżycie, napad(gniewu), zwracanie się, współpraca, zwracać się, akces, przystąpienie
section, rozcinanie, sekcja, ustęp (w art.), komórka, dzielić na części, rejonizować, dzielnica, dział, część
during, podczas, w ciągu, przez, w, w czasie, w ciągu (czegoś)
author, autor, twórca, sprawca, wynalazca
download, wprowadzić do komputera dane za pomocą sieci telefonicznej, pobranie, ściąganie
power, władza, pełnomocnictwo, upoważnienie, prawo, siła, moc, uprawnienie, siły, potęga, możność, potęga (w matematyce), energia
point, punkt, ostry koniec, cel, zamiar, kwestia, sprawa, istota rzeczy, cecha charakterystyczna, kropka, pozycja, szczegół, chwila, cecha, sedno, kreska, szpic, cypel, punktować, wskazać, wskazywać drogę, strona
will-power, siła woli
old, stary, starodawny, doświadczony
van, straż przednia, awangarda, czoło, furgon, wagon służbowy, przewieźć, przewozić furgonem, przewaga (tenis), wóz ciężarowy
size, rozmiar, wielkość, objętość, format, numer, kaliber, kleić, sortować
still, wciąż, jeszcze, dotąd, dotychczas, do tej pory, mimo to, pomimo tego, jednak, nieruchomy, cichy, milczący, uspokajać, uciszać, kocioł destylacyjny, nadal, ciągle, bezszelestny, spokojny, uspokajać (się), pomimo, jednakże
bin, skrzynia, paka, kosz, kosz na śmieci, wór
archive, archiwum, archiwizować
control, kontrola, panowanie, zwierzchnictwo, władza, sterowanie, nadzór
did, zrobił, dokonał, uczynił
john, typowy Anglik, Angol, klop, kibel
small, mały, niewielki, skromny, małostkowy, nieznaczny, bagatelny
select, wybierać, selekcjonować, doborowy, ekskluzywny, dobierać
send, posyłać, wysyłać, transmitować, ekspediować, zawiadamiać, przesyłać
call, zawołać, nazywać, zabrzmieć, wołać, zwoływać, wzywać, telefonować, zawijać do portu, zatrzymywać się na stacji, ogłaszać, odczytywać listę obecności, wołanie, przywołanie, wezwanie, wezwanie do telefonu, połączenie telefoniczne, rozmowa telefoniczna, krótka wizyta, odwiedziny, powołanie do wojska, powołanie (na stanowisko), nominacja, odwołanie się, apel, żądanie, domaganie się, popyt, zawinięcie statku, przybycie pociągu, przybycie samolotu, terminowa transakcja giełdowa, odwiedzić, dzwonić, wymagać, przywoływać, powołanie
found, ufundować, założyć, odlewać, znaleziony, znalazł, zakładać
pour, lać, sypać, polać, rozlewać, ulewa, zalewać
level, wypoziomować, poziomnica, poziom, poziomy, równy, zrównoważony, równo, poziomica, równia
photo, fotografia, zdjęcie
image, wyobrażenie o osobie, wyobrażenie o firmie, wizerunek, wyobrażenie, obraz, podobizna, odbicie
shop, sklep, magazyn, warsztat, instytucja, zdradzać wspólnika
technology, technologia
days, czasy, dni
little, mały, nieduży, mało, niedużo
media, głoska bezdźwięczna, media, nośniki
start, wzdrygnąć się, podskakiwać, wyruszać (z miejsca), zaczynać, wyruszenie, wyjazd, start, drgnąć, zerwać się, skoczyć, ruszyć się, wyruszyć, zacząć, startować, zaprowadzić, uruchomienie
including, wliczając w to
check, wstrzymywać, kontrolować, sprawdzać, szach (królowi), zatrzymanie, sprawdzenie, bilet, odcinek kontrolny, numerek, żeton, sprawdzić, sprawdzanie, kontrola, kwit, czek, nadawać (bagaż), opanować, zatamować, powstrzymać, trzymać w szachu, zahamowanie, powstrzymanie, przeszkoda, zapora, opór, kupon kontrolny, numerek w szatni, liczman, porównywać, hamować, powstrzymywać, zatrzymywać, wystawiać czek, wypisywać czek, czek )US)
every, każdy, wszelki, jakikolwiek, całkiem, zupełnie, całość
house, dom
plus, więcej, plus, znak dodawania, dodatkowy, dodatni, puls
today, dziś, dzisiaj
include, zawierać, obejmować, włączać
Love, miłość, oddanie, kochać, ucałowania
love, miłość, oddanie, zamiłowanie, ukochany
course, bieg, przebieg, tok, tryb, kierunek, kurs (statku), droga, trasa, kurs, cykl (wykładów), leczenie, sposób postępowania, linia postępowania, kurs giełdowy, ciąg
look, spojrzenie, wejrzenie, wygląd, patrzeć, uważać, być zwróconym, wskazywać, wyglądać, zapowiadać się, przypatrywać się (komuś), patrzeć (kogoś)
article, towar, przedmiot, paragraf, artykuł (w gazecie), rodzajnik, oskarżać, oddawać do terminu (ucznia), artykuł, punkt ustawy, punkt umowy, wyrób
again, znowu, ponownie, również, jeszcze raz, prócz tego, jeszcze
title, tytuł prawny, tytuł (np. własności), tytuł, nagłówek, napis, tytułować
content, zawartość, zadowolony, rad, chętny do, zadowolić, uczynić zadość, zadowolenie, głos "za", głosujący "za", treść, zaspokajać
different, różny, rozmaity, odmienny, inny, różnorodny
too, także, też, ponadto, za, zbyt, doprawdy, bardzo, prócz tego, w dodatku
source, źródło, początek, pochodzenie
country, kraj, państwo, ojczyzna, więź
however, jednakże, jakkolwiek, w jakikolwiek sposób, jednak, jednakowoż, natomiast
game, gra, rozrywka, odważny
black, czarny, pochmurny, ciemny, ponury, gniewny, żałobny, czarnoskóry, murzyński, czernidło, czerń, sadza, sporysz, czernić, malować ma czarno, powlec, powlekać czernidłem
against, w stosunku do, o, przeciwko, wbrew, w zamian za, od, na poczet, w stosunku, przeciw, na wypadek, na, pod, w ciężar, w zamian, przeciw (komuś,czemuś)
account, uznawać, sprawozdanie, raport, uważać, rachunek, konto, zestawienie, rozliczenie, obliczenie, ważność, znaczenie, konto księgowe
club, klub, buława, stowarzyszyć się
south, na południe, ku południowi, południe, południowy, w kierunku południowym
provide, zapewnić, dostarczać, przewidywać, przedstawić, dać pokrycie, zaspokajać potrzeby, postanawiać, planować, stanowić, zaopatrywać, zaopatrywać (kogoś w coś), stanowić (wymówkę), dostarczyć (komuś coś), zaplanować, zarządzać, zabezpieczać się, zastrzec się
big, wielki, duży, gruby, tęgi, znaczny, poważny, brzemienna, ważny
class, klasyfikować, zaliczać do klasy, nadawać klasę (statkowi), klasa, lekcja, kurs, kategoria, grupa, gatunek, wykład, rocznik (wojskowy, szkolny)
tv, tv, telewizja
water, woda, nawodnić, polewać, rozwodnić, napoić, ciec, poić, podlewać, łzawić, wodny, brać wodę, nawadniać
department, wydział, oddział, dział, departament, katedra, ministerstwo, sekcja, specjalność, dziedzina
let, puszczać, pozwalać, dawać, wynajmować, zostawić, wydać, pożyczać, dopuszczać, zostawiać, nie mieszać się
library, biblioteka, księgozbiór
box, pudło, pudełko, skrzynia, zawartość pudła, zawartość skrzyni, kabina, przegroda, budka (wartownika), okienko (dla interesantów), ława przysięgłych, ława oskarżonych, puszka, skrzynka, loża, uderzać, boksować, pakować w skrzynie, pakować w pudła, kasetka, futerał, boks, skarbonka, miejsce świadków w sądzie, krater, bukszpan, uderzenie, pakować, włożyć, wkładać, odizolować, boksować się, ramka
description, opis, określenie, rodzaj, gatunek, rysopis
team, zespół, zaprzęg, drużyna, zaprzęgać
visit, wizyta, odwiedzać, składać wizytę, zwiedzać, odwiedzić, wstąpić, wstępować, bywać, zwiedzić, ukarać, mścić, rozmawiać, pobyt, wizytacja, dokonywać inspekcji, inspekcja
week, tydzień
around, wokoło, dookoła, naokoło, wokół, po
store, zapasy, zaopatrywać
test, test, próba, doświadczenie, sprawdzian, egzamin, próbować, zbadać, analiza, skorupa, pancerz, łuska, potwierdzać oficjalnie, badać, kryterium, pomiar, badanie
USA, USA
head, głowa, łeb
why, dlaczego, czemu, na co, więc, przecież
press, nacisk, parcie, napór, opresja, ścisk, prasa, cisnąć, przycisnąć, ściskać, nacisnąć, wywierać nacisk, dążyć, być ciężarem, wymuszać, przywierać, tłoczyć
plan, plan, zamiar, zaplanować, zamierzać, projekt
government, rząd
phone, telefon, telefonować
care, troszczyć się, opiekować się, dbać, mieć pieczę, mieć pod opieką, troska, opieka, piecza, uwaga, ostrożność, staranność, grzeczność, dbałość, nadzór
live, żyć, przetrwać, mieszkać, żywy, ostry
hotel, hotel
rate, stosunek, proporcja, tempo, norma, stawka
room, pokój, miejsce, pomieszczenie, sala, dzielić mieszkanie, przestrzeń, okazja, pokojowy, wynajmować mieszkanie
second, drugi, powtórny, zastępczy, drugorzędny, popierać, udzielać poparcia, sekunda, chwila, średni, podrzędny, drugi egzemplarz, przedmiot drugiej klasy
process, przebieg, proces, obrabiać, przetwarzać, poddać procesowi, przetworzyć
men, mężczyźni, ludzie
women, kobiety
county, hrabstwo, okręg administracyjny
August, sierpień, dostojny
sex, płeć, płciowy, seksualny
sur, rozdział koranu
give, dawać, dają
par, parytet, równość, równorzędność, przeciętny stan, felietonista, dziennikarz
large, duży, rozległy, wielki, gruby
table, stół, stołowanie, tablica, wykaz, kłaść na stół, stołować się, sporządzać tabelę, spis, lista, poddawać pod dyskusję, tabela
north, północ, północny, na północ, ku północy
children, dzieci
travel, podróżować, zwiedzać świat, jeździć, podróż, podróżowanie, reprezentować, pracować jako agent podróżujący, objeżdżać, ruch pojazdów, jazda, skok, przebyć
say, powiedzieć, odzywać się, twierdzić, słownie, niech
AC, prąd przemienny
sign, znak, skinienie, objaw, wskazówka, godło, napis, szyld, ślad, podpisać, dawać znaki, poznakować, podpisywać
better, polepszyć, poprawić, przewyższyć, prześcignąć, osoba zakładająca się, lepszy, korzystniejszy, lepsze, lepiej, coś lepszego, poprawiać, prześcigać
field, strefa, obszar, dziedzina, pole, boisko, teren, zakres
going, chodzenie, jazda
problem, problem, zagadnienie
staff, personel, kierownictwo, kij, pałka, berło, sztab, laska, obsadzić, obsługa
welcome (sb), serdecznie kogoś przywitać
welcome, mile widziany, pożądany, przywitanie, serdeczne przyjęcie, powitać, przywitać, gościnnie przyjąć, witaj!, witajcie!, witać, dobrze przyjąć, poprzeć
quality, różnice jakościowe, jakość, gatunek, zaleta
reply, odpowiadać, odpowiedź
print, druk, rycina, kopia, odcisk, w sprzedaży, drukować, robić odbitkę
never, nigdy
important, ważny, znaczący, doniosły
job, praca, zajęcie, zamówienie, posada, sprawa, interes, zawód
person, osoba, człowiek
application, zgłoszenie, podanie, zastosowanie, wniosek, subskrypcja, pilność, przykładanie się, program użytkowy, petycja, aplikacja, zapotrzebowanie, zgłaszanie
left, zostawiać, lewy, na lewo, lewa strona, pozostawiony
September, wrzesień
friend, przyjaciel, kolega, znajomy
science, nauka, dyscyplina, nauki przyrodnicze, umiejętność, fachowość
white, biały, biel, biały kolor, człowiek rasy białej, białko, bielić, wybielać, czysty, człowiek biały
story, historia, opowiadanie, piętro
above, powyższy, wyżej wymieniony, powyżej, w górze, nad, ponad, więcej niż
below, poniżej, pod (czymś), poniżej (czegoś), pod spód, na dole, niżej, pod, pod spodem, na dół, w niższej instancji
side, strona, bok, być po stronie
possible, możliwy, ewentualny
west, zachód, zachodni, na zachód, ku zachodowi
gallery, galeria, pasaż, galera, ganek
air, przewietrzyć, powietrze, lotniczy, powietrzny, wietrzyć
private, prywatny, sekretny, poufny, tajny, osobisty, szeregowiec, niejawny, intymny
really, rzeczywiście
college, uczelnia, szkoła wyższa, szkoła średnia, kolegium, akademia, gimnazjum, college
son, syn, potomek
example, przykład, wzór, precedens
few, mało, niewiele, kilka, mało (z liczbą mnogą)
chat, pogawędzić, pogadać, rozmowa, gawędzić, pogawędka
request, prośba, życzenie, popyt, prosić, podanie, zapotrzebowanie, żądać, życzy sobie
shall, muszą, będę, będziemy, musisz, musicie
complete, zupełny, uzupełniać, cały, całkowity, kompletny, skończony, uzupełniony, skompletowany, wypełniać, uzupełnić, kończyć, kompletować, pełny, doprowadzać do końca, finalizować, wypełniać (formularz), wykonywać, dokonywać
car, wóz, wózek, samochód, wagon kolejowy, wagon tramwajowy
language, język, styl
four, cztery, czwórka, czworo
social, towarzyski, socjalny, społeczny, zebranie towarzyskie, przyjacielski
body, ciało, organ, ogół, kolegium, grupa, zespół, główna część dokumentu, zasadnicza część dokumentu, korpus, kadłub, moc, gromada, grono, główna część, główne siły, osoba, ucieleśnić, ucieleśniać, nadwozie
food, żywność, pożywienie, wikt, wyżywienie, karton, jedzenie
human, ludzki
additional, dodatkowy, dalszy, uzupełniający, uboczny
low, niski, słaby, pospolity, cichy, podły, nisko, cicho, niewysoko, podle, marnie, zaryczeć, ryczenie, ryk, nizinny, marny, szczupły
always, zawsze, ciągle, stale, wciąż
hand, ręka, dłoń
key, klucz, klawisz, klin, ton, tonacja, rafa koralowa
a-d, analogowo-cyfrowy
put, wyrażać, stawiać, umieszczać, zadawać (pytanie), dawać (zagadkę), wypowiadać, zapisywać, kłaść, położyć, pytać, zająć, skierować, kładł, położył, wyrażał, pytał, zajął, skierował, kładziony, położony, wyrażony, pytany, zajęty, skierowany
red, czerwony, krwawy, czerwień, splamiony krwią, rewolucyjny, rudy, rumiany, rewolucjonista, biurokracja
ad, naszej ery
single, pojedynczy, jednoosobowy, samotny, szczery, przerywać, jednorazowy
something, coś, coś tam, coś lepszego, coś niecoś
pro, za, pro
Canada, Kanada
less, mniejszy, mniej, coś mniejszego, bez
login, zgłoś się do systemu, zaloguj się, otwarcie sesji
question, pytanie, kwestia, zagadnienie, podważać, zakwestionowanie
making, wykonaniem, zrobienie, stworzenie, produkcja, wyrób, skład, materia, budulec, robota, przetwarzanie
try, próbować, rozstrzygać (sprawę), ubiegać się, rozpoznawać, sądzić (sprawę), starać się, doświadczać, sprawdzać, sądzić, usiłować, próba, wysiłek
war, wojna, walka, wojenny, prowadzić wojnę, toczyć wojnę
location, określenie miejsca, miejsce zamieszkania, ulokowanie, komórka pamięci, miejsce (w którym się coś odbywa), rozmieszczenie, położenie, umiejscowienie
item, pozycja, podobnie, pozycja ewidencyjna, punkt, paragraf, informacja, wyszczególniać, wyliczać
study, studiować, dociekać, badać, nauka, studiowanie, przedmiot badań, studium (rzeźbiarskie), pracownia, uczyć się
topic, temat, przedmiot, kwestia
until, do, aż do, aż, dopiero, wtedy, aż do wtedy
June, czerwiec
amazon, amazonka
student, student, studentka
become, zostać, stać się, stać, stawać się, zostawać kimś, być do twarzy, wypadać, być stosownym, bądź, ulegać czemuś, stają sie
hard, twardy, surowy, mocno
keep, utrzymywać, trzymać, podporządkowywać się, przechowywać, przestrzegać, trzymać się, spełniać, pozostawać, zachowywać się, podporządkowywać, uporczywie coś robić
register, rejestr, wykaz, lista, zarejestrować, ewidencja, zapisać
catalog, katalog, katalogować
David, Dawid
digital, cyfrowy
run, biegać, pędzić, jechać, działać, brzmieć, funkcjonować, płynąć, kierować, przesuwać, uciekać, kandydować, upływać, bieg, bieganie, zbyt, okres (urzędowania), dostęp, pokrój, nagły spadek (cen), toczyć się, wynosić, uruchom, pasaż
April, kwiecień
document, udokumentować, zaopatrzyć w dokumenty, poprzeć dokumentami, dołączyć dokumenty, dokument
sun, słońce, wystawiać na działanie promieni słonecznych
away, daleko, z dala, precz
might, mogą, potęga, siła
street, ulica
once, skoro, raz, kiedyś, dawniej, po, pewnego razu
performance, świadczenie, wykonanie, zachowanie zewnętrzne, spełnienie, seans, przedstawienie, odegranie, wydajność, koncert, osiągi, funkcjonowanie, impreza
march, marsz, pochód, maszerować, prowadzić marszem, marzec, pogranicze
March, marzec, marcowy, pogranicze, graniczyć, maszerować, przechadzać się, rozwijać się, marsz, maszerowanie, pochód
model, model, wzór, manekin, modelka, modelować, nadawać kształt, wzorować się, pozować
enter, wprowadź, wejść, klawisz akceptacji, zapisać, wejść do, rejestracja
series, seria, szereg, serie, ciąg
profile, profil, rodzaj
write, pisać, wystawiać, wypisywać, zapisywać, spisywać
property, przedmioty, posiadanie, własność, cecha, majątek, własność ( w szczególności nieruchomość lub ziemia), majątek w stosunku do którego mamy prawo własności lub czerpiemy korzyści, nieruchomość, posiadłość, mienie
play, grać, skakać, bawić się, gra, zabawa, rozrywka, żart, figiel, pląsać, grać w
July, lipiec
future, przyszły, przyszłość
feedback, sprzężenie zwrotne, reakcja, odpowiedź
log, kloc, pień, kłoda, log (naut.), zapisać w dzienniku okrętowym, wyciąć, dziennik okrętowy, logarytm, raport, rejestracja, zapis
base, opierać się, bazować na, opierać się na, zakładać, małowartościowy, marny, podły, nikczemny, fałszywy, niższy, podległy, baza, podstawa, założenie, zasada, zasada (chemiczna), podłoże, zasada (chem.), obsadka (w żarówce), oprzeć, opierać, osadzić, osadzać, gruntować, zasadzić, zasadzać, niegodziwy, niski, nieszlachetny (metal), fałszywy (pieniądz)
card, rejestrować, karta, bilet wizytowy, metka przy towarze, legitymacja, bilet wstępu, bilet
issue, wydawać, emitować, ujście, rezultat, potomstwo, kwestia, zagadnienie, emisja, nakład, problem, sprawa do załatwienia, numer (czasopisma), wyjście, wypuszczać, przedmiot dyskusji, wynik, emisyjny, wydanie, wynikać
central, środkowy, centralny, główny, centrala telefoniczna
status, stan, położenie, sytuacja, stan systemu, godność, pozycja społeczna
yes, tak, owszem, potwierdzenie
tell, mówić, komunikować, policzyć, odróżniać, wyróżniać, wywierać wpływ, mieć znaczenie, wskazywać, kazać, wiedzieć, powiedzieć
space, przestrzeń, teren, odstęp, przeciąg (czasu), kosmiczny, obszar, miejsce na stoisko, miejsce, okres, wierszak
join, przyłączyć się, rozpocząć pracę, połączyć, spajać, wstąpić
sure, pewny, niezawodny, nieomylny, bezpieczny, pewnie, na pewno
light, światło, lekki, lekkomyślny, błahy, beztroski, lekko, świecić, zapalać, oświetlać, jasny, siąść, stanąć na nogach, natknąć się na kogoś
due, z powodu, spowodowany, w wyniku, musieć, należny, słuszny, właściwy, płatny
picture, obraz, rysunek, portret, zdjęcie, widok, wizerunek
final, końcowy, rozstrzygający, finał, ostateczny, egzamin końcowy
create, tworzyć, utworzyć, powołać do życia, kreować, ustanawiać, mianować, wprowadzać, lansować
contents, treść (w przeciwieństwie do formy), objętość, pojemność, zawartość, spis treści
night, noc, wieczór, nocny
via, przez
word, wyraz, słowo, wiadomość, wieść, twierdzenie, rozkaz, sformułować, wyrazić
further, popierać, pomagać, ułatwiać, dalszy, dodatkowy, ułatwić, dalszy (w kolejności)
least, najmniejszy, najmniej, w najmniejszym stopniu, najmniejsza rzecz
got, dostał
original, pierwotny, oryginalny, oryginał, dziwak, autentyczny, początek
age, wiek, era, epoka, okres
created, stworzony
database, baza danych
five, pięć, pięcioro, piątka
industry, przemysł
done, sporządzony (o dokumencie), spisany (o dokumencie), zrobiony
auto, auto
mar, psuć, plamić, zniszczyć, zepsuć, zmącić, zaprzepaścić, zeszpecić
either, obaj, obie, oboje, obydwaj, ten albo tamten, którykolwiek, jeden z dwóch, również
short, krótki, niski
archives, archiwum, archiwa
upon, na, nad, pod, za, w, od, przy, po
result, wyniknąć, wynikać, być rezultatem, kończyć się (czymś), wynik, skutek
several, osobisty, różny, indywidualny, kilka, kilku, kilkanaście, kilkoro, poszczególny, każdy, sporo, osobny, pojedynczy, oddzielny
specific, specyfik, wyraźny, gatunkowy, specyficzny, odpowiedni, określony, swoisty, charakterystyczny
update (sth), uaktualnić coś
update, uaktualnić, uaktualniać, nowa wersja oprogramowania nabyta przez użytkownika, aktualizować, zaktualizować
written, pisemny, napisany