Translation Experts - Our language translation tools are always at hand

Homepage American English English German French Italian Hungarian Czech Croatian


Serbian Translation ExamplesDemo Sentence Request

You can request your own demo sentence by clicking on the following link: NeuroTran Demo Sentence Request


Example 1: Serbian to English translation using NeuroTran translation software.

This example shows how you can further improve the translation by selecting from a list of possible alternative meanings for any word or phrase. This is a unique feature of NeuroTran translation software. NeuroTran is grammar aware and the more you use NeuroTran the better it will translate because it learns from the user. The example also shows that you can change any word. This allows the user to have complete control over the final translation. For more information on NeuroTran please click on the image shown below.Serbian to English translation using NeuroTran

Example 2: English to Serbian translation using NeuroTran translation software.

This example shows English to Serbian translation as opposed to the other direction. In this example you can also see how you can further improve the translation by selecting from a list of possible alternative meanings for any word or phrase. You can also add your own words to the user dictionary and switch the word order in the translated text using the cut and paste function. For more information on NeuroTran please click on the image shown below.English to Serbian translation using NeuroTran

Example 3: Serbian to English translation using InteractiveTran translation software.

(If you wish to see Cyrillic script Serbian translation examples please click here)

The example shows InteractiveTran's document translation feature. InteractiveTran learns from the user during translation as the user selects from available alternative translations. It can also be used as a dictionary and spell checker. Using InteractiveTran you can quickly understand any type of Serbian text. For more information on InteractiveTran please click on the image shown below.Serbian to English translation (anim)

Example 4: English to Serbian translation using InteractiveTran translation software.

(If you wish to see Cyrillic script Serbian translation examples please click here)

The example shows Serbian to English translation. InteractiveTran allows a Serbian speaker to quickly understand the meaning of any English text as shown in this example. For more information on InteractiveTran please click on the image shown below.English to Serbian translation (anim)

Example 5: English to Serbian translation using PalmTran translation software.

This example shows English to Serbian translation using PalmTran translation software. For every word or phrase the user can select the most appropriate translation from the list of possible alternative translations. Then, by simply clicking the 'OK' button the user selects that translation. PalmTran runs on Palm OS (3.5 or higher) compatible hardware and supports 1600 language translation pairs. For more information on PalmTran please click on the image shown below.English to Serbian translation using PalmTran

Example 6: Serbian to English translation using PalmTran translation software.

The example shows Serbian to English translation as opposed to the previous example. All the features of PalmTran shown in this example are the same as in the previous example. PalmTran can be used not only for translating, but also for communicating with a person who does not speak your language nor do you speak their language. For more information on PalmTran please click on the image shown below.Serbian to English translation using PalmTranSmall Serbian (Latin script) dictionary with the most frequent words

The format of this small English-Serbian (Latin script) dictionary is as follows:

English_word, first_Serbian_translation, second_Serbian_translation, ..., last_Serbian_translation

the, određeni član, što...to, što više...to više, (član)
of, nad, kod, u, iz, o, za, od
to, za, k, ka, na, u, od, sa, prema, do, se, da
and, pa, te, a, i
a, jedan, neki
in, unutra, u, da, na, return, spurn
for, umjesto, kao, jer, budući da, što, za
www, www
is, 3. lice od TO BE u prezentu, je
on, na temelju, tik do, uz, prema, o, u vezi sa, nad, dalje, napred, na
I, ja
by, kod, duž, uzduž, prema, blizu, postrance, mimo, kraj, pokraj, pored, pri, od, s
this, današji, toliko, ovaj, ova, ovo, taj, ta, to, ovog, ovu, ove, ovoj
with, s, u društvu, pokraj, pomoću čega, u vezi sa, od, sa, kod
that, taj, onaj, koji, što, tako, toliko, da, da bi, jer, zato što, pošto, th
it, to, oni, ono, je
you, te, se, vam, vi, vas, vama, ti, tebe, tebi
be, postojati, živeti, biti
at, kod, oko, pri, na, u, zest
all, svi, sav, sve, cijele (godine), sasvim, svaki, skroz, potpun
as, ace, koliko, jer, budući da, dok, pošto, mada, kao
or, inače, ako ne, drukčije, ili
from, iz, po, o, s, kod, u, odakle, od
are, biti, jesi, jesmo, jeste, jesu, su
an, dobro, ispravno, temeljito, iskreno
not, ne
your, tvoj, vaš
page, stranica, list, epizoda, spis, paž, pikolo, listati, prelomiti, strane
home, dom, kuća, stan, rodni
have, imati, posedovati, dobiti
no, nijedan, nikoji, ništa, nipošto, nikako, Br, ne
was, je, je bio, je bilo, je bila
new, nov, mlad, svjež, novo, nedavno, upravo, iznova
more, briny, sea, water, više
will, volja, želja, oporuka, hteti, želeti, pristati, ostaviti oporukom, će
about, okolo, oko, tokom, o
us, nama, nas, sebe, sebi, se
we, nama, nas, mi
if, da, kad, pogodba, uslov, ako
can, moći, konzervisati, konzerva
one, pojedinac, jedinica, čovek, broj
do, činiti, raditi, izvršiti, postupati, prevara, near, pending, till, until, TO
but, ipak, samo, osim da, tek, skoro, prigovor, zamerka, ali
they, oni, one, ona
information, obaveštenje, podatak, poučavanje, informacija
other, ostali, drugačiji, dalji, druga, drugo, drugu, drugi
on-site, na licu mjesta, na radnom mjestu
next, najbliži, sledeći, naredni, susedni, zatim, tada, onda, drugi
site, položaj, predeo, mesto, teren, gradilište
up, settle, appoint, fraud, humbug, sell, strike, gore, naviše, prema gore, u vazduh, uspravno, u, trim
our, naš, naše
my, moj, moja, moje
search, istraga, traženje, pretres, tražiti, pretresti, iskušati, ispitati
time, vrijeme, razdoblje, doba, vijek, epoha, era, vremena, prilike, dokolica, slučaj, zgoda, prilika, puta, krat
may, smjeti, moći, svibanj, mogu, maj, može
has, je
what, šta, kakav?, koji?
B, P, računi plativi, bills payable
which, šta, koje, koji, koju, kojim
he, muškarac, mužjak, on
so, na taj način, pa, samo ako, zbog toga, zato da, tako
here, ovdje, tu, ovamo, ovo mesto
out, vanjska strana, izlaz, opravdanje, aut, napolje, izvan kuće, u
news, vest, novost
web, tkanje, tkanina, paučina, tkivo
their, njihov, njihove, njihovim
any, iko, svako, niko, kogod, bilo koja, bilo kakve
there, onde, tu, onuda, u tome, smesta, to mesto, gle, budi dobar, tamo
use, korist, uptreva, primena, navika, upotrebljavati, koristiti, postupati
back, leđa, stražnja strana, leđni, naopak, straga, natrag, u
net, mreža, neto, bez ostatka, hvatati mrežom, ograditi, plesti
die, umreti, uginuti, čeznuti, ugasiti se, kocka, matrica
free, slobodan, nevezan, oslobođen, pristupačan, osloboditi, izbaviti
only, jedini, sam, samo, jedino, samo što, ipak, međutim
mail, pošta, oklop, poslati poštom
copyright, autorsko pravo
click, kuckati, škljocaj, škljocati, zaponac
also, isto
co, d.d.
contact, dodir, kontaktirati, kontakt, doticanje, veza
me, mene, me, meni, mi, mnom
his, njegov, svom, njegovu, njegovog
index, kazalo, eksponent, pokazatelj, imenik, registar, sastaviti popis
when, našto, kad, upravo kad, nakon što, pošto, dok, dokad, otkada, kada
who, tko, koga, onaj koji, koji
help, pomoć, posluga, pomoći, pridoneti, koristiti
org, org., organizacija
date, datum, sastanak, datirati, poticati, staviti datum, dana, given
first, prvo, najpre, pre svega, prvi put, prvi
un, de
UN, UN-, Ujedinjeni narodi, United nations
some, nekakav, izvesni, znatan, nešto, prilično, neko, neki
get, dobiti, primati, zaraditi, dohvatiti, nabaviti, uhvatiti, razumeti, mladu
see, vidjeti, opaziti, razumeti, činiti se, iskusiti, vidi
name, ugled, rod, imenovati, odrediti, ime, imena
how, kako, na koji način, koliko, način
in-service, koji se vrši tokom službe
top, cannon, vrh, teme, glava, krov, površina, zvrk, pokriti, doseći, nadvisiti
service, služenje, služba, staž, servis, usluga, korist, dostava, izručenju, iz
them, njima, im, njih, ih, sebi, si, sebe, se
been, bio, bila, bilo
now, zatim, onda, sada, otkako, budući da, dadašnjost
would, (ne prevodi se), bi
online, izravan, na vezi, online, u pogonu, izravno povezan, izravno povezano
were, su, su bili
list, foil, leaf, rub, porub, traka, popis, lista, imenik, nagib, obrubiti, opšit
into, (smjer) u
its, svoju, njegovih, svoje, svom, svojim, svoj, njegovo
than, nego, negoli, no, od, nego što
over, na, nad, kod, pri, po, više
two, dva, broj dva, dvojka, dvoje
business, posao, zvanje, trgovina, zaposlenost, biznis, aktivnost
email, e-mail, elektronski pošta
like, sličan, po svoj
last, zadnji, konači, minuli, prošli, poslednji
world, svet, zemlja, javnost, okolina, bitak, prostranstvo
go, ići, micati se, krenuti, poći, otputovati, voziti se, hodati, pružati, bare, goal, naked
view, pogled, gledanje, gledište, stanovište, razgledati, motriti, gledati
info, informacija, informacije
people, narod, nacija, stanovništvo, ljudi, pleme, naseliti
am, sam, prijepodne, ujutro
internet, internet, međumreža
Internet, Internet, međumreža, internetovski
just, pravedan, istinit, baš, upravo, tek, samo, jedva, naprosto, posve
state, stanje, okolnosti, stalež, država, državni, svečan, navoditi, izjaviti, izraziti, ustanoviti, izjavite, sadrži
message, poruka, vest, poručiti, dojaviti
system, sistem, organizam, mreža
data, podaci
had, je
make, napraviti, učiniti, tvoriti, graditi, zaraditi, prisiliti, stvoriti, del
should, treba
Inc, Inc
previous, pređanšji, prethodni, prijašnje
then, onda, tada, zatim, uto, posle, dakle, pa, tadašnji, ondašnji, određeno
work, posao, rad, zaposlenje, trud, izrada, raditi, proizvoditi, delovati
her, njoj, nju, nje, njom, njen
most, većina, maksimum, najviše, ponajviše, uglavnom, većine
year, godina, godište
after, iza, nakon, po, prema, za, stražnji, kasniji, krajnji, posle
day, danje svetlo, godišnjica, dana, dan
per, na, po
Where, kuda, kamo, tamo gdje, odakle, otkuda, mesto, gdje
used, iskorišten, naviknut
group, grupa
such, ovakav, tako, vrlo velik, takav, neki takav, gore
Please, ugoditi, veseliti, dopadati se, molim vas
well, izvor, vrelo, bušotina, dobrobit, zdrav, ispravan, dobar, prikladan, zgod
through, droz, preko, u toku, za
find, naći, sresti, otkriti, uviđati, odlučiti, nalaz, otkriće, iskopina
UK, UK-, Ujedinjen Kraljevstvo, United Kingdom
number, broj, brojiti, iznositi, sadržavati, ubrajati
each, svaki, svakom
support, podrška, zaštita, nosač, stalak, podnositi, podupirati, pružati
den, spilja, jama, brlog, jazbina, živjeti u brlogu,jami
good, dobar, nepokvaren, vredan, drag, ispravan, zdrav, vešt, dobro, korist, svr
she, ona, žena, žensko
da, if, that, give, IN, th, TO, yes
order, niz, red, čin, stalez, društveno
high, visok, velik, uzvišen, otmen, visoko, obilno, visina, visok nivo
set, zalazak, mladica, komplet, skup, pribor, uređaj, staviti, namestiti
under, ispod, niže, dole, manje, niži, donji, podređen, pod
way, put, staza, pruga, smer, način, stanje, dalje, odatle, daleko
part, dio, komad, sastojak, područje, odeo, uloga, značenje, delom, delomično, d
privacy, tajnost, poverenje, privatni život
subject, subjekt, lice, predmet, tema, podanik, povod, podvrći, obuzdati
city, grad, velegrad
many, mnogobrojan, mnogi, mnogo, mnoštvo
very, vrlo, uistinu, baš, pravi, vlastiti
best, najbolji
need, potreba, neimaština, beda, trebati, oskudevati, zahtevati, nd
before, pre nego, pred, ispred, pre
know, knotkle
school, škola, obuka, školovanje, sledbenici, jato
available, raspoloživ, dostupan, koristan
policy, politika, država, razboritost, polisa osiguranja, kockanje, polisa
general, sveopšti, generalan, uobičajen, general
public, javnost, skup, publika, gledaoci, javni, narodni, otvoren
program, plan, program, raspored, programirati, schedule, scheme
don, odjenuti, opremiti, školarac, učenik, stipendist, učitelj, nastavnik, plemenitost, otmjenost, plemstvo
made, napravljen, je napravio, napravljeno
life, život, življenje, vek, duša
non, ne
company, društvo, pratnja, firma, družiti se, kompanija
CGI, CGI-
type, tip, znak, rod, vrsta, uzor, tisak, kucati, simbolizovati, biti uzor
health, zdravlje, zdravstvo
main, sila, snaga, vodovod, glavni, najvažniji
link, karika, spona, veza, članak, očica, zglob, baklja, spojiti, vezati, sastav
add, dodati, sabrati, pripojiti
could, mogao
using, pomoću, koristeći
must, morati, mošt, plesan, mahnitost, mahnit, morate, mora
long, dug, dugotrajan, davan, dalek, dugotrajno, dugo, odavna, čeznuti, žudeti, želeti
between, između, između toga, među
line, lan, laneno
music, muzika, svirka, muzički komad, note
said, rečenoj
center, centar, središte, središnji, centralan, biti u
on-line, on-line, on line, izravan, nakačen, izravno povezano, povezan, izravan povezan, izravno povezan
take, uzeti, primiti, uhvatiti
para, parni
DAS, DAS-, Department of Administrative Services, Odjel za administrativne usluge
right, pravo, istinitost, prvenstvo, desnica, ravan, prav, prikladan, tačan, is
local, meštanin, poprište, scena, mesni, lokalni, domaći
price, cijena, vrijednost, nagrada, tražiti određenu cijenu za što, cijeniti, pitati za cijenu
product, proizvod, produkt, plod
by-product, nusproizvod, nusprodukt, sporedni proizvod
software, softver, software, kompjutorski program, kompjuterski program, nacrt, materijal
man, čovek, osoba, muškarac, radnik, figura
international, međunarodan, internacionalan
con, prevariti, protiv
version, prikaz, verzija, prevod
off, undress
file, fascikl, pregradak, dosje, kartoteka, turpija, red, kolona, vod, turpijat
university, univerzitet
because, zato, jer, zbog toga
Full, puni, pune
research, istraživanje, istraživati, tražiti
read, čitanje, čitati, odgonetati, saznati, objašnjavati, rd
post, fast, pošta, glasnik, straža, pozicija, kolac, stub, stativa, oglasiti, na
ASP, ASP-
asp, talijanski ljutica
place, mjesto, položaj, grad, obitavalište, službačast, staviti, položiti, pro
area, područje, ploha, domašaj, površina
form, oblik, poredak, obrazac, formalnost, kondicija, formirati, oblikovati, o
development, razvoj, rast
thread, konac, nit, vlas, prašnik, paučina, zavoj, povući, nizati
being, bude
even, ravan, gladak, jednolik, paran, miran, čak, štaviše, isto
open, otvoren, slobodan, otkrit, jasan, javan, iskren, pristupačan, otvoriti, o
want, oskudica, potreba, želeti, trebati, nedostajati, tražiti
based, baziran, temeljen, smješten
user, korisnik
text, tekst, tisak
NE, sjeveroistočno, sjeveroistok, SI, sjeveroistočni predjel, sjeveroistočni, na sjeveroistok, na sjeveroistoku
report, izveštaj, glas, opis, školsko
book, knjiga, upisati u knjigu, uknjižiti
both, oba, obadva, oboje, obadvije
national, narodni, nacionalni
video, video
does, se
review, test, to analyze, istraživanje, smotra, pregled, ocena, revija, ispitivati, recenzirati
down, prud, pahuljica, paperje, dole, niz, sa, kroz, odbaciti, to annihilate, to raze
since, otada, dosada, pre, otkad, otkako, kako, budući da, jer
community, zajednica, društvo, opština
great, velik, strašan, slavan, krasan
same, sličan, spomenuti, nepromenjen, isti, isto, na isti način
while, dok, za vreme, sve dok, ma da, vreme, časak, provesti vreme
show, pokazivanje, utisak, revija, šou, pokazati, izložiti, pojaviti se
family, familija, porodica, rod
three, tri, troje, trica
special, naročit, specijalan, osobit, poseban, izvanredan, odličan, izvrstan, poseban vlak, posebno izdanje, posebna ponuda
much, velik deo, mnogo, vrlo, uvelike, otprilike, skoro
art, umetnost, umeće, veština
him, njemu, on, mu, njega
board, daska, drvena ploča, oglasna
return, povratak, vraćanje, vratiti se, odvratiti, izreći, vratiti
American, Amerikanac, američki
end, kraj, vrh, svršetak, okrajak, cilj, rezultat, dovršiti, svršiti, završiti, prestati
network, mreža, splet
own, vlastiti, poseban, ličn, pravi, imati, posedovati, priznati, pokoriti se
office, usluga, služba, zvanje, poslovnica, kancelarija, kancelariju
ca, cca, otprilike, oko
CD, CD-, kompakt-disk, kompaktni disk
fax, faksa, faksom
design, nacrt, skica, zamisao, dizajn, crtati, skicirati, planirati, kreirati
education, obrazovanje, školovanje, vaspitanje
management, rukovanje, uprava, vođenje poslova, gospodarenje
forum, forum
st, (ne prevodi se)
code, kod, kodeks, zakonik
current, trenutan, u toku, tekući, aktuelan, koji
ID, ID-, osobni iskaznica, identifikacijski dokument
id, identifikacija
total, celokupan, potpun, sav, celina, suma, sabrati, iznositi
real, stvarnost, stvaran, pravi, realan, živ, iskren
computer, računar, kompjuter
Address, adresa, adresom, adresu
another, drugi, još jedan, drugog
guide, vodič, priručnik, vodilica, voditi
change, promena, razmjena, menjati, izmeniti, razmeniti
come, dogoditi se, zbiti se, doći, dolaziti, pojaviti se, zadesiti
history, istorija, pripovetka, prošlost
project, nacrt, projekt, plan, zamisao, izbaciti, projektovati, stršiti
member, član, udeo, ud
english, engleski jezik, engleski
map, karta
access, pristup, ulaz
section, sekcija, desetina, odsek, odlomak, rez, razrezati, napraviti
during, tokom, za vreme, dok
author, autor, pisac, tvorac
download, skidati podatke, skidanje podataka, skidati programa, skidanje programa
power, snaga, sila, moć, uticaj, vlast, potencija, snabdeti električnom
point, tačka, decimalni zarez, stanovište, sporna stvar, staviti
old, star, drevan, iskusan, otrcan, nekadašnji, bivši, antikan, davnina, starin
case, slučaj, stanje, činjenice, kutija, kućiste, pretinac, čaura, torba
van, forth, out, outward, without, out of
size, veličina, količina, format, mera, tutkalo, škrob, poredati po
still, miran, nepokretan, mir, tišina, umiriti, stišati
bin, kanta, posuda, pohraniti
archive, arhiv, arhivska građa
shopping, kupovina, kupovanje po dućanima
control, kontrolisati, obuzdavati, vršiti
did, je
john, zahod
small, malen, kratak, neznatan, sitan
ER, efficiency report, izvještaj o učinkovitosti, emergency room, hitan služba
select, izabrati, odabran, ekskluzivan
send, poslati, otpremiti, ispaliti
call, zvati, pozvati, nazvati, imenovati, zov, povik, poziv, zapoved, prozivanj
found, osnivati, utemeljiti, taliti, rastopiti, nađene
pour, pljusak, točenje, lijevanje, liti, lijevati, točiti
level, nivo, ravnina, položaj, libela, ravan, horizontalan, izjednačen, poravn
photo, fotografija, snimak, fotografirati, snimati
image, slika, lik, predodžba, metafora, naslikati, odražavati
shop, dućan, radionica, zvanje, kupovati
technology, tehnologija
days, dan, dana
little, malen, sitan, slab, bedan, smešan, malo, slabo, retko
media, mnoižna od MEDIUM
start, start, polazak, trzaj, prenuti se, krenuti, startati
including, uračunavši, uključivo, uključivši
check, provjeriti, pregledati, pregled, kontrola, račun
every, svaki, sav
house, kuća, dom, stan, pokućstvo, rod, stanovati, primiti koga u kuću
plus, više, i, plus, pozitivan, pozitivna veličina
value, vrednost, korist, cena, iznos, ceniti, proračunati
today, današnji dan, danas, sada
include, uključiti, uračunati, sadržavati
love, ljubav, draga, dragi, ljubiti, voleti, rado činiti
course, put, kurs, hod, trka, lov, tok
look, pogled, izgled, izraz lica, pogledati, gledati, motriti, zuriti, paziti
action, akcija, rad, delovanje, vladanje
Article, članak, pasus, paragraf, predmet, članom, članu
again, opet, ponovo, još jedanput, osim toga, nadalje, u drugu ruku
title, naslov, natpis, prevod, titl, prvenstvo, titlovati
buy, kupiti, otkupiti, potkupiti, kupovina
content, zadovoljan, zadovoljstvo, sadržaj, zapremina, sadržina
different, različit, različito
too, previše, k tome, takođe, isto tako
source, izvor, vrelo, vrutak, isprave, spisi, izvori, podrijetlo
country, država, postojbina, okolina, zemlja, narod, selo
however, unatoč tome, kako god, ma koliko, ipak, međutim
game, igra, šala, natecanje, smicalica, lovina, divljač, hrabar, odvažan, poduz
black, crn, taman, mrk, poguban, crna boja, crnilo, pocrniti, crnoj
against, prema, protiv, suprot, nasuprot
account, račun, obračun, izveštaj
club, klub, udruženje
south, jug, južno, južni
provide, osigurati, pobrinuti se, omoguićti, pribaviti
big, velik, ogroman, širok, važan, trudna, izvrstan, veliko, značajno, hvalisav
class, klasa, razred
TV, TV-, televizija
water, voda, more, pojiti, škropiti, piti, natapati
department, odjel, područje, odjeljak, klasa, razred, odsjek
let, career, zakup, najam, zapreka, pustiti, puštati, iznajmiti, dopustiti, spr
library, biblioteka
box, kutija, sanduk, odeo, ćelija, boks, šimšir, boksovati, staviti u
description, opis, prikaz, opisivanje, opisa
team, tim, skup, igrači, jato, zaprega, upreći, ujarmiti
visit, posjet, razgledavanje, pregled, vizita, posetiti, pregledati
week, sedmica, sedmica dana
around, okolo, naokolo, u blizini, otprilike, oko
store, zaliha, skladište, dućan, pohraniti, uskladištiti, nakupiti
test, proba, ispitivanje, test, pokus, analiza, testirati, ispitivati, analizi
USA, SAD-, SAD, Sjedinjen Američki Države, United States of America
head, glava, prednja
why, zašto?, čemu?, zbog čega, razlog, uzrok
press, žurba, pritisak, štampa, novinstvo, pritisnuti, cediti, goniti, štampat
plan, nacrt, tlocrt, plan, projekt, nacrtati plan, planirati
government, uprava, vlast, vlada
phone, telefon, telefonirati, glas, zvuk
money, novac, novci, moneta, pare
care, biti zabrinut, mariti, negovati, voleti, briga, zabrinutost, oprez
live, živ, pravi, aktivan, pokretan, gorući, živeti, trajati, stanovati
hotel, hotel
rate, mera, odnos, taksa, kurs, cifra, porezi, oceniti, regulisati, koriti, inst
room, soba, prostor, mesto, mogućnost, stanovati, smestiti
homepage, početni stranica, naslovni stranica
second, sekunda, drugi razred, onaj koji je
law, zakon, načelo, sud, pravo
process, napredak, tok, razvoj, proces, hodati u povorci, obraiđvati
men, ljudi, muškarci
women, žene
county, okrug, opština
August, Avgust, Avgusta
etc, itd., itd, i tako dalje
sex, spol, rod, seks
give, davati, darovati, izručiti, zadati, zaraziti, dopustiti, popustiti, da, d
par, couple, pair, jednakost, nivo, normalno stanje, paragraf
large, velik, prostran, obilan, širok, širokogrudan, naveliko, hvalisavo, slob
note, nota, klik, ton, oznaka, značenje, beleška, poruka, ocena, zapisati
table, sto, tabela, indeks, registar, ploha, polje, predložiti, odložiti, grafi
north, sever, severnjak, severni vetar, severno, na severu, severni
children, djeca
travel, putovati, putovanje
say, reći, izjaviti, kazivati, reč, mnijenje, uveravanje
AC, izmjenična struja
sign, znak, mig, simbol, natpis, obeležje, obeležiti, potpisati, mahnuti
PC, PC-, osobni računalo
better, bolji, poboljšati
field, polje, njiva, površina, područje, bojište, igralište
going, idući, odlazeći, kročenje
problem, problem, puzzle
staff, osoblje, administracija, stožer, štap, potporanj
welcome, dobrodošao, srdačno dočekati
Dr, dr, doktor
quality, odlika, kvalitet, vrsta
reply, odgovor, odgovoriti, uzvratiti
print, znak, štampa, novine, izdanje, kopija, pečat, fotografija, ostaviti
security, sigurnost, bezbrižnost, zaštita, zalog
never, nikada
important, važan, bitan, značajan, ugledan
job, posao, rad, zadatak, zaposlenje, probod, udarac, trgovati
person, osoba, lice, čovek, neko
application, aplikacija, primena, molba
left, levi, levičarski, levo, nalevo, sleva, levica, opozicija
September, septembar
friend, prijatelj, znanac, kolega
science, znanost, znanje, umeće, zanimanje
white, beo, sed, bled, čist, beliti
story, priča, iskaz, povest, sadržaj
market, tržnica, sajam, tržište, trgovina
above, iznad, gore
below, pod, ispod, donjem
side, strana, bok, stranica, kosina, područje
possible, moguć, verovatan, izvediv
west, zapad, zapadnjak, zapadni, ići prema zapadu
gallery, gelerija, lođa, balkon
air, zrak, atmosfera, povetarac, vetriti
private, ličan, tajni, poverljiv, ekskluzivan, redov
really, stvarno, istinski, realno, zaista, objektivno
college, univerzitet, koledž, viša škola, kolegij
son, sin
example, primer, uzorak, slučaj, potkrepiti primerima
few, malo, nekolicina, malen broj, manjina
chat, čavrljanje, brbljanje, brbljati, ćaskati
request, molba, zahtev, potražnja, moliti, zahtevati
shall, će
complete, potpun, savršen, dovršen, dovršiti, ispuniti, ispunite je, ispuni
car, auto, automobil, prevozno sredstvo
language, jezik, govor
four, četiri, četvoro, četvorka
York, York
legal, zakonski, legalan, pravni, legalni
social, društven, socijalan, društvo, zabava
body, telo, trup, leš, glavni deo, celina, oblikovati, uteloviti
URL, url
food, jelo, hrana, namirnice, izdržavanje
human, ljudsko biće, ljudski, čovečanski, human, humane
additional, dodatni, naknadni
low, dubok, prost, oskudan, nisko, duboko, mukanje, nizak
always, uvijek, zauvijek, bilo kad
hand, ruka, šaka, strana, pomoć, stručnjak, predati, uručiti
Jan, Jan
key, ključ, dirka, tonalitet, sklad, plosnat otok, pričvrstiti, štimati
A-d, od danas, rok mjenice poslije dana izdanja, poslije datuma, nakon datuma
put, road, sledeić primerak, course, itinerary, path, staviti, položiti, postaviti
red, array, file, line, order, rank, crven, riđ, komunistički, crvena
ad, oglas, obavijest, reklama
single, sam, osamljen, neudata, neoženjen, jednostruk, jednosmeran, pojedinac
something, nešto, prilično, važno
pro, pozitivan glas, profesionalni igrač
Mr, gospodin
statement, izjava, izvješće, izvod
Canada, Kanada
less, manji, sitniji, neznatniji, manje, neznatnije, minus, ono što je manje
login, pristup, priključenje, prijava, login, programski jezik
Login, Pristup, Priključenje, Prijava, Login, programski jezik
Question, sumnja, pitati, ispitivati, sumnjati, pitanje
making, pravljenje, stvarajući, izađivanje, stvarati, zarada, izrađivanje
try, probati, iskušavati, pokušati, truditi se
war, rat, ratovati
location, položaj, smeštaj, posed, lokacija, mesto boravka
association, asocijacija, udruženje, veza, združivanje
item, pojedinost, stavka, pojedina tačka, isto tako, nadalje
study, učenje, studije, trud, radna soba, studirati, učiti, proučavati
topic, tema, predmet
until, do, dok, dok ne, sve do
June, juni, juna
Amazon, Amazonka, Amazona (rijeka (6280 km))
lo, eto, evo, eno
student, student, učenik
become, postati
hard, tvrd, krut, težak, okrutan, teško, čvrsto
keep, držati, održati, čuvati, uzgajati, sačuvati se, spremati, posedovati
OS, 2, OS-, OS, Operating System
register, registar, dnevnik, popis, regulator, registrovati, upisati
catalog, katalogizirati, katalog, katalogirati, popis
David, David
digital, digitalan, brojka, dirka
run, trčanje, tok, tijek, utrka, utrkivanje, lov, hajka, juriti, žuriti se, hitjeti, hrliti, kidnuti, brzo otići
april, April
document, dokument, isprava, dokumentovati
sun, sunce, sunčeva svetlost, blagostanje, sunčati se
away, daleko, dalje, odsutan, kojega nema, rastresen, nesabran, odsutan duhom
cost, koštati, cena, trošak, šteta
might, moć, sila
street, ulica, cesta
once, jednom, ikada, uopšte, samo, nekada, čim, kad, jedanput
performance, perform a function or act
March, mart, marta
model, uzorak, model, kalup, maneken
enter, dobiti
series, serija, sled, niz
profile, obris, crtež lica, crtati u profilu, crtati sa strane, crtati u presjeku
write, pisati, sastaviti
property, svojstvo, osobina, vlasništvo, posed, imetak
play, igra, razonoda, gluma, igrati se, šaliti se, kretati se, vladati se
July, juli, jula
future, budućnost, futur
feedback, povratan informacija, povratna sprega, povratan sprega, reakcija, feedback
log, klada, cepanica, panj, deblo, log
base, osnova, temelj, baza, temeljiti, osnivati, nizak, nečastan
card, karta, ulaznica, karton, posjetnica
financial, finansijski
issue, primerak, pitanje, predmet, izlev, istek, isticati, izlaziti, izdavati, emitovati
central, centralni, središnji, glavni
med, medicinski, srednja vrijednost, srednji, medium
status, stanje, status, društveni položaj
yes, jest, potvrdni odgovor, da
tell, reći, pripovedati, izraziti, prikazati, objasniti, očitovati se
San, San
space, prostor, površina, rastojanje, svemir, rok, ostaviti razmak
join, spoj, spajanje, šav, utor, spojiti, pridružiti se, graničiti sa
sure, siguran, pouzdan, stalan, veran, izvestan, sigurno, nesumnjivo
light, lagan, vitak, tanak, zračiti, bezbrižan, sunčevo svjetlo, sunčano vrijeme, vedrina, danje svjetlo, dan, vidjelo, žar
customer, kupac, mušterija, korisnik usluga
due, koje se duguje, koja se duguje
picture, slika, crtež, predodžba, prizor, lepa
final, konačan, zaključan, zadnji, odlučan, finalni
able, u mogućnosti, sposoban, moćan
create, stvoriti, kreirati, tvoriti
contents, sadržaj
Contents, Sadržaj
night, noć, veče, mrak
via, preko, putem, via, pomoću, put
word, riječ, izreka, glas, geslo, razgovor, izraziti
further, dalji, drugi, nadalje, povrh
least, najmanji, najslabiji, najmanje, najslabije, ono što je najmanje
got, dobiven, je dobio
original, izvorni, originalan, jedinstven, najraniji
age, dob, godište, godine, starost, vek, razdoblje, zrelost, stariti
created, stvoren, napravljen, kreiran, ustanovljen, proizveden, oformljen
database, baza podataka
five, pet, petica
industry, industrija, obrt, radinost
done, ispunjavanja, gotovo, urađeno, učinjeno
auto, auto, automobile, car
mar, nagrditi, pokvariti, poremetiti
either, oba, kako god, jedan ili drugi, ili
short, kratak, malen, nizak, nedovoljan, oskudan, kratki film, kratki
archives, arhiva
upon, nato, gore, prema gore, prema, duž, naviše, po
result, rezultat, posledica, učinak, nastati, rezultovati, proizlaziti, izazv
several, nekoliko, pojedini, poseban, nekoliki, nekolicina
specific, specifičan, poseban, bitan
interest, zanimanje, interes, korist, udeo, kamate, zanimati, interesovati, ka
update, modernizirati, modernizacija, obnoviti, osuvremeniti, obnova, ažuriranje, ažurirati, upoznati
written, pisana
act, djelo, radnja, zakon, činiti, izvoditi, glumiti, performance, izvođenje, izvedba, gluma, predstava, performansa
ed, izdavač
newsletter, bilten, okružnica
yet, još, još k tome, stoviše, dapače, čak, dosad, ipak, pa ipak
land, kopno, zemlja, predeo, država, tlo, posed, selo, iskrcati, smestiti, dopre
range, lanac, niz, područje, opseg, pustara, redati, prostirati se
activities, aktivnosti
major, major, punoljetna osoba, glavni predmet
young, mlad, svjež, nov, neiskusan, mladunčad
analysis, analiza, rasčlanjenje, izlaganje, istraživanje
park, park, perivoj, zabavni park, ograditi perivojem, postrojiti
material, materija, materijal, tvar, građa, materijalan, stvaran, fizički
reference, radni broj
experience, iskustvo, doživljaj, iskusiti, doživeti
front, prednja strana, naličje, fronta, čelo, prednji, ispred, biti, face, front, line
true, istinit, iskren, veran, istinito, zaista!, istinite, istiniti
bad, loš, škodljiv, zao, zlo
month, mesec, mesec dana
color, boja, bojati
God, Bog
menu, jelovnik
category, kategorija, vrsta, razred, klasa
credit, kredit, zajam, vjera, poverenje, ugled, pozitivan
road, cesta, put, putovanje, tračnice
advanced, napredan, uznapredovao
default, propust, prekršaj, izostati, propustiti
sale, calculation, check, computation, count, estimation, evaluation, invoice, prodaja, rasprodaja, aukcija, prodaji
easy, lak, lagan, miran, lagodan
America, Amerika
face, lice, obraz, naličje, površina, front, okrenuti kome
medical, medicinski, lekarski, medicinar, lekarski pregled
Microsoft, Microsoft
together, zajedno, istovremeno
daily, svakidašnji, dnevni, dnevno, svaki dan, dnevnik, dnevne novine
professional, stručan, profesionalan
release, puštanje, izbavljenje, oslobođenje, otpustiti, osloboditi, prepusti
added, dodani, naknadni, dodatni, dopunski, dodatak
companies, tvrtke
equipment, oprema, pribor, snabdevanje
mark, oznaka, obilježiti, znak, označiti, biljeg, ocjena, mrlja, marka
ha, ha, a
far, daleko, mnogo, vrlo, davno, dalek, udaljen, daljina, udaljenost
society, društvo, zajednica, zadruga, udruženje
sport, sport, igra, zabava, baviti se sportom
Washington, Washington
already, već
east, istok, istočni, istočno, na istok
record, zapis, protokol, svedočanstvo, akti, rekord, gramofonska
notice, obaveštenje, poruka, upozorenje, marenje, primetiti, napomenuti, opaz
present, sadašnjost, prezent, dar, poklon, gađanje, prisutan, sadašnji, koji
technical, tehnički, obrtnikči, industrijski
term, rok, termin, granica, menstruacija, izraz, imenovati, dovršiti
ever, ikada, uopšte, uvek, ponovo
hot, vruć, vatren, ljut, svež, vruće, žestoko
password, lozinka, šifra
ask, pitati, moliti, zahtijevati, molba, zahtjev, potražnja, pozvati, tražiti
individual, osoba, individuum, pojedinac
October, oktobra, oktobar
close, zatvoren, okružen, povučen, sasvim
common, običan, zajednički, svakidašnji
function, delovanje, svrha, zaposlenje, ceremonija, funkcija, delovati, radit
Met, Metropolitan, meteorološki ured
met, uplaćen, je sreo
follow, slediti, progoniti, povoditi se, proizlaziti, posvetiti se čemu
lot, ždreb, udeo, sudbina, parcela, partija, podeliti, dodeliti, parcelisati
November, novembar, novembra
past, prolši, bivši, prolšost, prošlo vreme, preko, posle, iza, mimo
save, spasiti, sačuvati, poštedeti, štednja, izuzevši, osim, ako ne, osim ako
self, samopregor, samopožrtvovnost, nesebičnost
weather, vreme, izložiti vremenu, vetriti
designed, dizajniran, namijenjen, zamišljen, iskonstruiran
paper, papir, osobni papiri, ukrasiti, nalijepiti tapetama
third, treći, trećina, treću
fact, fakt, činjenica, čin, djelo
child, dete, sin, kći, potomak, sledbenik
DOS, DOS-, DOS, Disk Operating System
period, cycle, razdoblje, epoha, odlomak, stanka, menstruacija, period
environment, okolina, ambijent
later, kasniji, naredni
Michael, Michael, Mihael, Mihovil
radio, radio, osvijetliti, emitirati
early, ran, uranio, prvobitni, rano
France, Francuska
position, mesto, položaj, pozicija, držanje, staviti, smestiti
meet, sresti, dočekati, ići u susret, upoznati
film, movie
thing, stvar, predmet, delo
audio, audio, čujni, zvučni, zvukovni
director, direktor, upravnik
having, imajući
NL, NL-
various, različit, raznolik, šarolik
-bit, -bitni
jobs, poslovi
offer, ponuda, nuditi, ponuditi, žrtvovati, prisiliti, prikazati, ponudu
stories, priče
feel, oset, opip, osetiti, pipati, taknuti, osećati, smatrati, biti svestan
global, globalno, globalan, općenit, okrugao, opći, globalni, svjetski
often, često, više puta, čest
arts, humanistički znanosti
comment, primedba, komentar, tumačenje, tumač, komentarisati, tumačiti
half, polovica, polugodište, pola, nepotpun, napola, sasvim
share, udeo, deonica, doprinos, deliti šta, učestvovati, imati udela
December, decembar, Decembra
living, život, življenje, stanovanje, uzdržavanje, prihod, živ, živući, živopi
movie, film
chapter, poglavlje, sabor, kanonici, filijala
direct, usmeriti, zapovediti, narediti, direktan, upravni, direktno, otvoreno
browse, listati, pregledati, površno čitati, brstiti, mladice
collection, skupljanje, sabiranje, ubiranje, kolekcija, zbirka
sound, zvuk, glas, šum, sipa, tjesnac, sonda, zdrav, jedar, čvrst, osnovan, pouzd
error, greška, pogreška, zabluda
basic, osnovni, temeljni, bazični
branch, granati se, grana, ogranak, filijala
entertainment, zabava, gozba, svečanost
learn, učiti, naučiti, saznati, doznati, reći, pripovijedati, izraziti, prikazati, objasniti, očitovati se, gospodar, gazda, poslodavac, stručnjak, majstor, savladati, upravnik, nastavnik, učtelj, sudac, mljevenje, brušenje, samljeti, izlizati, brusiti, strugati, nagurati, natrpati, žderati, gužva, stiska, čitanje, čitati, odgonetati, objašnjavati, čarolija, opčinjenost, čar, sricati, nagoviještati, učenje, studij, trud, radna soba, studirati, proučavati, izučiti
submit, predložiti, podvrći, pruižti dokaz, pokoriti se, primetiti
trade, trgovina, obrt, promet, trgovati, menjati
Europe, Evropa
getting, dobivanje, uzimajući
Paul, Paul, Pavao
Ms, gospođa
ms, ms
president, predsednik, upravnik, direktor
whole, ceo, sav, zdrav, potpun, nepodeljen, celina, sve, celost
California, Kalifornija
currently, trenutno, momentalno, sada, uopšteno
Mon, monski jezik
Court, dvor, igralište, sud, sudnica, udvaranje, udvarati, ulagivati
pay, plaća, nadnica, isplata, prihod, platiti, isplatiti, uplatiti
planning, planiranje, planirajući, projektiranje, razrađivanje planova, namjeravanje
talk, govor, razgovor, glasina, predavanje, govoriti, zboriti, brbljati
along, uzduž, pokraj, duž, cijelim putem, usput
wide, širok, dalek, prostran, slobodan, uiopšten, daleko, široko, u punoj
blue, plav, modar, tmuran, potišten, plava boja, plavetnilo
dec, prosinac
January, januar, januara
pas, korak, ples
recent, skorašnji, nedavni, savremen, mlad
advertising, koji oglašava, oglasni, reklamni
enough, dosta, dovoljno, dovoljan, obilan
star, aged, old, stale, zvezda, star, blistati, imati glavnu ulogu
ago, prije, nekoć, nekada
council, koncil, sabor, veće
estate, stanje, čin, stalež, imetak
studies, izučavanje, studij
committee, komitet, odbor, komisija
drive, voziti, goniti, upravljati, vožnja, kolovoz, poriv, zanos, pogon, kampan
James, James, Jakov
journal, dnevnik, časopis, žurnal, rukavac, ležšte
natural, prirodan, fizički, idiot, kreten
Robert, Robert
choose, izabrati, birati
federal, savezni, federalni
safety, sigurnost, zaštita
calendar, kalendarska
advertise, oglasiti, izvestiti, anonsirati
china, porculan
magazine, spremište, skladište, magazin, časopis
oh, e, oh, iju, hop-cup, hopa-cupa, ijuju
fast, brz, čvrst, pričvršćen, postojan, čvrsto, brzo, sigurno, rasipno, post, po
display, pokazati, očitovati, pokazivanje, raskoš, manifestacija
mode, način, moda, mod, tonalitet
similar, sličan, istovrstan, ono što je slično
simple, jednostavan, bez primese, običan, nepokvaren, lekovita biljka
stock, panj, klada, rod, kundak, ručica, inventar, alat, zaliha, stalan, snabdet
asked, zamoljen, je pitao, pozvan, je pitala, upitan, koji se traže
communications, komunikacije
fall, pasti, padati, strmoglaviti se
rock, stijena, litica, preslica, ljuljanje, ljuljati, zibati, uspavati, klecat
fun, zabava, šala, šaliti se, zabaviti se
came, je došao, staklarski olovo, je došla
tips, savijeti
bill, račun, kljun, predlog zakona
conference, konferencija, većanje
says, kaže
style, stil, način, moda, vrsta, sonda, osloviti, nazvati koga
rating, ocjena, procijenjen prihod, rejting, oporezivanje, status, ugled, gledanost, mornar bez čina, čin, stopa prireza, grdnja, psovanje
cart, kolica, teretna kola, voziti na kolicima
unit, jedinica, celina, uređaj, lekcija
although, mada, iako, unatoč
particular, poseban, osobit, određen, pojedinost, detalj, posebna stvar
region, predeo, okrug, regija, područje
resource, sredstvo, dohodak, oporavak
vs, nasuprot, protiv
VS, VS-, virtualan memorija, virtual storage
February, februar, Februara
nature, priroda, narav, veličina, smola, prirodnost
turn, okret, obrtanje, promena
corporation, korporacija, savez, trgovačko društvo
Thomas, Thomas, Tomislav, Tomo
kind, rod, vrsta, sorta, narav, način
necessary, potreban, nužan, potreba, nužda
knowledge, znanje, spoznaja, vest
copy, kopirati, prepisati, oponašati, kopija, prepis, primerak
seen, pp od SEE
District, okrug, općina, odeo, pokrajina, okružni, okruga, okružnog, okrugu
energy, energija, snaga, delotvornost
addition, sabiranje, dodavanje, dodatak, dodatkom
green, zelen, svež, nedozreo, neiskusan, zelenilo, tratina, krepkost, pozelenj
receive, primiti, dobiti, uzeti, iskusiti, hvatati
tech, tehnologija
doing, događaj, koji djeluje, zbivanje, na dužnosti, akcija, zastupa, rad, djelovanje, vladanje, djelo, posao
Java, Java
manager, upravnik, rukovodilac, poslovođa, menadžer
nothing, ništa, nimalo, nipošto, nikako
London, Londonu
peter, iscrpsti, presušiti
Peter, Peter, Petar
town, grad
commercial, komercijalni, trgovinski, poslovni, trgovački putnik, reklamna
editor, editor, urednik, redaktor
insurance, osiguranje, polisa, osiguravajuća
stuff, predmet, građa, materijal, lijek, hrana, glupost, svojstvo, napuniti, pr
average, prosečan, običan, prosek, srednja vrednost
continue, nastaviti, poći dalje, ustrajati
ie, tj.
annual, godišnji, godišnjak
certain, siguran, pouzdan, izvestan, neki
door, vrata, kapija
modified, izmijenjeni, promijenjen, preinačen
sat, h
bit, zalogaj, griz, komadić, core
else, drugi, drugo, drugdje, drukčije, još, ako ne, inače
fire, vatra, oganj, paljba, žar, strast, zapaliti, potpaliti, raspiriti, pržiti
six, šest, broj šest, šestica, šestorica
centre, sredina, centar, središte
clear, jasan, providan, bistar
hat, šešir, klobuk
kids, dječji, klinci, dječurlija, mularija
move, pokret, potez, akcija, seoba, micati se, pomaći, ponukati
stop, prekid, zaustavljanje, stanka, zapreka, zastoj, stati, začepiti, zadržav
agreement, sporazum, saglasnost, dogovor
amount, količina, iznos, suma, vrednost
anything, bilo što, išta, ništa
held, je zadržao
mind, pamćenje, misao, namera, razum, pamet, paziti, mariti, zameriti
rather, radije, pre
response, odgovor, reakcija
tour, tura, putovanje, vožnja, šetnja, putovati
writing, pisanje, pismo, rukopis, ono što je napisano, članak, književno djelo
among, između, među, sred
island, ostrvo
sort, vrsta, sorta, broj, način, svrstati, izabrati, sortirati
hardware, hardver, metalna roba
OK, ok, OK, u redu
Ok, ok, u redu
ok, ok, u redu
summary, kratak pregled, sažetak, rezime, sažet, kratak
believe, verovati, poverovati, misliti
fine, prekid, kraj, ugovor, globa, naknada, lepo
logo, logo
Logo, logotip, Logo
electronic, elektronički, elektronski
IP (Internet Protocol), IP
IP, IP-, međumrežni protokol
method, metod, postupak, sistem
pre-, pret-, pred-
subscribe, potpisati, odobravati, saglasiti se, pretplatiti se, abonovati
Bank, banka
introduction, uvod, predstavljanje
port, luka, lučki grad, kapija, otvor, držanje, porto, luci, ward
Texas, Teksas, Texas
death, smrt
letter, slovo, dopis, iznajmljivač, pismo
tax, to approximate, taksa, carina, državni porez, proceniti, oporezovati, taksirati
cause, uzrok, povod, uzrokovati, prouzrokovati
division, razdeoba, deljenje, divizija, razdor, pregrada
everything, sve
across, preko, kroz, s one strane
administration, uprava, vlada, administracija
appropriate, prigodan, prisvojiti, prilagoditi, odgovarajući, odgovarajućeg
detail, detalj, pojedinost
exchange, razmena, zamena, devizni kurs, berza, zameniti, izmeniti
Practice, vježba, praksa, obavljanje, iskustvo, Uniform Customs and Practice
sent, poslat, poslato
lost, izgubljen, preterit od LOSE
Australia, Australija
cover, prekriti, omotati, prikriti, pokrivač, poklopac, omot, koverta, zaklon
doc, doktor
golf, golf, igrati golf
hope, nadati se, nada
took, uzeti
won, je osvojio, je pobijedio
anyone, bilo ko, svako
none, ništa, nitko, nijedan, nikakav, nikoji, nikako, nipošto
parent, roditelj, otac, majka, preci, praroditelj
almost, skoro, gotovo, umalo, zamalo, još malo
Pa, Pa, Paskal
step, korak, stopa, stepenica, faza, stepen, koračati, stupati
engineering, mašinstvo, inženjerstvo, tehnika
mm, mm, milimetar
on-screen, na ekranu, na zaslonu
quick, brz, žustar, živ, okretan, brzo, žurno, živac
ten, deset, complexion, broj deset, desetoro, desetak
build, graditi, zidati, oblikovati, građa, struktura, oblik, kroj, stas
coming, dolazak, dolaženje, koji dolazi, budući
entry, ulaženje, ulazak
force, sila, snaga, prisila, moć, odred, prisiliti, naterati, pospešiti, osvoji
near, soft, tender, do, blizak, neposredan, blizu, u blizini, gotovo, primicati se
figure, figura, oblik, pojava, kip, stas, dijagram, crtež, brojka, fraza, uoblič
Japan, Japan
schedule, raspored, tabela, program, plan, vozni red, sastaviti
shipping, utovar, krcanje, otprema, špedicija, brodovlje, trgovačka mornarica
DC, DC-, Demokratski centar
dell, mali dolina, mala dolina, obično šumovit dolina
king, kralj, kraljevati
screen, zaslon, paravan, krinka, rešetka, zastiranje, ekran, zaslanjati, maski
went, je otišao
developed, razvijen
idea, ideja, pojam, misao, plan
soon, uskoro, ubrzo, skoro, brzo
active, aktivan, pokretljiv
cool, hladan, ohlađen, spokojan, svežina, hlad, mir, ohladiti, smiriti
effect, efekt, posledica, rezultat, utisak, izvesti, obaviti, efektuisati, pos
institute, zavod, institut, ustanoviti, utemeljiti, postaviti, imenovati
allow, dopustiti, omogućiti, priznati
church, crkva, hram, sveštenstvo
inside, unutrašnjost, utroba, unutrašnji, iznutra, unutra, unutar, u
structure, struktura, sastav, građa, građevina
summer, leto, cvat, letovati
according, usklađenost, koji se slaže, sklad
construction, konstrukcija, građevina, sastav, izgrađivanje
costs, troškove
economic, ekonomski, rentabilan
Friday, petak
bar, zamandaliti, zaprečiti, zatvoriti, grb
basis, osnovica, temelj, baza
employment, zaposlenje, posao, služba, upotreba
mean, srednja
outside, spoljašnjost, spoljni
taking, uzimanje, primanje, perihvaćanje, lovljenje, zauzimanje, koji privlači, koji osvaja
win, zaraditi, dobiti, pobediti, pobeda, uspeh
George, George, Juraj
hi, bok, zdravo
memory, memorija, pamćenje, uspomena
speed, brzina, broj okretaja, žurba, požurivati, terati, pospešiti
leave, dopust, ostaviti, napustiti, prepustiti, dopustiti, dozvola, dopuštenj
purpose, namera, svrha, cilj, učinak, nameravati, smerati
running, trčanje, upravljanje
apply, primijeniti, upotrebiti, staviti
guest, gost, uzvanik, parazit, ugostiti, biti u gostima
matter, tvar, materija, predmet, gnoj, rukopis, biti važno, značiti, gnojiti
organization, organizacija, uređenje, sistem
commission, komisija, odredba, punomoć, opunomoćiti, odrediti, naručiti
finance, financirati, pomagati novcem
official, činovnik, funkcioner, služben, oficijalan, svečan, formalan
French, francuski, Francuz, francuski jezik
track, trag, staza, tračnice, tragati, slediti, označiti
FTP, FTP-
Mary, Mary, Marija
album, album
corporate, korporacijski, udružen, skupan
countries, države, zemlje
statistics, statistika
communication, komunikacija, saopštavanje, saobraćajnica
gift, poklon, dar, nadarenost, talent, darovati, pokloniti, obdariti, nadariti
max, maksimalan, najveći, najviši
Max, Max, maximum, najveća vrijednost
reason, razlog, uzrok, pamet, razboritost, umerenost, razmilšjati, zaključiva
union, unija, sjedinjenje, brak, saglasje, savez
adult, odrastao, zreo, punoletan, odrastao čovek
cross, krst, raspelo, mešanac, krstiti, precrtati
double, dupli, dvostruk, dvoličan, duplo, duplikat, dvojnik, podvostručiti
increase, porast, povećanje, povišenje, porasti, povećati se, umnožiti
selection, izbor, selekcija
ser, gospodin
therefore, stoga, zbog toga
dan, daylight, day, days, the day
woman, žena, supruga, žensko
eyes, oči
gold, zlato, ukrasi od zlata
culture, kultura, civilizacija, obrazovanje, uzgoj
ground, zemlja, pod, uzemljenje
wanted, tražen, željen, poželjan, poželjen
baby, dijete, beba, dojenče, mladunče, djetinjast, dragi, draga, mila osoba
described, predstavljen, opisan, prikazan, predstavljan
prior, nadstojnik samostana, raniji, prijašnji, stariji
revision, popravljeno izdanje, revizija
role, uloga, funkcija
eg, npr.
lower, spuštati, smanjivati, oboriti, tonuti
remember, sećati se, pamtiti, preporučiti
edit, uređivati, redigirati, montirati
engine, motor, mašina
gay, veseo, živahan, kićen, homoseksualac
purchase, kupovina, dobitak, oslonac, kupiti, steći
rest, odmor, počivalište, oslonac, ležište, ostatak, odmoriti
entire, cio, potpun, čitav, celina, potpunost
hold, držanje, zahvat, uporište, držati, zadržavati, obustaviti, sadržavati, p
Martin, Martin
Master, gospodar, gazda, poslodavac, stručnjak, majstor, savladati, naučiti, u
strong, jak, snažan, zdrav, odlučan, poduzetan, ustaljen
volume, svezak, količina, volumen, sadržaj
focus, fokus, središte, skupiti u žarištu, fokusirati, koncentrisati
lead, olovo, grafit, vodstvo, uzor, uputa, vod, uzica, glavna
sin, child, greh, prekršaj, sagrešiti, prekršiti, son
tree, drvo, stablo
actually, zaista, sada
AI, umjetni inteligencija
considered, razmotren, smatran
sea, more, prostranstvo
sell, prodati, trgovati, izdati, nasamariti, razočaranje, prevara
understand, shvatiti, razumeti
wish, želja, volja, žudnja, zahtev, želeti, zahtevati
agency, agencija, delatnost, posredništvo
instead, umesto
percent, posto, na sto
filter, filtar
length, dužina, trajanje
probably, vjerojatno, po svoj prilici
telephone, telefon, telefonirati
hall, dvorana, hal, sud, dvorac, studentski dom
hour, sat, čas, doba
popular, popularan, narodni, pučki
advice, savjet, predlog
bis, još jedanput
machine, mašina, mehanizam
owner, vlasnik, posednik
simply, jednostavno, nenapadno, bez ukrasalagano, jasno
thus, stoga, odatle, tako, prema tome, na taj način, kako sledi
choice, izbor, asortiman, biranje, biran, izbirljiv
express, ekspresni, brz, hitno, ekspresno, hitna
Monday, ponedeljak
opportunities, prilike
quote, navoditi, citirati, navesti, beležiti
super, prvorazredan, statist, nešto suvišno, prekobrojno, nepotrebno, ekstra fine kvalitete
bring, donijeti, dovesti, pribaviti, uključiti, uzrokovati, uroditi
button, dugme, pupoljak, zakopčati, biti zakopčan
capital, kapital, glavnica, veliko slovo, glavni
Christian, hrišćanin
especially, specijalno, posebno, naročito
facilities, olakšice, mogućnosti, uvjeti, sredstva, oprema, uređaji, instalacije, postrojenja, objekti, ustanove
manual, ručni, rukom rađen, priručnik, manual
mother, majka, mati, matica, sirćetni kvasac
operation, delovanje, radnja, funkcionisanje, operacija, izvršenje, pogon
risk, rizik, rizikovati, odvažiti se
stand, stajanje, zastoj, stanica, držanje, štand, polica, stativ, tribina, otpo
cm, cm, centimetar
EU, EU-, Europski Unija, Evropski Unija, European Union
Florida, Florida
smith, kovač
tom, mačak
Tom, Tom, Tomo
behind, straga, iza, odzada, natrag, u zaostatku
client, klijent, kupac, mušterija, stranka
told, je rekao
treatment, postupak, tretman, lečenje
brown, smeđ, mrk, smeđokos, preplanuo, opaljen, smeđa boja
connection, spoj, veza, povezanost, priključak
physical, fizički, telesan, fizikalni
trying, težak, tegoban
answer, odgovor, rešenje, odgovoriti, rešiti, odgovoru
loss, šteta, propadanje, gubitak
overview, pregled, osvrt na
ways, putevi, načini
disclaimer, onaj koji se odriče, čin odricanja
distribution, distribucija, raspodjela, dioba
lake, jezero, grimizna boja
maps, mape, karte, označavati
Sunday, nedelja
watch, oprez, straža, džepni sat, gledati, paziti, bdeti, promatrati
activity, aktivnost, pokret
beach, plaža, šljunak, nasukati
registration, registracija, upisivanje, uknjiženje
approach, pristup, približavanje
decision, odluka