Dom

Bernard Fernandez

 


Očekivati određeni član Gospodnji Uskoro Povratak!
"5 Dan unutra Nebo pa Pakao"

kodBernard Fernandez

Bernard Fernandez MP3 Bernard Fernandez WMA

Engleski jezik ( gospođa- Riječ .DOC)  /  
engleski jezik()
Sjaj Prevod ( gospođa-Word.DOC) sjaj sjaj() Poljska

Rus HTML

 


HTTP-:/www.freecdtracts.com/ svedočanstvo/bernarda_fernandez.html

/

Određeni član tekst te biti okolo za čitanje, 3. lice od TO BE u prezentu prvi dio nad određeni član svedočanstvo nad sestra Bernard Fernandez, tko je privilegiran da bude uzet kod Isus Krist za posjet slijedeći svet 

Kuckati na temelju zastava umjesto prevod

Srbija Rumunjska Rusija velški vrsta brazilskog drva Slovenija Grčka Danska porculan 1/2 esperanto
vatren govor Island Indonezija Finska Norveška Švedska Hrvatska Mađarska Poljska chek BugarskaDANAŠJI 3. LICE OD TO BE U PREZENTU ODREĐENI ČLAN SVEDOČANSTVO NAD MOJ PRVO Putovanje

    Ace JA nije bio osjećaj izvor taj jutro, moj muž nije prihvatio za dopust mene na temelju moj vlastiti pa samo naprijed posao. JA je rekao njemu taj JA nije bio sam. Iza muškarac levi, JA klobučina taj JA je pogibanje. Na taj način JA velik za telefon neki od moj prijatelj, pa moj svekrva. Moj majka- unutra- zakon odazvan: "Bernard, Bog volja nazdravlje današnji dan, ne strepiti". Jednak odgovor je došao iz drugi brat unutra Krist taj JA nazvan, ipak muškarac dodani: "Bernard podići iz tvoj krevet pa pohvala određeni član Gospodar, krik za Njemu pa uzdići Njemu".

    Na taj način, unatoč moj manjak nad sway JA je plakao za određeni član Gospodar kazivanje: "Gospodar Te biti moj sway, dogoditi se pa help meni". JA suđen za ustati, ipak moj sway levi mene. Moj glas mogao ne duže odlijegati ipak unutra moj duša JA je koji plače za određeni član Gospodar za pomoć mene otada JA je pogibanje. Iznenadan moj soba je zapaljen nad jedan trak šta pogledan sličan jedan vatra. Trenutno moj strah nestao pa JA pila anđeo koji se spušta pa hodanje unutra moj soba. JA mogao čuti njima jasno govorenje za međusobno, pa iznenadan jedan divno bude učiniti se, briny divno nego anđeo. Muškarac je uređen unutra Beo s jedan zlatan okvir prozora. Na temelju Njegov grudi je pisana unutra zlato: "vjeran PA Istinit". Njegov lice je pokazivanje nežnost pa Ljubav. Isus određeni član KRIST je ispred mene, određeni član Kralj nad kraljevanje pa određeni član Gospodar nad gospodstvo. Blagoslovljen postojati Njegov ugled!

    Isus pristup mene, ganut moj glava pa je rekao mene: "JA sam Isus tko umrijeti umjesto te. Pogledati ovih dobar strijelac unutra moj ruke k sebi, oni biti miran onde umjesto te. JA je došao prud iz moj prestolje nad slava za razgovarati sa te; onde biti mnogobrojan stvar unutra tvoj život isterati pravo. Te biti lenj pa nagao. Nadalje, JA ne oskudica 25% Hrišćanin ni 95%, ipak 100%. Da te oskudica za samo naprijed nebo, te morati postojati svet ace JA ja sam sam svet; JA je došao za uzeti te umjesto jedan putovanje".

Njujorški Grad    JA zamoljen Njemu: "Gospodar 3. lice od TO BE u prezentu to jedan misionar putovanje?" Muškarac odazvan"Nijedan". Onda Muškarac uzeti mene kod moj ruke k sebi pa podignut mene settle, pa govor za mene naprosto pa Ljubav. Muškarac donesen mene dug kao moj Windowsi, Muškarac pogledan kod određeni član grad nad Nov- York pa JA pila ozbiljnost na temelju Njegov lice. Muškarac wept pa rečenoj: "Moj Riječ 3. lice od TO BE u prezentu izvor propovednik, ipak narod ne slušati. Određeni član child nad današji grad je dostignut Moj Otac".

    Određeni član grad je pun homoseksualan; između njima su Političar. Određeni član Gospodar je rekao mene: "It's drugi Sodom, ipak JA sam živ pa određeni član sud nad Moj Otac volja uskoro baciti na današji grad". Onda JA objava pre nego određeni član Gospodar dok koji plače pa Muškarac je rekao mene: "Ne strepiti. Našto sud Slapovi na temelju današji svet, moj Crkva volja ne duže postojati na temelju zemlja". Muškarac onda ice mene opet k moj krevet pa zamoljen mene za telefon jedan brat iz moj skup. Muškarac je dao mene ime nad tadašnji brat. Muškarac onda zamoljen mene za reći njemu taj moj duh izniknuti moj telo, pa taj oni treba ne donijeti moj korpus za određeni član bolnica inače za određeni član iko pogrebni liturgija. Umesto, oni treba reći moj muž za combine onu tko 3. lice od TO BE u prezentu određeni član Oživljavanje pa određeni član Život ( zahod 11: 25). Određeni član Gospodar je rekao mene opet: "JA tko davati život, JA uzeti tvoj duh ipak te volja vratiti se pa reći određeni član narod za combine mene u potpunosti. Onu tko verovati unutra mene volja nikada umreti" (zahod 1126:). Muškarac rastegnut Njegov ruke k sebi pa JA pila taj drugi telo je došao van mene. JA je uređen unutra beo pa JA je sjajan sličan određeni član Gospodar, Muškarac je rekao mene: "pogled Današji 3. lice od TO BE u prezentu određeni član telo taj Hrišćanin tkopoštovati moj Riječ volja uskoro imati".

    JA postignut taj JA mogao proći određeni član zid. Određeni član Gospodar tko je držanje mene kod moj ruka rečenoj: "Pogled"! Našto JA okrenut, JA pila moj telo van duh. Muškarac razjašnjen za mene taj moj fizički telo je bezvredan, to je ništa ipak prašina, pa taj kod smrt to volja postati prašina opet, ace iko fizički telo. Muškarac dodani taj određeni član nov telo JA je je jedan slavan pojedinac šta 3. lice od TO BE u prezentu određeni član duh Muškarac je dao za čovek. JA misao Muškarac olovo mene ravan za nebo, ipak to nije bio u slučaju od. Nama sići droz jedan tunel pod određeni član zemlja, pa našto približavajući određen mjesto JA mogao opaziti dobro nemoguć miris. JA rečenoj: "Gospodar JA ne oskudica za ući taj mjesto". Ipak nama je otišao unutra; taj mjesto je crn pa ne vrednost život. JA saslušan narod podnošenje, lelek pa vrištav. Našto nama dobiven za određeni član kraj nad određeni član tunel, nama h na temelju jedan stijena pa određeni član Gospodar je rekao mene: "Pogled"! JA pila narod podnošenje. Unutra pakao, narod trošiti njihov vrijeme koji plače, pa nitko gladiti okolo ostali.

    Drag braća pa sestra, JA pravedan je došao za ostvariti taj PAKAO 3. LICE OD TO BE U PREZENTU Stvarnost. JA wept pa wept, pa našto JA pogledan kod određeni član Gospodar, Muškarac je rekao mene: "Držati šta te imati pp od SEE, pa ne zaboraviti to".

    JA je handsome kod određeni član pakao, pa narod su vrištav"joj joj It's zauvijek! it's zauvijek! Bol pa mržnja zauvijek pa ikada."

    JA okrenut voljan određeni član Gospodar pa zamoljen Njemu: "3. lice od TO BE u prezentu onde bilo ko iz moj familija unutra današji pakao?" Muškarac odazvan mene"JA volja ne dopustiti te za vidjeti jedan član nad tvoj familija". JA zamoljen Njemu opet: "Gospodar 3. lice od TO BE u prezentu onde bilo ko taj JA knotkle ovdje?" "Jest", rečenoj određeni član Gospodar pa JA volja dopustiti te za vidjeti njemu. Iznenadan JA pila jedan mladić dolazak iz određeni član dubina nad određeni član pakao: To je Aleksandar.

    JA je znao današji mladić kod jedan krstaški rat moj muž pa JA posjećen unutra Dominikanac Republika. Tokom taj krstaški rat, JA saslušan jedan glas kazivanje pretiti,"Podići, ići pa sresti Aleksandar tko 3. lice od TO BE u prezentu prolazak. Reći njemu ne da odbije današji poruka, umjesto I'm davanje njemu jedan zadnji šansa". Današji glas je određeni član glas nad određeni član Gospodar iako JA je ne vidjeti Njemu. JA je rekao Aleksandar šta određeni član Gospodar je rekao mene. Današji 3. lice od TO BE u prezentu kako muškarac odgovaranje: "Te Hrišćanin biti svi folio-format. Te zavarati narod kod znakovit njima taj Isus Krist 3. lice od TO BE u prezentu dolazak, Ja, Aleksandar, ne verovati današji da bude određeni član istina". JA je rekao njemu: "Aleksandar, Bog davati živjeti za uzeti to daleko našto muškarac oskudica; Aleksandar, te volja uskoro umreti. Muškarac odazvan: "JA sam slinav za umreti, JA miran imati mnogobrojan dobar godina nad svečanost na temelju današji zemlja."

    Današji šansa je izvor pa vjerno posljednji umjesto Aleksandar. Drag čitalac, šta činiti te knotkle okolo se?

    Tri tjedni kasniji, Aleksandar umrijeti dok muškarac je pijan. Njegov odredište je današji mjesto nad muka kuda JA pila njemu ( pakao). Biblija kaže jasno taj pijan volja ne naslediti određeni član kraljevstvo nebesko (Galatians 5: 21).

    Našto handsome kod narod unutra pakao, JA mogao vidjeti Aleksandar spopadnut kod dva velik sjeme isiota. Muškarac je vrištav"joj joj joj" Muškarac je raspet. Muškarac priznat mene pa je rekao mene: "JA zanemaren moj zadnji šansa. JA sam ovdje današnji dan, podnošenje. Ugoditi, našto te vratiti u zemlja, samo naprijed moj kuća pa reći moj familija za verovati unutra Isus Krist pa za poštovati Njegov riječ, tako da oni volja ne oporaviti se današji mjesto nad muka."

    Onda određeni član Gospodar pokazati mene hiljadu nad narod tko su podnošenje unutra pakao, pa Muškarac je rekao mene: "Te vidjeti, neki od ovih narod je znao Mene našto oni su na temelju zemlja. Onde biti miran mnogo narod na temelju zemlja tko hodanje na ulici van bistar kuda oni ići. Knotkle taj određeni član put za nebo 3. lice od TO BE u prezentu vrlo uzak, pa to će biti stiješnjen opet. Onde će biti poteškoće na temelju zemlja, tako da te će biti ace čist ace zlato, ipak strah ne umjesto JA sam ispred te sličan jedan moćan ratnik".

    JA zamoljen Njemu: "BITI ONDE HRIŠĆANIN UNUTRA DANAŠJI Pakao?", Muškarac odazvan: "Jest, činiti te knotkle zašto?? Oni povjerovan unutra Mene ipak oni je ne hodanje po mome Riječ. Onde biti mnogobrojan, tim Hrišćanin tko jedini ponašati se izvor našto oni biti unutra određeni član hram, ispred njihov pastorov služba pa njihov familija. Ipak oni biti mnogo izigravanje oni sami. Određeni član oči nad moj Otac vidjeti sve pa Muškarac shvatiti svaki riječ, bilo gde te biti.  Reći moj narod tajit's vrijeme oni živ jedan svet život pre nego moj Otac, pre nego određeni član vrag pa pre nego određeni član svet. Career određeni član vrag je nijedan pravo optužiti moj narod; pa career određeni član svet ne pokazati prst kod moj narod. It's krajnje vrijeme nama pret i pp od SEEK svetost pa posveta"(1 Peter 1: 14-16)

 Jezero nad Vatra   Onda nama je otišao negde kuda onde je jedan jezero nad vatra. Ace nama su približavajući određeni član jezero, JA opažen jedan vrlo zadah pa određeni član Gospodar je rekao mene: "Šta te eto 3. lice od TO BE u prezentu jedan jezero nad vatra, šta 3. lice od TO BE u prezentu već spreman umjesto određeni član vrag, određeni član neistinit prorok, pa određeni član Antikrist. JA je ne pripremiti današji mjesto umjesto ljudi, ipaksvi tim tko ne verovati unutra mene ace njihov Spasitelj pa tim tko ne živ po mome riječ volja ići onde (otkrivanje 2014:)"

    U ovom trenutku JA pila Isus lelek pa Muškarac je rekao mene opet: "Onde biti previše tim tko biti izgubljen nego tim tko samo naprijed nebo". Onda Isus pokazati mene određeni član broj narod tko su pogibanje začas pa Muškarac je rekao mene: "Pogled! Koliko biti izgubljen! Moj Crkva 3. lice od TO BE u prezentu spavaći prezir određeni član fakt taj Ona je zaprimljen moj snaga; Ona je moj riječ pa Svet stolica Duh, ipakOna 3. lice od TO BE u prezentu spavaći. Na temelju zemljaonde biti narod tko propoved tajPakao ne biti. Ići pareći njima taj današji mjesto 3. lice od TO BE u prezentu stvarnost".

    JA je iza sedam brda otuda, ipak JA mogao kuhati. Nama levi određeni član Had pa nama je otišao za nebo. Nama održan na temelju idući pa je otišao za drugu nebo. Unutra taj nebo određeni član Gospodar pokazati mene određeni član sunce pa određeni član aged pa Muškarac je rekao: "Pogledati ovih aged, JA zvati svaki pojedinac nad njima kod svoju ugled. Činiti te vidjeti današji sunce, it's kod moj snaga taj to sjaj oba na temelju određeni član pravedan pa određeni član nestašan. Ipak onde volja dogoditi se na dan našto određeni član sunce volja ne duže sjaj, sve će biti tama".

    Nama je otišao dalji pa dostignut određeni član nebo kuda Bog stoka. Onde, su lep kuća. Određeni član zid nad tim kuća su vrlo visok, nad suh zlato pa nad dragocen kamenje. Onde su dvanaest vrata nad biserje, s dvanaest anđeo kod određeni član vrata. JA misao JA mogao ne ući, ipak određeni član Gospodar pogledan kod mene pa rečenoj: "Činiti te oskudica za ući? " "E jest Gospodar! JA stvarno oskudica to."  "Onda ući, umjesto JA ja sam sam određeni član vrata" (zahod 109:).

    U ovom trenutku JA je otišao unutra droz jedan dragocen vrata pa JA pila jedan bašta nad veličanstven cvijeće. "Činiti te oskudica za ući određeni član bašta? Onda baviti se čime I've spreman današji umjesto te pa moj narod". Našto JA pojačan unutra, JA početi za motika nekakav cvijeće pa za urediti nekakav usnopljivač. JA je trčanje unutra određeni član bašta sličan malo djevojka. Određeni član cvijeće JA ubran je mnogobrojan boja s jedan vrlo lep miris. Potom, određeni član Gospodar zvan netko. To je dobro anđeo, jak i tako lep taj JA mogao ne opisati. Određeni član Gospodar je rekao mene: "Činiti te vidjeti ovaj, muškarac 3. lice od TO BE u prezentu određeni član Glavni anđeo Michael, muškarac 3. lice od TO BE u prezentu onu tko olovan krov moj vojska. Pogled opet!" JA pila jedan moćan vojska na temelju potkovica pa određeni član Gospodar je rekao mene: "It's ne jedan ljudsko biće vojska, ipak moj Očev. Današji vojska 3. lice od TO BE u prezentu kod određeni član bacanje nad Hrišćanin tko biti STVARNO preporođen; ne strah, umjesto to 3. lice od TO BE u prezentu briny snažan nego onu šta 3. lice od TO BE u prezentu unutra određeni član svet".

    Onda Muškarac pokazati mene drugi anđeo. "Ovaj 3. lice od TO BE u prezentu određeni član glasnik nad Hrišćanin tko poštovati moj riječ". JA je srećan za čuti taj. Isus je rekao mene: "Obratiti pažnju! JA sam određeni član Bog nad Razmak, određeni član Bog nad Mojsije, određeni član Bog nad Elijah, onu tko uzrokovan vatra za ispasti iz nebo; JA ne imate promijenjen  JA sam lijeganje pokazivanje te određeni član uslov unutra šta moj narod živjeti u ovih zadnji dan oni dobiven levi". Određeni član Gospodar je rekao mene: "Postojati vrlo oprezan okolo određeni član stvar I'm lijeganje pokazivanje te". JA pila Hrišćanin tko su slab pa umoran. Određeni član Gospodar zamoljen mene današji sumnja: "Činiti te verovati taj JA moći uzeti današji Crkva daleko unutra svoju sadašnjost stanje?" Onda Muškarac je rekao mene,"Hrišćanin taj JA volja oduteti s mene će biti slavan, pobednički, neumrljan, nevin. Između moj narod onde biti laži, manjak nad ljubav, moj narod 3. lice od TO BE u prezentu podijeljen. JA pokazati te određeni član uslov nad Hrišćanin unutra ovih zadnji dan; Zatim I'm lijeganje pokazivanje te kako određeni član ran Crkva živ. Tim braća pa sestra su ispunjen s određeni član slava nad Bog. Oni stalno ispošćen pa molitva; oni propovednik moj riječ van iko strah. Budući da sadašnjost Hrišćanin misliti taj I've promijenjen, oni isto misliti taj Svet stolica Duh je promijenjen. Određeni član velik pogreška nad Hrišćanin današnji dan 3. lice od TO BE u prezentu određeni član fakt taj oni živ jedan rutina život, planiran kod ljudski biće. Stoga oni past particip od FORGET taj određeni član poruke biti iz Svet stolica Duh pa odozgo. Reći moj sluga, određeni član pastorov služba taj vrijeme je oporaviti se road straga tim rutina programski tipka na tipkovnici. Da oni činiti, te volja vidjeti određeni član snaga nad Bog unutra tvoj midst, Svet stolica Duh tko je očit unutra određeni član ran Crkva. Muškarac volja izvoditi znak, čudo pa čudesa unutra mnoštvo, prouzročenje određeni član bez svijesti izlaženje. Svet stolica Duh 3. lice od TO BE u prezentu miran jednak, it's te tko imati promijenjen".

    Hrišćanin, it's krajnje vrijeme te je došao leđa za određeni član život nad određeni član ran Crkva.

    JA onda levi današji lep bašta pa je otišao za određeni član divan ulica nad Zlato pa određeni član Gospodar je rekao mene: "Dodir! Jest it's suh zlato. Ići pa reći moj djeca taj Uskoro, oni biti lijeganje hodanje na temelju ovih ulica nad zlato kod određeni član ruka nad onu tko davati život (otkrivanje 2110:-15)"

    E! Kako velik to će biti hodanje na temelju tim ulica nad zlato! Potom JA pila jedan sjajan Prestolje okružen kod Anđeo, Glavni anđeo pa Anđeo. Oni su često hvalisanje Bog, onu tko je na temelju određeni član Prestolje, kazivanje: "svet, Svet, Svet 3. lice od TO BE u prezentu određeni član Gospodar Bog Svemogući; nebo pa zemlja biti ispunjen s njegov Slava. da "Vrijeme je oporaviti se podignuti svet ruke k sebi u mene pa pohvala mene". Za to vrijeme JA lamatati rukama reka nad određeni član voda nad život koji teče iz određeni član Prestolje. JA isto lamatati rukama drvo nad život pa kod onaj drug kraj JA lamatati rukama duga pa određeni član reka nad kristal. Onda, JA zamoljen određeni član Gospodar: "tko 3. lice od TO BE u prezentu na temelju određeni član prestolje?" Muškarac odazvan: "It's moj Otac, određeni član Gospodar nad Domaćin". JA je rekao Njemu: "Moći JA vidjeti određeni član Otac", "Nijedan it's ne još vrijeme", određeni član Gospodar odazvan.

    Iako JA je ne vidjeti određeni član Otac, onu tko je na temelju određeni član prestolje je Moćan. JA pila grom pa bljesak nad munja dolazak iz određeni član prestolje pa JA saslušan pohvala. Isus je rekao mene: "Činiti te čuti ovih pohvala? Ovih biti određeni član pohvala nad tim tko biti iskupiti". JA pila sedam anđeo, svaki pojedinac nad njima držanje jedan zlatan zdjela; pa sedam ostali ( anđeo), svaki držanje jedan truba. "Gospodar, tko biti ovih anđeo?" Određeni član Gospodar odazvan: "Određeni član sedam kuglanje taj određeni član anđeo držanje biti ispunjen s određeni član ljutina nad Bog. Oni volja uskoro postojati odasut pa našto određeni član truba zvuk, moj Crkva ( tim Hrišćanin tko živ prema određeni član volja nad moj Otac) će biti zatečen settle. Oni volja ne duže postojati na temelju zemlja tokom određeni član velik jad. Pre nego određeni član Antikrist očit sebe, današji čovek nad child, moj Crkva volja čuti posljednji truba zvuk, pa oni volja sresti mene u zraku (1 Thessalonians 416:).

    JA je onde, drag prijatelj, ispred jedan velik prestolje, pa JA je ne imati iko pojam nad vrijeme. Maloprije kasniji Isus pokazati mene kako Njegov Crkva ( određeni član istinit vernik) će biti zatečen settle! JA pila unutra današji vizija, hiljadu nad narod izgubljen. Današji dogoditi se svet- širok, pa TV- pa radio je dao određeni član vest nad određeni član nestanak. Novine s ( velik naslov unutra array), isto predveden određeni član vest. Određeni član Gospodar je rekao mene: "Određeni član vest volja uskoro dogoditi se". Da određeni član sud nad Moj Otac ne imate još naići određeni član zemlja, it's zbog određeni član vjeran Hrišćanin, tim tko stvarno ljubav me."

    Potom, JA lamatati rukama pojava nad određeni član čovek nad child. Muškarac je kazivanje za određeni član stanovništvo nad određeni član zemlja: "I'm donošenje te mir pa sigurnost" pa trenutno narod je zaboravio određeni član događaj taj je pravedan uzet mjesto. Isus je rekao mene: "Pogled oprezno!". JA pila unutra određeni član vizija određeni član sedam anđeo s određeni član sedam kuglanje. Drag prijatelj, šta je događaj je težak za opisati; JA lamatati rukama anđeo točenje određeni član sedam kuglanje nad određeni član ljutina nad Bog na temelju određeni član zemlja. Truba početi zvučanje. Bog je točenje Njegov sud na temelju određeni član stanovništvo nad određeni član zemlja, pa ceo države nestao. Određeni član Gospodar je rekao mene: "Pogled! Svi ovih narod su dio nad moj Crkva, nekakav su pastorov služba". Zato JA je ne u potpunosti shvatiti današji, JA zamoljen određeni član Gospodar: "Kako 3. lice od TO BE u prezentu to taj tvoj narod imati bio levi na taj način brojan unutra određeni član velik jad? Kako 3. lice od TO BE u prezentu to taj onde biti isto pastorov služba između njima, tim tko propovednik tvoj riječ?" Isus odazvan: "Jest, oni je propovednik moj riječ, ipak oni su ne život u skladu sa moj riječ." Onda određeni član Gospodar dopušten mene za vidjeti drugi mnoštvo nad pastorov služba, pa Muškarac je rekao mene: "Tim pastorov služba su ne propovijed moj riječ i tako pisana. Oni misao taj moj riječ nije bio prilagođen za njihov vek. Oni je previše naklonost k tim tko su date mnogo plaćati desetinu, zato oni su briny zainteresiran za materija. Ići pa reći moj sluga taj JA sam onu tko zvan njima, pa taj Srebro pa Zlato pripadati mene pa JA davati njima prema moj veličina pa slava. Reći njima za propoved moj riječ i tako pisana. Oni biti mnogobrojan, tim tko davati drugi tumačenje za moj riječ. Moj riječ 3. lice od TO BE u prezentu moj riječ, pa nitko moći promena to. To morati postojati propovednik i tako pisana. Onde biti mnogobrojan između moj narod tko prodrmati moj riječ umjesto njihov vlastiti gain".

    Potom, nama donesena jedan predvorje unutra taj nov Jerusalim pa određeni član Gospodar je rekao mene: "Šta te vidjeti 3. lice od TO BE u prezentu raj". Unutra Raj JA lamatati rukama apostol pa JA zamoljen određeni član Gospodar, Gospodar kuda 3. lice od TO BE u prezentu Razmak? JA je u iščekivanju za vidjeti pa stari čovek, ipak iznenadan JA pila jedan mladić u godinama okolo 25 približavajući pa Isus je rekao mene, današji 3. lice od TO BE u prezentu Razmak, određeni član otac nad Vjera.

    Određeni član Gospodar zvan jedan prelijep žena s dobro neizreciv lepota, sličan svi tim JA pila onde, pa Muškarac je rekao mene: "Današji 3. lice od TO BE u prezentu Mary! Ići pa reći svaki telo taj Mary nije određeni član Kraljica nad nebo. Određeni član Kralj nad nebo 3. lice od TO BE u prezentu Ja, određeni član Kralj nad kraljevanje, pa određeni član Gospodar nad gospodstvo; onu tko kaže: "ja SAM ODREĐENI ČLAN Put, ODREĐENI ČLAN ISTINA PA ODREĐENI ČLAN Živ. (zahod 14: 6-7). Ići pa reći današji IGNORAMUS ČOVJEČANSTVO taj onde nijedan purgatorij, umjesto da onde je pojedinac, JA imati prikazan te. Umesto, onde 3. lice od TO BE u prezentu pakao, određeni član jezero nad vatra, određeni član dragocen Jerusalim, pa određeni član raj šta JA pokazati te. Ipak reći njima taj nema purgatorij; reći njima taj IT'S JEDAN LAŽ IZ ODREĐENI ČLAN Vrag, Nema Purgatorij".

    Onda određeni član Gospodar ice mene za jedan zaliha nad kruna. "Ovih biti kruna nad život". Određeni član Gospodar zamoljen mene: "Šta činiti te vidjeti?" JA pila moj meštanin Crkva, određeni član vernik nad taj zajednica, pjevanje pa propovijed, onda JA zamoljen Isus: "Zašto? biti određeni član imenjak nad određeni član vernik nad moj zajednica neispisan unutra današji knjiga?" Pa Muškarac je rekao mene: "Zbog njihov zlodjelo na temelju određeni član zemlja". Unatoč današji određeni član Gospodar dopušten mene za vratiti se na temelju zemlja.

Zatim, JA SAM Lijeganje Govoriti o MOJ SEKUNDA Putovanje

    Jedan dan nama su kod jedan molitva sastanak, nama su dvadeset unutra broj. Kao i obično, nama početi kod hvalisanje pa bogoštovan određeni član Gospodar.

    Iznenadan nama klobučina određeni član prisutnost nad Bog. To je na taj način snažan ako nama su na temelju dan nad Duhovi. JA sećati se taj moj mužev majka, tko 3. lice od TO BE u prezentu izvor napredan unutra dob pa vrlo predan unutra određeni član umjetničko djelo određeni član Gospodar je došao za mene pa rečenoj: "Bernard, hajte držati određeni član buka prud tokom određeni član pohvala umjesto we're pravljenje mnogo buka". Ona je pravo, zato određeni član pohvala je sličan jedan zvuk nad slap. Ace JA je okolo za pitati moj braća za držati određeni član buka prud, JA saslušan određeni član Gospodar znakovit mene: "Nemoj reći bilo što! Unutra određeni član svet, našto narod biti pravljenje buka, niko gladiti, zašto? onda treba te prekid određeni član pohvala?" Nama onda ostvaren na temelju hvalisanje pa bogoštovan određeni član Gospodar, pa JA klobučina taj nešto velik odigrati. Iznenadan JA u sjećanju šta određeni član Gospodar je rekao mene na temelju moj prvo putovanje: "I'll vratiti se umjesto te".

    Odjednom JA pila jedan svetao trak izljevanje moj dom. Moj braća isto lamatati rukama trak, pa oni svi objava prud pre nego današji Istinit pa Vjeran Bog. JA je ne knotkle šta raditi, pa JA pravedan postavljen miran. Taj trak postati svetao, pa uzeti jedan ljudsko biće oblik. JA je ispred mene određeni član Gospodar Isus Krist čiji pogled je lep pa pun ljubav. Na temelju zemlja, JA imati nikada pp od SEE ovakav lepota na temelju jedan muški lice. Muškarac je došao zaglavni kamen za svaki nad moj braća. Ace JA je okolo za reći moj braća taj određeni član Gospodar je došao umjesto mene JA početi govorenje unutra jezik. (1 Korinćanin 1439:-40)

    Određeni član Gospodar je došao zaglavni kamen pretiti. Pravedan kod handsome kod mene, moj duh levi moj telo. JA je u zraku pa JA pila šta je događaj unutra moj kuća. JA pila narod glasovit moj vrata zvono, pa našto moj muž je otišao za odgovor, dva policajac su kod određeni član vrata. Određeni član policajac rečenoj: "Nama saslušan taj jedan dama umrijeti ovdje; taj zašto? nama je došao". Moj muž je rekao njima nijedan, ovdje nama sresti za zasluga pa pohvala određeni član Gospodar. Određeni član policajac je ne stvarno verovati, ipak oni mogao ne dobiti. Oni rečenoj: "Ok, vodi ipak ne napraviti mnogo buka". JA je u zraku našto JA pila svi današji.

    Isus uzeti mene kod ruke k sebi pa nama je otišao k određeni član Dominikanac Republika. Našto nama dostignut određeni član grad, određeni član Gospodar je rekao mene: "Onde biti dva velik sins današji država počiniti pre nego moj Otac, vračanje pa idolopoklonstvo". JA lamatati rukama narod nad taj država trčanje iza čarobnjak pa fetiš...

Venecuela    Potom određeni član Gospodar donesen mene za Venecuela pa za Meksiko. Unutra Venecuela, JA je u zraku s Isus, ipak JA pila narod okretanje za čarolija, fetiš, pa za vračanje. Unutra Meksiko JA pila narod sastanak pa bogoštovan demonstvo. Određeni član Gospodar je rekao mene: "Određeni član grozota nad današji child je dostignut moj Otac. Prvi znak JA davati ace jedan upozorenje 3. lice od TO BE u prezentu taj onde će biti dobro zemljotres unutra Meksiko da određeni član stanovništvo nad određeni član država ne kajati se pa vratiti se pretiti". Našto JA je došao izdati zemlja, JA je otišao za Meksiko pa je dao određeni član poruka. Određeni član narod je ne slušati pa nedavno onde je jedan strašan zemljotres unutra Meksiko.

    Našto nama su miran u zraku, određeni član Gospodar je rekao mene taj određeni član ruke k sebi nad njegov Otac imati bio raspet nato određeni član stanovništvo nad određeni član zemlja. JA lamatati rukama more s divovski valovlje, sličan jedan čudovište. JA isto pila uragan događaj na temelju zemlja. JA zamoljen određeni član Gospodar: "Gospodar šta volja postati nad Hrišćanin našto svi današji dogoditi se?" Muškarac odazvan: "Ići pa reći njima taj, umjesto tim tko biti vjeran za mene, ništa nad njihov kosa će biti ganut". Potom određeni član Gospodar donesen mene za drugi mjesto, JA pila mjesto kuda određeni član zemlja je pukotina. Određeni član Gospodar je rekao mene: "Mnogobrojan države volja uskoro postojati brisanje vanjska strana". Onda nama levi taj mjesto pa je otišao za drugi mjesto kuda vode su u pokretu. Nama je otišao kod ovih vode droz jedan tunel pa dostignut određeni član dubina nad određeni član zemlja. JA pila velik vrata. To nije bio isto kao tim JA pila tokom moj prvo putovanje. Na temelju ovih vrata su velik okov. Određeni član Gospodar je otišao k određeni član vrata, pa iza muškarac je dalek određeni član okov, Muškarac pusti me unutra droz određeni član tunel.

    Drag braća pa sestra, JA pila hiljadu nad narod, s njihov glava prud, zamoran pp tear odeća. Oni su okovan, s velik okov čiji buka mogao olovo za oglušivanje. Onda JA rečenoj: "Gospodar, šta se današji srednja?" Muškarac odazvan: "Svi ovih ljudi pa žene biti na temelju njihov put za pakao". Između tim tko su na temelju njihov put za pakao, JA pila moj mužev senior brat, Adolfo. Muškarac je jedan težak čovek, muškarac naviknut dobiti vjenčan pa razdvojen našto muškarac tražen, pa muškarac naviknut kletva Bog. Onda JA početi iskaz s određeni član Gospodar za pusti me izdati zemlja pa upozoriti Adolfo taj muškarac je lijeganje pakao, ipak određeni član Gospodar je ne odgovor mene. Opet JA pila Adolfo pa njegov supruga hodanje droz određeni član tunel. Oni su na rubu pakao. JA odvjetnik s određeni član Gospodar opet za pusti me izdati određeni član zemlja pa reći narod šta JA imati pp od SEE. Određeni član Gospodar podignut njegov ruke k sebi settle pa rečenoj: "Ići pa reći njima taj vrijeme 3. lice od TO BE u prezentu blizu na". Muškarac rečenoj opet: "Hiljadu pa hiljadu nad narod volja nosi se, Adolfo's vrijeme 3. lice od TO BE u prezentu na, muškarac 3. lice od TO BE u prezentu lijeganje umreti".

    Našto JA je došao na temelju zemlja, moj brat unutra zakon, Adolfo je ne oskudica za promena njegov put nad život. Jedan dan, muškarac brzo je došao dom iz posao pa rečenoj za njegov supruga: "JA can't posao više, nešto 3. lice od TO BE u prezentu znakovit mene taj I'm lijeganje umreti". Njegov supruga odazvan: "It's zato te biti pijan kao i obično taj you're kazivanje današji". Oba je otišao u krevet. Nekakav minut kasniji, ona je jedan vizija. Unutra njoj vizija ona pila njoj muž pa ona unutra jedan tunel, odjenut s otrcan odeća, pa lijeganje pakao. Ona saslušan određeni član Gospodar znakovit njoj: "Vrijeme umjesto oba nad te 3. lice od TO BE u prezentu na".

    Našto JA je miran u zraku određeni član Gospodar je rekao mene: "Činiti te knotkle zašto? JA donesen te ovdje umjesto jedan sekunda vrijeme? To biće pokazivanje te taj tokom tvoj prvo posjet, određeni član broj izgubljen je manje od današji vrijeme".

    Iznenadan, Isus pa JA levi taj mjesto za prvi nebo, i tada za drugu nebo. Našto nama dostignut trećim nebo, JA pila anđeo žurba iz pojedinac strana za onaj drug; onda JA zamoljen određeni član Gospodar: "Zašto? biti ovih anđeo u pokretu?" Isus odazvan: "It's istinit taj moj anđeo biti u pokretu ovdje, ipak I'm lijeganje pokazivanje te kako određeni član zemlja 3. lice od TO BE u prezentu isto u pokretu. Biti oprezan zato mnogobrojan demonstvo imati provaliti određeni član zemlja. Određeni član vrag 3. lice od TO BE u prezentu besan prema Hrišćanin zato muškarac je malen preostali vrijeme".

    Određeni član Gospodar dopušten mene za vidjeti tim demonstvo unutra jedan strašan bijes, pa Muškarac je rekao mene: "Tim demonstvo te vidjeti biti demonstvo nad preljub. Oni volja napasti hiljadu nad Moj sluga pa mnogobrojan volja upasti taj child. Činiti te knotkle zašto? određeni član vrag uspeti unutra prouzročenje moj sluga za pasti? To 3. lice od TO BE u prezentu zato moj sluga ne davati mene svi određeni član slava. Oni ukrasti moj slava pa pogorditi. Na vrhu taj, njihov krilat zmaj živjeti u jedan velik duhovni nered. Oni je ne graditi njihov dom s mudrost." (1 Timotej 211:-14)

    JA pila hiljadu nad anđeo taj JA mogao ne brojati, onde su mnogobrojan nad njima spreman umjesto određeni član boj. Onda Isus je rekao mene: "Zatim I'm otpravljanje ovih hiljadu nad anđeo na temelju određeni član zemlja za štititi moj narod. Unutra ovih zadnji dan, JA volja dupli određeni član zaštita će biti dupli. Sotona isto volja dupli njegov napasti, ipak te treba ne zaboraviti taj tvoj Bog 3. lice od TO BE u prezentu velik pa moćan. Da te biti prateći Njemu ništa volja dogoditi se za te".

    Određeni član Gospodar onda donesen mene za drugi mjesto. Onde, JA pila jedan ogroman sto zaokružen s zlatan stolica. Na temelju svaki stolica, ime je pisana, pa jedan odeća nad prekid lanen je isto postavljen. Ispred svaki stolica, na temelju određeni član sto JA pila kruna. Onda JA zapažen taj onde je jedan stolica taj je veći nego ostali. Ispred taj stolica je jedan ogroman čaša unutra zlato. Isus je rekao mene za ići pa vidjeti šta 3. lice od TO BE u prezentu unutra određeni član čaša. To je pun vino, spreman da bude izručena. Isus je rekao mene: "Činiti te knotkle zašto? određeni član vino 3. lice od TO BE u prezentu spreman da bude izručena? Ići pareći moj narod taj JA sam kod određeni član vrata, I'm dolazak uskoro".

    Određeni član Gospodar je dao mene jedan odeća nad prekid lanen pa jedan kruna. JA je nosio određeni član odeća pa određeni član kruna, onda određeni član Gospodar donesen mene za drugi mjesto kuda JA pila stvar sličan unutra jedan ogledalo. Muškarac je rekao mene: "Onde niti mrljati ni nabor na temelju tvoj odeća, nije to? Ništa volja dobiti droz današji vrata ni odigrati kod današji sto, ukoliko ne muškarac 3. lice od TO BE u prezentu odjenut poput toga. Nekakav između moj narod na temelju zemlja imati mrljavost njihov ornat. Ostali imati zgužvati se ornat, pa miran ostali imati road njihov u stranu, pa imati past particip od FORGET njima. Reći moj narod taj it's vrijeme oni opran njihov ornat, željezo njima pa uzeti njima leđa. Hrišćanin treba pitati Svet stolica Duh za pomoć njima čuvanje njihov ornat unutra dobar stanje, zato određeni član Kralj volja uskoro slaviti određeni član Brak Večera unutra Njegov Očev kraljevina".

    JA potjecati od jedan razdvojen familija pa JA rasti settle s moj otac. Moj majka je jedan vrlo religiozan žena. Što se tiče moj otac, muškarac povjerovan unutra ništa. JA imati jedan sestra tko 3. lice od TO BE u prezentu unutra jedan katolički manastir, ipak JA knotkle taj Isus volja uskoro uzeti njoj van taj pa ona volja propoved određeni član Evanđelje zaslužno. JA moliti puno umjesto njoj. Našto JA je mišljenje okolo moj majčin život unutra taj mistik redovništvo, tokom moj prvo putovanje unutra raj, JA je plakao pre nego određeni član Gospodar pa je rekao Njemu: "Gospodar moj majka 3. lice od TO BE u prezentu izgubljen, još I've propovednik određeni član Evanđelje za njoj ipak ona won't slušati. Sve više ona 3. lice od TO BE u prezentu zveknuti muklo za taj poganin redovništvo". Određeni član Gospodar odazvan mene: "JA volja spasiti tvoj majka, ipak JA volja uzeti njoj dom trenutno inače ona volja uzmaknuti u child pa nosi se. Zato, čim ona 3. lice od TO BE u prezentu pregrađen, ona volja umreti jedanput kasniji pa dogoditi se ovdje, unutra raj".

    Našto JA je došao izdati zemlja, JA molitva, je plakao, uzdah, opominjanje određeni član Gospodar određeni član obećanje muškarac je dao mene, ipak JA pila moj majka tko je sve više uvučen unutra određeni član idolopoklonstvo nad njoj redovništvo. Jedan dan Bog iskorišten moj sin za pretvoriti moj majka. Pravedan tri dan iza njoj pretvaranje, ona umrijeti; pohvala određeni član Gospodar!

    Tokom moj sekunda putovanje unutra raj određeni član Gospodar je rekao mene: "Pogled, šta moj usta kaže, moj ruke k sebi ispuniti to". JA pila moj punica taj lep raj; ona je između ostali žene. Onda određeni član Gospodar ice mene unutra dobro područje unutra određeni član raj. Onde JA pila hiljadu nad djeca odjenut unutra beo tko su hvalisanje pa uzdići određeni član Gospodar. Isus je rekao mene: "Ovih djeca biti tim tko imati bio nerazvijen kod roditelji pa kriminalni doktor. Djeca taj narod ubijen dok oni biti miran unutra njihov majčin maternica, pa taj biti osnivati unutra kanta za smeće pa reka, biti ovdje unutra nebo."

    Drag braća pa sestra, u suprotnosti sa šta te uobražavati, određeni član Gospodar jedan zametak 3. lice od TO BE u prezentu jedan ljudski biće iz zamisao, od prvog danje svetlo nad trudnoća.

    Isus je rekao mene opet: "Bernard, posao umjesto JA sam tvoj sway. Današji poruka je da bude objavljen u cio svet. It's jedan poruka umjesto Hrišćanin, pastorov služba, pa umjesto svi određeni član stanovništvo nad određeni član zemlja, uračunavši te. Career njemu tko 3. lice od TO BE u prezentu svet nastaviti da bude svet."

    U ovom trenutku određeni član vrata nad nebo su otvoreni. Onde je jedan lep pomične stepenice. Isus zvan hiljadu nad anđeo tko je došao, i tada određeni član Gospodar praćen mene za moj dom.

    Našto nama dobiven dom, JA pila moj muž pa određeni član Hrišćanin braća tko su čekivanje umjesto moj duh za dogoditi se. JA pogledan kod moj fizički telo taj ostao na temelju zemlja, pa JA je rekao određeni član Gospodar taj JA činiti ne duže oskudica današji telo. Određeni član Gospodar je rekao mene: "Te ne moći vratiti za nebo s mene umjesto to nije tvoj vrijeme još. Te morati reći moj narod prvo šta te pila u redu umjesto njima sići spreman". S jedan snažan glas, Muškarac je rekao mene: "Dobiti pa primiti život, JA sam određeni član oživljavanje pa određeni član život, muškarac tko verovati unutra Mene, ipak muškarac smjeti umreti, muškarac će živ(zahod 11: 25-26).

..................................pozivSumnja?  Hajte Govor...Poziv 2


za knotkle kako te moći imati jedan crew srodstvo

s Isus Krist zvati

1-888-POTREBA- Njemu inače 1-888 ISUS 2000
Taj 3. lice od TO BE u prezentu 1-888-633-3446