Vítat až k Podstatnost Sochaři!


Tkaniva Definice do " podstatnost":

Hlavní záznam: re·al·i·ty
výslovnost opět-'a-l&-tE
být v činnosti podstatné jméno
Časovat Brloh(): množné číslo ties
datle 1550
1 : člen určitý jakost či stav of bytost fyzický
2 jeden (1) : jeden fyzický příhoda, bytnost, či stav of věči (2) : člen určitý celek of fyzický majetek a příhoda b : něco to jest žádný derivace ani spoléhající se aby ne být nutně - ve skutečnosti: do skutečný čin

Tkaniva Definice do " sochař":

Hlavní záznam: sculp·tor
výslovnost 'sk&lp- tera&r
být v činnosti podstatné jméno
etymologie Latina, dle sochař
datle 1634
: neurč. člen malíř kdo díla skulpury

Má Definice do " podstatnost Sochaři":

Hlavní záznam: re·al·i·ty sculp·tors
výslovnost opět-'a-l&-tE 'sk&lp- tera&rz
být v činnosti náležitý podstatné jméno
etymologie Anglicky formulovat, shůry
datle 1993, mincíř do Patrik G. Salsbury
: JEDEN část paměti of lid činnost až k tvar fyzický majetek a příhoda do rafinovaný a tvořivý cesty.


Jaký is Podstatnost Sochaři, na chlup?

It's jeden Cíl Věda házet JÁ mít na mysli, kdo is pomalý činnost its východ do člen určitý fyzický svět. Ono celek objevil mnoho dlouhá doba před dále Čtvrtek, Prosinec 30th, 1993. JÁ mněl jsem nějaký druh of idea či bleskové světlo of jasnozření kdo být příčinou mne až k psát člen určitý slova " podstatnost Sochaři" dole dále jeden část of papír. JÁ do téže míry člen určitý jméno, a domnění ono mněl jsem jeden příjemný hlaholit čím až k ono.

Kdysi krátko potom, JÁ dát aby část of papír stranout acelý být v čele kolem ono. :-)

Málo mésice potom, JÁ opět- lít člen určitý papír, a rediscovered člen určitýidea Aby idea bytost tato:

Podstatnost is kujný.

Do tato JÁ mít v úmyslu aby majetek ar ne neměnný. "podstatnost", aby majetek abyobehnuje us a aby mnoho lid myslit na ačkoliv jeden pevný, permanentní majetek, is ve skutečnosti více do téže míry jeden proud, hojnost asi a docela vše my vidět. Onois shapable, ono is schopný až k být dát tvar, a ono is schopný až k být sochař.

Brát, například, tato tkaniva. Do člen určitý počátek, ono was jeden chodidea aby kmitnout se docela má mysl.

Dva slova: "podstatnost Sochaři". Aby was celek.

A dle aby drobounký semeno of neurč. člen idea, ono 3sg.préz.od have dospělý do jeden hmatatelnýbytnost JEDEN doména krájet bez cyberspace.

Dále jeden hojný miska, dívat se na Los Anděl, či Mexiko Město, či Tokyo. Každýof tezaury is jeden konstruovat. Ono 3sg.préz.od have been dřívější mezi námi snaha of milion of lid, profilování podstatnost do jeden brloh celý odlišný od to, cowas tam dokonce málo dekáda či centurie před.

Aby, do bytí, is má diplomová. Aby my mít člen určitý schopnost až k tvar člen určitýpodstatnost asi us. Ono nechráněný autobus jeden celý nový svět of možnost, druhdy tebebýt si vědom aby VŠE is měnlivý, darovat čas, ložisko, a energie.

Asi tolik, spravedlivý jaký druh " sochař" ar myzvukový film kolem, zde?


Hledět do informovat dále autonomní dům? Šek zde. Autonomní Dům Obřadnosti cíl s 'landing být v chodu legs vysunutý a sluneční čelní deska rozvinout řady.
Člen určitý Podstatnost SochařiWiki is kde tebe pocínovat nález člen určitý online líčení of Člen určitý Celý BudoucíBýt uveden v katalogu a jeden chomáč of druhý drzý majetek.

(člen určitý Wiki is rovněž kde SvětBudoucí Společnost členy kdo pila člen určitý psát- autobus do člen určitý Být chycen 2002 číslo of budoucí" Bádání Čtvtrletní"nejspíše potřeba až k dát na přetřes)

Či, tebe mohl potřeba až k namáhat Člen určitý Cíl VědaObec Wiki, neurč. člen dialogový portál do člen určitý svět of Cíl Věda. Ono darovat jeden příznivý pro vzrůst inkaso of jednotlivé druhy zboží, házet, lid, a golfové hřištěobsahovat do porce jídla až k dát podnět k něčemu jeden " cíl Věda Kroužení" do člen určitýsnaha až k délat člen určitý svět práce poněkud dát udidlo lépe každý den. Ačkoliv jít s duchem časudruhý Wiki úseci, tebe moci přidat až k člen určitý blok a pomoci budovat člen určitý online obec Být příjemný činit!


Odhlásit se Člen určitý PodstatnostSochaři Faq-O- Odpolední koncert do odpovída až k mnohostranný Běžný Ptal se Otázkykolem Člen určitý Házet.


My jsme rovněž neurč. člen aktivní člen of člen určitýSeti@Home házet
-li tebe přát si až k spojit náš SETI@Home část paměti, běh zde.
Rychle EmblémTato poloha is běh neurč. člen Rychle kam vítr, tam plášť.
Patrik G. Salsbury


člen určitý( následující ar nějaký golfové hřiště až k jeden robo- překladatel darovat mezi námi Dešifrování Na slovo vzatý. Ona got člen určitý nejčetnější pokročilýdešifrování motor I've seen (goes mezi 27 neobvyklý jazyk, konečně JÁ kostkovaný), aby ne ačkolivs jakýkoliv dešifrování kultura počítače, tam ar držet na uzdě někoho až k být gaps a majetek aby don't mít smysl. Mánaděje is aby nějaký of člen určitý primitivní význam modifikovaného termínu pocínovat být transportér až k those kdo mluvit druhý jazyk)

Brazilec Portugalec| Bulhar(CP 1251) | Chorvatský(CP 1250) | Czech (CP 1250) | Dánský| Dutch | Anglicky| EvropanŠpanělský| Finnish | Francouzský| Germán| Řecký| Hungarian (CP 1250) | Islandský| Ital| Japonec(přesunout JIS) | LatinaAmerický Španělský| Nor| Hladit(ISO 8859-2) | Portugalec| Rumun(CP 1250) | Rus(CP 1251) | Srb(CP 1250) | Slovinsko (CP 1250) | Španělský| Švédský| Velšský|


Domov| Posylane Barevný pruh | Barevný pruh Archiv| Házet | Cesta | FAQs | Wiki | Článek
Tato blok konečně modifikátor: Čtvrtek, 28-Feb-2008 144651:: PST

Dát na poštu poznámky líbit se of 'webmistress' v tato doména.
©1994-2008, Podstatnost Sochaři