Välkomnande till Realiteten Skulptör!


Spindelväv Definitionen för " realiteten":

Huvudsaklig Intrade: re·al·i·ty
Pronunciation: rE-'a-l&-tE
funktion substantiv
Inflected Formerna(): plural slipsen
datum 1550
1 : kvaliteten eller tillstånd omen varelse verklig
2 en (1) : en verklig händelsen, enhet, eller tillstånd omen affärerna (2) : den räkna samman av verklig sakerna och händelsen b : något den där er varken härledd eller beroende utom existerar nödvändigt - i realiteten: reellt

Spindelväv Definitionen för " skulptör":

Huvudsaklig Intrade: sculp·tor
Pronunciation: 'sk&lp-t&r
funktion substantiv
etymologi Latin, från skulptör
datum 1634
: en konstnär vem göra skulptur

Min Definitionen för " realiteten Skulptör":

Huvudsaklig Intrade: re·al·i·ty sculp·tors
Pronunciation: rE-'a-l&-tE 'sk&lp-t&rz
funktion rätt substantiv
etymologi Engelsk fras, från över
datum 1993, myntade vid Kyrkogods G. Salsbury
: EN grupp av folk arbetande till forma verklig sakerna och händelsen i listig och kreativ väg.


Vad är Realiteten Skulptör, exakt?

Den er en Design Vetenskap projekt Jag har i sinne, vilken är långsamt arbetande dess väg ute in i verklig värld. Alt startat många års för ... sedan på Torsdagen, December 30th, 1993. JAG har något sortera av begreppen eller blixt av inblicken vilken orsakat jag till skriva den orden " realiteten Skulptör" ned på et stycke av papper. JAG likt namnen, och tanken den har en trevlig ring till den.

Någon gång kort efter därefter, JAG lägga så pass stycke om papper avsides ochabsolut glömde omkring den. :-)

Et par månaden efter det, JAG re- grunda papperen, och rediscovered denbegreppen Så pass begreppen varelse den här:

Realiteten är malleable.

Härmed JAG snål så pass sakerna blandar inte fästad. "realiteten", så pass sak så passöverlämnande oss och så pass många folk tänka om som fast, permanent saken er,verkligen mer lik en flod, rinnande i runt omkring och igenom allting vi se. Denär shapable, den er duglig till vara mögel, och den er duglig till vara skulptör.

Ta för, exempel, den här spindelväv. Inne om början, det var en som gårbegreppen så pass flitted igenom min sinne.

Två orden: "realiteten Skulptör". Så pass var all.

Och från så pass mycket liten frön av en begreppen, den har växte in i en påtagligenhet EN domän skära ute om cyberspace.

På en storer klättra, blick for Los Angeles, eller Mexico City, eller Tokyo. Varav de här är en konstruera. Den har blitt format vid ansträngningarna av miljon avfolk, formande realiteten in i en form absolut olik än så pass vilkenvar där jämn et par decennium eller århundrade för ... sedan.

Så pass, i väsen, er på min ålder teorien. Så pass vi har förmågan till forma denrealiteten runt omkring oss. Den öppen upp en helhet ny värld av möjlighet, en gång durealiserbar så pass ALLTING är föränderligheten, givit tid, focusen, och kraft.

Så, rättvis vad slag om " skulptör" de/vi/du/ni är vitalande ömtänt här,?


Sett för meddela på autonom husen? Check här. Autonom Hus Yttre syn med 'landing redskap ben utsträckt och solar panel spridde.
Realiteten Skulptör Wiki är var du kanna finna den online version om Helhet FramtidaKatalogiserat och en knippa av annan göra sval sakerna.

(den Wiki är också var VärldFramtida Samfund medlemmen vem så den skriva- upp inne om Falla 2002 lämna ut avframtida" Forska Kvartalsvis"sannolikt vilja till börja)

Eller, du makt vilja till försök Formgett VetenskapSamhälle Wiki, en interaktiv transportabel in i värld av Design Vetenskap. Den skaffar en växandet insamling av kollekt omen varen, projektera, folk, och golfbananinvolverat i hjälpande till förorsaka en " design Vetenskap Revolution" inne omansträngning till göra det värld verk lite stycke bättre var dag. Så med detannan Wiki avdelningen, du kan lägga till siden och hjälp bygga den online samhälle Behaga gör!


Check ute RealitetenSkulptör Faq-O-Matic för svar till olika Ofta Frågat Spörsmålenomkring Projekten.


Vi er också en aktiv medlem omSeti@Home projekt
Om du önskan till förena vår SETI@Home grupp, gå här.
Apache LogonDen här tomt löper en Apache servaren.
Kyrkogods G. Salsbury


den( följande de/vi/du/ni är något golfbanan till en roboten- översättare försynt vid Översättningen Experterna. De ha fik mest avanceratöversättning motor Jag har sett ( går emellan 27 olik språken, sist JAG rutig), utom såmed någon översättning mjukvaran, där de/vi/du/ni är som må bli öppning och sakerna den där inte gör det göra sinne. Minhoppas er det alt något om grund menaderna kanna bli framföra till den här vem tala annan språken)

Brasilianer Portugisisk| Bulgarisk(CP 1251) | Kroatisk(CP 1250) | Czech (CP 1250) | Dansk| Nederländskt| Engelsk| EuropeiskSpansk| Finländare | Franske| Tysken| Grek| Hungarian (CP 1250) | Islandsk| Italiensk| Japansk(skifta JIS) | Latin Amerikanen Spansk| Norske| Polera(ISO 8859-2) | Portugisisk| Rumänsk(CP 1250) | Rysk(CP 1251) | Serbisk(CP 1250) | Slovenisk(CP 1250) | Spansk| Svensk| Walesisk|


Hem| Postande Listerna| Ta upp på en lista Arkiven| Projektera| Väg | FAQs | Wiki | Bidragen
Den här sida sist modifierat: Torsdagen, 28-Feb-2008 144651:: PST

Sända med posten kommentarerna bekymmer av 'webmistress' på denne domän.
©1994-2008, Realiteten Skulptör