Casă

Bernarda Fernandez

 


A prepara pentru art.hot. Lord's Curînd Întoarcere!
"5 Days înăuntru Rai și Iad"

by Bernarda Fernandez

Bernarda Fernandez MP3 Bernarda Fernandez WMA

Englez (MS- Cuvînt .DOC)  /  
englez()
Polonez Traducere (MS-Word.DOC) polonez polonez() Polonia

russian HTML

 


http:/www.freecdtracts.com/testimony/bernarda_fernandez.html

/

Art.hot. text tu ești despre la spre gata, is art.hot. primul part de la testimony de soră Bernarda Fernandez, cine a fost el privileged la spre a fi a lua by Jesus Creștin la spre visit art.hot. următor lume 

Pocnitură on steag pentru traducere

serbia România russia welsh Brazilia slovenia verde denmark China 1/2 esperanto
phillipines iceland indonesia finland norway sweden croatia hungary Polonia chek bulgariaAcesta este ART.HOT. TESTIMONY DE MEU PRIMUL Jurnal

    As I was nu feeling well that dimineață, meu soț refused la spre plecare eu on meu own și du-te la work. I told pe el that I was nu alone. După el left, I felt that I was dying. So I decided la spre telefon niște de meu prieten, și meu soacră. Meu mamă- înăuntru- lege answered: "Bernarda, Dumnezeu voință a voi bless tu astăzi, a face nu a fi afraid". Art.hot. same answer venit de la alt frate înăuntru Creștin that I telefon, numai el added: "Bernarda a lua sus de la al tău pat și praise art.hot. Lord, strigăt la spre Pe el și glorify Pe el".

    So, înăuntru spite de meu lack de strength I cried la Lord saying: "Lord Tu ești meu strength, a veni și ajută-mă help". I tried la spre suport sus, numai meu strength left eu. Meu voce a putut nu lung a fi inimă numai înăuntru meu soul I was crying la Lord la spre ajută-mă help din I was dying. Suddenly meu cameră was lit sus de un lumină care privit asemănător un foc. Immediately meu fear vanished și I a vedea angels descending și plimbare înăuntru meu cameră. I a putut inimă pe ei clar speaking la spre each alt, și suddenly un marvelous being appeared, mai mult marvelous than angels. El was îmbrăcat înăuntru Alb cu un aur sash. On Lui piept was part. trecut de la vb. write înăuntru aur: "cinstit ȘI Adevărat". Lui față was manifestare gentleness și Dragoste. Jesus art.hot. CREȘTIN was înăuntru față de eu, art.hot. Rege de rege și art.hot. Lord de lords. Blessed a fi Lui nume!

    Jesus approached eu, touched meu cap și told eu: "I sînt Jesus cine died pentru tu. Privește la aceștia piață înăuntru meu chipeș, ei sînt liniștit acolo pentru tu. Eu am venit jos de la meu gît de glory la spre speak la spre tu; acolo ești mulți things înăuntru al tău viață la spre a pune right. Tu ești lazy și iute- temperat. Pe deasupra, I a face nu nevoie 25% Creștin nici 95%, numai 100%. Dacă tu nevoie la spre du-te la rai, tu ai la spre a fi holy as I myself sînt holy; Eu am venit la spre a lua tu pentru un jurnal".

Nou York Oraș    I asked Pe el: "Lord este un misionar jurnal?" El answered "Nu". Apoi atunci El took eu by meu chipeș și lifted eu sus, și vorbit la eu cu simplicity și Dragoste. El brought eu as departe as meu ferestre, El privit la art.hot. oraș de Nou-York și I a vedea sadness on Lui față. El wept și said: "Meu Cuvînt is well preached, numai oameni a face nu a asculta. Art.hot. sin de this oraș has reached Meu Tată".

    Art.hot. oraș was plin de homosexual; among pe ei were Politician. Art.hot. Lord told eu: "It's alt Sodom, numai I sînt alive și art.hot. judgments de Meu Tată voință a voi curînd a cădea on this oraș". Apoi atunci I knelt înainte art.hot. Lord while crying și El told eu: "A face nu a fi afraid. Cînd judgment a cădea on this lume, meu Biserică voință a voi nu lung a fi on pămînt". El apoi atunci led eu iar towards meu pat și asked eu la spre telefon un frate de la meu congregation. El acordat eu art.hot. nume de la apoi atunci frate. El apoi atunci asked eu la spre tell pe el that meu spirit trec.de la will a veni afară de meu corp, și that ei nu vom bring meu corps la spital sau la orice funeral ceremonie. În schimb, ei voi tell meu soț la spre trust art.hot. unul cine este el art.hot. Resurrection și art.hot. Viață ( Ion 11: 25). Art.hot. Lord told eu iar: "I cine a da viață, I a lua al tău spirit numai tu vei a veni spate și tell art.hot. oameni la spre trust eu plin. Art.hot. unul cine believes înăuntru eu voință a voi niciodată zar" (Ion 1126:). El stretched Lui chipeș și I a vedea that alt corp venit afară de eu. I was îmbrăcat înăuntru alb și I was tibie asemănător art.hot. Lord, El told eu: "privire Acesta este art.hot. corp that Creștin cineobey meu Cuvînt voință a voi curînd have".

    I realized that I a putut energie gît art.hot. perete. Art.hot. Lord cine a fost el ținere eu by meu mînă said: "Privire"! Cînd I nap, I a vedea meu corp fără spirit. El explained la spre eu that meu physical corp was worthless, it was nothing numai dust, și that la death it voință a voi become dust iar, as orice physical corp. El added that art.hot. nou corp I had was un glorious unul care is art.hot. spirit El acordat la spre bărbat. I thought El trec.de la will lead eu drept la spre rai, numai it was nu art.hot. caz. Noi descended gît un tunel sub art.hot. pămînt, și cînd approaching un certain place I a putut la sută un unbearable smell. Eu am spus: "Lord I a face nu nevoie la spre energie into that place". Numai noi înăuntru; that place was întuneric și nu valoare viu. I inimă oameni suffering, weeping și screaming. Cînd noi luat la sfîrșit de la tunel, noi a sta on un stîncă și art.hot. Lord told eu: "Privire"! I a vedea oameni suffering. Înăuntru iad, oameni spend lor timp crying, și nu unul alintare despre alt.

    Dragă frate și soră, I chiar venit la spre real that IAD IS Real. I wept și wept, și cînd I privit la art.hot. Lord, El told eu: "Ținere on la spre ce tu ai seen, și a face nu a ierta it".

    I was privire la art.hot. iad, și oameni were screaming "Ouch! Ouch! It's pentru fiecare! it's pentru fiecare! Durere și hatred pentru fiecare și fiecare."

    I nap toward art.hot. Lord și asked Pe el: "Este o anyone de la meu familie înăuntru this iad?" El answered eu"I voință a voi nu allow tu la spre a vedea un member de al tău familie". I asked Pe el iar: "Lord este o anyone that I know aici?" "Da", said art.hot. Lord și I voință a voi allow tu la spre a vedea pe el. Suddenly I a vedea un bărbat tînăr venind de la art.hot. depths de la iad: It was Alexander.

    I knew this bărbat tînăr la un crusade meu soț și I a însoți înăuntru Dominant Republic. În timpul that crusade, I inimă un voce saying la spre eu,"A lua sus, energie și adunare Alexander cine este el patimă by. Tell pe el nu la spre reject this mesaj, pentru I'm giving pe el un ultimul scimbare". This voce was art.hot. voce de la Lord seară though I făcut nu a vedea Pe el. I told Alexander ce art.hot. Lord told eu. Acesta este cum el răspuns: "Tu Creștin ești tot fools. Tu Decembrie oameni by telling pe ei that Jesus Creștin is venire, I, Alexander, a face nu believe this la spre a fi art.hot. truth". I told pe el: "Alexander, Dumnezeu a da ficat și a lua it away cînd el nevoie; Alexander, tu vei curînd zar. El answered: "I sînt de asemenea tînăr la spre zar, I liniștit have mulți bun vîrsta de festivities on this pămînt."

    This scimbare was well și truly art.hot. ultimul pentru Alexander. Dragă gata, ce a face tu know despre tu însuți?

    Trei săptămînă mai tîrziu, Alexander died while el was drunk. Lui destinație was this place de torment unde I a vedea pe el ( iad). Art.hot. Biblie stare clar that drunker voință a voi nu înnăscut art.hot. regat de Dumnezeu (Galatians 5: 21).

    Cînd privire la oameni înăuntru iad, I a putut a vedea Alexander atașat by doi mare worms. El was screaming "Ouch! Ouch! Ouch!" El was tormented. El recognized eu și told eu: "I neglected meu ultimul scimbare. I sînt aici astăzi, suffering. A face pe plac la, cînd tu întoarcere la spre pămînt, du-te la meu casă și tell meu familie la spre believe înăuntru Jesus Creștin și la spre obey Lui cuvînt, so that ei voință a voi nu a veni la spre this place de torment."

    Apoi atunci art.hot. Lord manifestare eu thousands de oameni cine were suffering înăuntru iad, și El told eu: "Tu a vedea, niște de aceștia oameni knew Eu cînd ei were on pămînt. Acolo ești liniștit o mulțime de oameni on pămînt cine plimbare pe stradă fără knowing unde ei energie. Know that art.hot. way la spre rai is foarte narrow, și it voință a voi a fi narrower iar. Acolo voință a voi a fi difficulties on pămînt, so that tu vei a fi as pure as aur, numai fear nu pentru I sînt ahead de tu asemănător un putere warrior".

    I asked Pe el: "EȘTI ACOLO CREȘTIN ÎNĂUNTRU THIS Iad?", El answered: "Da, a face tu know de ce? Ei believed înăuntru Eu numai ei făcut nu plimbare acordeon la spre meu Cuvînt. Acolo ești mulți, aceia Creștin cine unic behave well cînd ei sînt în temple, înăuntru față de lor pastor și lor familie. Numai ei sînt mare deceiving themselves. Art.hot. eyes de meu Tată a vedea tot și El understands fiecare cuvînt, unde tu ești.  Tell meu oameni that it's timp ei ficat un holy viață înainte meu Tată, înainte art.hot. drac și înainte art.hot. lume. A permite art.hot. drac has nu right la spre accuse meu oameni; și a permite art.hot. lume nu pointing deget la meu oameni. It's high timp noi sought holiness și consecration "(1 Petre 1: 14-16)

 Lake de Foc   Apoi atunci noi undeva unde acolo was un lake de foc. As noi am fost approaching art.hot. lake, I perceived un foarte bad smell și art.hot. Lord told eu: "Ce tu a vedea acolo is un lake de foc, care is already gata pentru art.hot. drac, art.hot. false prophet, și art.hot. Antichrist. I făcut nu a prepara this place pentru bărbați, numaitot aceia cine a face nu believe înăuntru eu as lor Economii și aceia cine a face nu ficat acordeon la spre meu cuvînt voință a voi energie acolo (Revelation 2014:)"

    La that moment I a vedea Jesus weeping și El told eu iar: "Acolo ești de asemenea mulți aceia cine ești pierdut than aceia cine du-te la rai". Apoi atunci Jesus manifestare eu art.hot. număr de oameni cine were dying înăuntru un minute și El told eu: "Privire! Cum mulți ești pierdut! Meu Biserică is adormit despite art.hot. fracțiune that Ea has primit meu puternic; Ea has meu cuvînt și art.hot. Holy Spirit, numaiEa este adormit. On pămîntacolo ești oameni cine preach that Iad does nu exist. Energie șitell pe ei that this place is real".

    I was foarte departe de la that place, numai I a putut feel art.hot. căldură. Noi left art.hot. Hades și noi la spre rai. Noi păstrat on care merge și la secundă rai. Înăuntru that rai art.hot. Lord manifestare eu art.hot. soare și art.hot. scrobeală și El told: "Privește la aceștia scrobeală, I chemare each unul de pe ei by său nume. A face tu a vedea this soare, it's by meu puternic that it tibie both pe righteous și art.hot. wicked. Numai acolo voință a voi a veni un zi cînd art.hot. soare voință a voi nu lung tibie, tot voință a voi a fi darkness".

    Noi mai îndepărtat și reached art.hot. rai unde Dumnezeu ficat. Acolo, were frumos casă. Art.hot. perete de aceia casă were foarte high, de pure aur și de precious piatră. Acolo were doisprezece gates de perlă, cu doisprezece angels la art.hot. gates. I thought I a putut nu energie înăuntru, numai art.hot. Lord privit la eu și said: "A face tu nevoie la spre energie înăuntru? " "Oh da Lord! I într-adevăr nevoie to."  "Apoi atunci a lua înăuntru, pentru I myself sînt art.hot. ușă" (Ion 109:).

    La that moment Am mers înăuntru gît un precious gate și I a vedea un garden de magnificent flori. "A face tu nevoie la spre energie în garden? Apoi atunci energie înăuntru pentru I've preparat this pentru tu și eu meu oameni". Cînd I stepă înăuntru, I scrobeală la spre murături niște flori și la spre arrange niște buchet. I was running în garden asemănător un deget mic fată. Art.hot. flori I murături had mulți culoare cu un foarte drăguț smell. După that, art.hot. Lord chemare niște. It was un angel, puternic și so frumos that I a putut nu describe. Art.hot. Lord told eu: "A face tu a vedea this unul, el este art.hot. Archangel Mihai, el este art.hot. unul cine leads meu armată. Privire iar!" I a vedea un putere armată on cal și art.hot. Lord told eu: "It's nu un human armată, numai meu Tată. This armată is la art.hot. disposal de Creștin cine ești ÎNTR-ADEVĂR born iar; a face nu fear, pentru acesta este mai mult puternic than art.hot. unul care is în lume".

    Apoi atunci El manifestare eu alt angel. "This unul is art.hot. messenger de Creștin cine obey meu cuvînt". I was fericit la spre inimă that. Jesus told eu: "A fi attentive! I sînt art.hot. Dumnezeu de Abraham, art.hot. Dumnezeu de Moses, art.hot. Dumnezeu de Elijah, art.hot. Unul cine veninos foc la spre a cădea de la rai; Eu am nu scimbare  I sînt mergi la manifestare tu art.hot. condition înăuntru care meu oameni ficat înăuntru aceștia ultimul days ei luat left". Art.hot. Lord told eu: "A fi foarte atent despre art.hot. things I'm mergi la manifestare tu". I a vedea Creștin cine were slab și obosit. Art.hot. Lord asked eu this întrebare: "A face tu believe that I a putea a lua this Biserică away înăuntru său present stare?" Apoi atunci El told eu,"Creștin that I voință a voi a lua away cu eu voință a voi a fi glorious, triumf, spotless, blameless. Among meu oameni acolo ești lies, lack de dragoste, meu oameni is scufundare. I manifestare tu art.hot. condition de Creștin înăuntru aceștia ultimul days; Acum I'm mergi la manifestare tu cum art.hot. timpuriu Biserică ficat. Aceia frate și soră were plin cu art.hot. glory de Dumnezeu. Ei constantly rapid și prayed; ei preached meu cuvînt fără orice fear. Unde present Creștin think that I've scimbare, ei de asemenea think that art.hot. Holy Spirit has scimbare. Art.hot. mare mistake de Creștin astăzi fracțiune that ei ficat un routine viață, avion by human being. Therefore ei forgotten that art.hot. mesaj ești de la Holy Spirit și de la above. Tell meu servants, art.hot. pastor that timp has a veni la spre a pune behind aceia routine's program. Dacă ei a face, tu vei a vedea art.hot. puternic de Dumnezeu înăuntru al tău midst, art.hot. Holy Spirit cine a fost el manifest în timpuriu Biserică. El voință a voi parfum semn, miracles și mirare înăuntru mare număr, veninos art.hot. mort la spre ridicare. Art.hot. Holy Spirit is liniștit art.hot. same, it's tu cine have scimbare".

    Creștin, it's high timp tu venit spate la viață de la timpuriu Biserică.

    I apoi atunci left this frumos garden și la dragoste stradă de Aur și art.hot. Lord told eu: "Touch! Da it's pure Aur. Energie și tell meu copii that FOARTE Curînd, ei sînt mergi la plimbare on aceștia stradă de aur by art.hot. mînă de la Unul cine a da viață (Revelation 2110:-15)"

    Oh! Cum mare acesta este la spre plimbare on aceia stradă de aur! După that I a vedea un splendid Gît surrounded by Angels, Archangels și Seraphs. Ei were continually praising Dumnezeu, art.hot. Unul cine a fost el pe Gît, saying: "Holy, Holy, Holy is art.hot. Lord Dumnezeu Almighty; rai și pămînt ești plin cu lui Glory. Amen! "Timp has a veni la spre lift sus holy chipeș unto eu și praise eu". La art.hot. same timp I a vedea art.hot. rîu de la apă de viață floare de la Gît. I de asemenea a vedea art.hot. arbore de viață și la art.hot. alt sfîrșit I a vedea art.hot. ploaie și art.hot. rîu de cristal. Apoi atunci, I asked art.hot. Lord: "cine este el pe gît?" El answered: "It's meu Tată, art.hot. Lord de Gazdă". I told Pe el: "A putea Eu văd art.hot. Tată", "Nu it's nu încă timp", art.hot. Lord answered.

    Seară though I făcut nu a vedea art.hot. Tată, art.hot. Unul cine a fost el pe gît was Putere. I a vedea thunder și fulger de fulger venind de la art.hot. gît și I inimă praises. Jesus told eu: "A face tu inimă aceștia praises? Aceștia ești art.hot. praises de aceia cine ești redeemed". I a vedea șapte angels, each unul de pe ei ținere un aur bol; și șapte alt (angels), each ținere un trompetă. "Lord, cine ești aceștia angels?" Art.hot. Lord answered: "Art.hot. șapte bol that art.hot. angels ținere ești plin cu art.hot. wrath de Dumnezeu. Ei voință a voi curînd a fi poured afară și cînd art.hot. trompetă sunet, meu Biserică ( aceia Creștin cine ficat acordeon la voință a voi de meu Tată) voință a voi a fi caught sus. Ei voință a voi nu lung a fi on pămînt în timpul art.hot. mare necaz. Înainte art.hot. Antichrist manifests se, this bărbat de sin, meu Biserică voință a voi inimă art.hot. ultimul trompetă sunet, și ei voință a voi adunare eu în aer (1 Thessalonians 416:).

    I was acolo, Dragă prieten, înăuntru față de un mare gît, și I făcut nu have orice notion de timp. UN moment mai tîrziu Jesus manifestare eu cum Lui Biserică ( art.hot. adevărat believers) voință a voi a fi caught sus! I a vedea înăuntru this vision, thousands de oameni disappearing. This happened lume-wide, și TELEVIZIUNE și radio acordat art.hot. veste de la disappearance. Ziare cu ( mare faruri înăuntru roșu), de asemenea brought afară art.hot. veste. Art.hot. Lord told eu: "Art.hot. veste voință a voi curînd fericit". Dacă art.hot. judgments de Meu Tată have nu încă a veni upon art.hot. pămînt, it's fiindcă de la cinstit Creștin, aceia cine într-adevăr dragoste me."

    După that, I a vedea art.hot. appearance de la bărbat de sin. El was saying la inhabitants de la pămînt: "I'm bringing tu piersică și siguranță" și immediately oameni a renunța la art.hot. seară that had chiar a lua place. Jesus told eu: "Privire precaut!". I a vedea în vision art.hot. șapte angels cu art.hot. șapte bol. Dragă prieten, ce was happening was difficult la spre describe; I a vedea art.hot. angels pouring afară art.hot. șapte bol de la wrath de Dumnezeu pe pămînt. Trompetă scrobeală sunet. Dumnezeu was pouring afară Lui judgments pe inhabitants de la pămînt, și întreg țară disappeared. Art.hot. Lord told eu: "Privire! Tot aceștia oameni were part de meu Biserică, niște were pastor". Fiindcă I făcut nu plin understand this, I asked art.hot. Lord: "Cum este that al tău oameni have been left so numeral în mare necaz? Cum este that acolo ești de asemenea pastor among pe ei, aceia cine preached al tău cuvînt?" Jesus answered: "Da, ei aveau preached meu cuvînt, numai ei were nu viu înăuntru accordance cu meu cuvînt." Apoi atunci art.hot. Lord allowed eu la spre a vedea alt multitude de pastor, și El told eu: "Aceia pastor were nu preaching meu cuvînt as acesta este part. trecut de la vb. write. Ei thought that meu cuvînt was nu autor al unei adaptări la spre lor veac. Ei aveau foarte mult favor towards aceia cine were a da o mulțime de tithes, fiindcă ei were mai mult interesat înăuntru materials. Energie și tell meu servants that I sînt art.hot. Unul cine chemare pe ei, și that Argint și Aur sub la spre eu și I a da pe ei acordeon la spre meu greatness și glory. Tell pe ei la spre preach meu cuvînt as acesta este part. trecut de la vb. write. Ei sînt mulți, aceia cine a da alt interpretation la spre meu cuvînt. Meu cuvînt is meu cuvînt, și nu unul a putea scimbare it. It mustață a fi preached as acesta este part. trecut de la vb. write. Acolo ești mulți among meu oameni cine distort meu cuvînt pentru lor own profit".

    După that, noi entered un lounge înăuntru that nou Jerusalem și art.hot. Lord told eu: "Ce tu a vedea is paradă". Înăuntru Paradă I a vedea art.hot. apostles și I asked art.hot. Lord, Lord unde este Abraham? I was așteptare la spre a vedea și domn bătrîn, numai suddenly I a vedea un bărbat tînăr aged despre 25 approaching și Jesus told eu, acesta este Abraham, art.hot. tată de Faith.

    Art.hot. Lord chemare un foarte frumos femeie cu un unspeakable frumusețe, asemănător tot aceia I a vedea acolo, și El told eu: "Acesta este Maria! Energie și tell fiecare corp that Maria is nu art.hot. Regină de rai. Art.hot. Rege de rai is I, art.hot. Rege de rege, și art.hot. Lord de lords; art.hot. Unul cine says: "I SÎNT ART.HOT. WAY, ART.HOT. TRUTH ȘI ART.HOT. Ficat. (Ion 14: 6-7). Energie și tell this BLINDFOLDED MANKIND that acolo nu purgatory, pentru dacă acolo was unul, I trec.de la will have manifestare tu. În schimb, acolo is iad, art.hot. lake de foc, art.hot. precious Jerusalem, și art.hot. paradă care I manifestare tu. Numai tell pe ei that acolo is nu purgatory; tell pe ei that IT'S UN MINCIUNĂ De la Drac, ACOLO IS NU PURGATORY".

    Apoi atunci art.hot. Lord led eu la spre un magazin de crowns. "Aceștia ești crowns de viață". Art.hot. Lord asked eu: "Ce a face tu a vedea?" I a vedea meu local Biserică, art.hot. believers de that colectiv, cîntare și preaching, apoi atunci I asked Jesus: "De ce ești art.hot. nume de la believers de meu colectiv nu part. trecut de la vb. write înăuntru this carte?" Și El told eu: "Fiindcă de lor wrongdoing pe pămînt". După tot this art.hot. Lord allowed eu a veni spate on pămînt.

Acum, I SÎNT Mergi la Conversație despre MEU SECUNDĂ JURNAL

    O zi noi am fost la un prayer adunare, noi am fost douăzeci înăuntru număr. As usual, noi scrobeală by praising și worshiping art.hot. Lord.

    Suddenly noi felt art.hot. presence de Dumnezeu. It was so puternic as dacă noi am fost pe zi de Pentecost. I a-și aminti that meu soț mamă, cine este el well advanced înăuntru age și foarte devoted în work de la Lord venit la spre eu și said: "Bernarda, let's a păstra art.hot. zgomotos jos în timpul art.hot. praise pentru we're making o mulțime de zgomotos". Ea a fost right, fiindcă art.hot. praise was asemănător un sunet de waterfall. As I was despre la spre a intreba meu frate la spre a păstra art.hot. zgomotos jos, I inimă art.hot. Lord telling eu: "Don't say ceva! În lume, cînd oameni ești making zgomotos, nimeni alintare, de ce apoi atunci voi tu oprire art.hot. praise?" Noi apoi atunci mesager on praising și worshiping art.hot. Lord, și I felt that ceva mare trec.de la will a lua place. Suddenly I a-și aminti ce art.hot. Lord told eu on meu primul jurnal: "I'll a veni spate pentru tu".

    Tot de un sudden I a vedea un bright lumină flooding meu casă. Meu frate de asemenea a vedea art.hot. lumină, și ei tot knelt jos înainte this Adevărat și Cinstit Dumnezeu. I făcut nu know ce la spre a face, și I chiar scaun liniștit. That lumină fiindcă brighter, și took un human format. I had înăuntru față de eu art.hot. Lord Jesus Creștin whose privire was frumos și plin de dragoste. On pămînt, Eu am niciodată seen such frumusețe on un man's față. El venit închis la spre each de meu frate. As I was despre la spre tell meu frate that art.hot. Lord venit pentru eu I scrobeală speaking înăuntru limbă. (1 Corinthians 1439:-40)

    Art.hot. Lord venit închis la spre eu. Chiar by privire la eu, meu spirit left meu corp. I was în aer și I a vedea ce was happening înăuntru meu casă. I a vedea oameni inel meu ușă clopot, și cînd meu soț la spre answer, doi polițist were la art.hot. ușă. Art.hot. polițist said: "Noi inimă that un doamnă died aici; that's de ce noi venit". Meu soț told pe ei nu, aici noi adunare la spre worship și praise art.hot. Lord. Art.hot. polițist făcut nu într-adevăr believe, numai ei a putut nu enter. Ei spuneau: "Bine, a aduce on numai a face nu a face o mulțime de zgomotos". I was în aer cînd I a vedea tot this.

    Jesus took eu by chipeș și noi towards art.hot. Dominican Republic. Cînd noi reached art.hot. oraș, art.hot. Lord told eu: "Acolo ești doi mare sins this țară virgulă înainte meu Tată, witchcraft și idolatry". I a vedea oamenii de that țară running după sorcerers și fetish...

Venezuela    După that art.hot. Lord brought eu la spre Venezuela și la spre Mexic. Înăuntru Venezuela, I was în aer cu Jesus, numai I a vedea oameni nap la spre magic, fetish, și la spre witchcraft. Înăuntru Mexic I a vedea oameni adunare și worshiping demons. Art.hot. Lord told eu: "Art.hot. horror de this sin has reached meu Tată. Art.hot. primul semn I a da as un warning is that acolo voință a voi a fi un cutremur înăuntru Mexic dacă art.hot. inhabitants de la țară a face nu repent și a veni spate la spre eu". Cînd Eu am venit spate on pămînt, Am mers la spre Mexic și acordat art.hot. mesaj. Oamenii făcut nu a asculta și recently acolo was un teribil cutremur înăuntru Mexic.

    Cînd noi am fost liniștit în aer, art.hot. Lord told eu that art.hot. chipeș de lui Tată have been stretched afară upon art.hot. inhabitants de la pămînt. I a vedea art.hot. mare cu gigantic val, resembling un monster. I de asemenea a vedea hurricane happening on pămînt. I asked art.hot. Lord: "Lord ce voință a voi become de Creștin cînd tot this fericit?" El answered: "Energie și tell pe ei that, pentru aceia cine ești cinstit la spre eu, nici unul de lor păr voință a voi a fi touched". După that art.hot. Lord brought eu la spre alt place, I a vedea places unde art.hot. pămînt was așchie. Art.hot. Lord told eu: "Mulți țară voință a voi curînd a fi wiped afară". Apoi atunci noi left that place și la spre alt place unde apă were înăuntru deplasare. Noi by aceștia apă gît un tunel și reached art.hot. depths de la pămînt. I a vedea mare ușă. It was nu art.hot. same as aceia I a vedea în timpul meu primul jurnal. On aceștia ușă were mare scaun. Art.hot. Lord towards art.hot. ușă, și după el had removed art.hot. scaun, El a permite eu înăuntru gît art.hot. tunel.

    Dragă frate și soră, I a vedea thousands de oameni, cu lor cap jos, wearing torn haine. Ei were scaun, cu mare scaun whose zgomotos a putut lead la spre deafness. Apoi atunci Eu am spus: "Lord, ce does this mean?" El answered: "Tot aceștia bărbați și femei ești on lor way la spre iad". Among aceia cine were on lor way la spre iad, I a vedea meu soț senior frate, Adolfo. El was un difficult bărbat, el folosit la a lua căsătorit și divorced cînd el vrut, și el folosit la cursor Dumnezeu. Apoi atunci I scrobeală pleading cu art.hot. Lord la spre a permite eu energie spate on pămînt și warn Adolfo that el was mergi la iad, numai art.hot. Lord făcut nu answer eu. Iar I a vedea Adolfo și lui soție plimbare gît art.hot. tunel. Ei were la art.hot. margine de iad. I a face pe plac la cu art.hot. Lord iar la spre a permite eu energie spate pe pămînt și tell oameni ce Eu am seen. Art.hot. Lord lifted lui chipeș sus și said: "Energie și tell pe ei that timp is apropiat încă o dată". El a spus iar: "Thousands și thousands de oameni voință a voi du-te la iad, Adolfo's timp is încă o dată, el este mergi la zar".

    Cînd Eu am venit on pămînt, meu frate înăuntru lege, Adolfo făcut nu nevoie la spre scimbare lui way de viu. O zi, el iute venit casă de la work și said la spre lui soție: "I can't work orice lung, ceva is telling eu that I'm mergi la zar". Lui soție answered: "It's fiindcă tu ești drunk as usual that you're saying this". Both de pe ei la spre pat. Niște minutes mai tîrziu, ea had un vision. Înăuntru ei vision ea a vedea ei soț și ea înăuntru un tunel, haine cu shabby haine, și mergi la iad. Ea inimă art.hot. Lord telling ei: "Timp pentru both de tu is încă o dată".

    Cînd I was liniștit în aer art.hot. Lord told eu: "A face tu know de ce I brought tu aici pentru un secundă timp? It was la spre manifestare tu that în timpul al tău primul visit, art.hot. număr de pierdut was mai puțin decît this timp".

    Suddenly, Jesus și I left that place la primul rai, și apoi atunci la secundă rai. Cînd noi reached art.hot. al treilea rai, I a vedea angels bustling de la unul parte la alt; apoi atunci I asked art.hot. Lord: "De ce ești aceștia angels înăuntru deplasare?" Jesus answered: "It's adevărat that meu angels ești înăuntru deplasare aici, numai I'm mergi la manifestare tu cum art.hot. pămînt is de asemenea înăuntru deplasare. Fi atent fiindcă mulți demons have invaded art.hot. pămînt. Art.hot. drac is furious contra Creștin fiindcă el has deget mic timp left".

    Art.hot. Lord allowed eu la spre a vedea aceia demons înăuntru un teribil anger, și El told eu: "Aceia demons tu a vedea ești demons de adultery. Ei voință a voi atașat thousands de Meu servants și mulți voință a voi a cădea into that sin. A face tu know de ce art.hot. drac succeeds înăuntru veninos meu servants la spre a cădea? Acesta este fiindcă meu servants a face nu acordă-mi tot art.hot. glory. Ei friptură meu glory și become proud. On top de that, lor wives ficat înăuntru un mare spirit disorder. Ei făcut nu clădire lor casă cu wisdom." (1 Timothy 211:-14)

    I a vedea thousands de angels that I a putut nu țară, acolo were mulți de pe ei gata pentru art.hot. luptă. Apoi atunci Jesus told eu: "Acum I'm expediere aceștia thousands de angels pe pămînt la spre a proteja meu oameni. Înăuntru aceștia ultimul days, I voință a voi dublu art.hot. a proteja voință a voi a fi dublu. Satan de asemenea voință a voi dublu lui atașat, numai tu trebiue nu a ierta that al tău Dumnezeu is mare și putere. Dacă tu ești atașat la spre Pe el nothing voință a voi fericit la spre tu".

    Art.hot. Lord apoi atunci brought eu la spre alt place. Acolo, I a vedea un huge masă rotunjit cu aur scaun. On each scaun, un nume was part. trecut de la vb. write, și un robă de fin pînză was de asemenea placed. Înăuntru față de each scaun, pe masă I a vedea crowns. Apoi atunci I noticed that acolo was un scaun that was mai mare than alt. Înăuntru față de that scaun was un huge ceașcă înăuntru aur. Jesus told eu la spre energie și a vedea ce is în ceașcă. It was plin de vin, gata la spre a fi a servi. Jesus told eu: "A face tu know de ce art.hot. vin is gata la spre a fi a servi? Energie șitell meu oameni that I sînt la art.hot. ușă, I'm venire curînd".

    Art.hot. Lord acordat eu un robă de fin pînză și un crown. I wore art.hot. robă și art.hot. crown, apoi atunci art.hot. Lord brought eu la spre alt place unde I a vedea things asemănător înăuntru un oglindă. El told eu: "Acolo nici un stain nici cremă on al tău robă, isn't it? Nici unul voință a voi enter gît this ușă nici a lua place la this masă, unless el este haine asemănător this. Niște among meu oameni on pămînt have murdărie lor robă. Alt have crumpled robă, și liniștit alt have a pune lor aside, și have forgotten pe ei. Tell meu oameni that it's timp ei spălat lor robă, fier pe ei și took pe ei spate. Creștin voi a intreba art.hot. Holy Spirit la spre ajutor pe ei a păstra lor robă înăuntru bun stare, fiindcă art.hot. Rege voință a voi curînd sărbătorire art.hot. Căsătorie Cină înăuntru Lui Tată regat".

    I a veni de la un divorced familie și I grew sus cu meu tată. Meu mamă was un foarte religios femeie. As pentru meu tată, el believed înăuntru nothing. Eu am un soră cine este el înăuntru un catolic convent, numai I know that Jesus voință a voi curînd a lua ei afară de that și ea va preach art.hot. Gospel cu eu. I pray foarte mult pentru ei. Cînd I was mă gîndesc la ceva meu mamă viață înăuntru that mystic religie, în timpul meu primul jurnal înăuntru paradă, I cried înainte art.hot. Lord și told Pe el: "Lord meu mamă is pierdut, încă I've preached art.hot. Gospel la spre ei numai ea won't a asculta. Mai mult și mai mult ea este clung la spre that pagan religie". Art.hot. Lord answered eu: "I voință a voi a salva al tău mamă, numai I voință a voi a lua ei casă immediately otherwise ea va a cădea spate into sin și du-te la iad. Pentru this reason, cît mai degrabă ea este convertizor, ea va zar niște timp mai tîrziu și vino aici, înăuntru paradă".

    Cînd Eu am venit spate on pămînt, I prayed, cried, vederi, reminding art.hot. Lord art.hot. promise el acordat eu, numai I a vedea meu mamă cine a fost el mai mult și mai mult involved în idolatry de ei religie. O zi Dumnezeu folosit meu fiu la spre convertizor meu mamă. Chiar trei zile după ei schimbare, ea died; praise art.hot. Lord!

    În timpul meu secundă jurnal înăuntru paradă art.hot. Lord told eu: "Privire, ce meu gură says, meu chipeș fulfill it". I a vedea meu mamă înăuntru that frumos paradă; ea a fost among alt femei. Apoi atunci art.hot. Lord led eu înăuntru un arie în paradă. Acolo I a vedea thousands de copii haine înăuntru alb cine were praising și glorifying art.hot. Lord. Jesus told eu: "Aceștia copii ești aceia cine have been aborted by părinte și criminal doctor. Babies that oameni killed whilst ei sînt liniștit înăuntru lor mamă womb, și that ești a întemeia înăuntru dustbins și rîu, ești aici înăuntru rai."

    Dragă frate și soră, contract la spre ce tu think, pentru art.hot. Lord un fetus is un human being de la conception, de la primul zi de pregnancy.

    Jesus told eu iar: "Bernarda, work pentru I sînt al tău strength. This mesaj has la spre a fi a publica into art.hot. întreg lume. It's un mesaj pentru Creștin, pastor, și pentru tot art.hot. inhabitants de la pămînt, a cuprinde tu. A permite pe el cine este el holy a continua la spre a fi holy."

    La that moment art.hot. gates de rai were deschis. Acolo was un frumos escalator. Jesus chemare thousands de angels cine venit, și apoi atunci art.hot. Lord accompanied eu la spre meu casă.

    Cînd noi luat casă, I a vedea meu soț și art.hot. Creștin frate cine were așteptare pentru meu spirit a veni. I privit la meu physical corp that remained on pămînt, și I told art.hot. Lord that I a face nu lung nevoie this corp. Art.hot. Lord told eu: "Tu abil energie spate la spre rai cu eu pentru acesta este nu al tău timp încă. Tu ai la spre tell meu oameni primul ce tu a vedea înăuntru ordine pentru pe ei la spre a lua gata". Cu un puternic voce, El told eu: "Enter și a primi viață, I sînt art.hot. resurrection și art.hot. viață, el cine believes înăuntru Eu, though el Mai zar, el shall ficat(Ion 11: 25-26).

..................................invitațieÎntrebare?  Let's Talk...Invitație 2


la spre know cum tu poți have un personal relații

cu Jesus Creștin chemare

1-888-NEVOIE- Pe el sau 1-888 JESUS 2000
That is 1-888-633-3446