biyernes, marso 24, 2006

marahil it's hindi ang prinsipal kasalanan

pagkakasundo sa ito kuwento lumitaw ng Minneapolis:

St. Paul ay malaman dahil sa hiring tagapamanihala maikli sa turuan hepe dumanas at pag-iingat kanila longer kaysa ang karaniwan dalawa taon atipan ng pawid ang lalong nakararami magalang tagapamanihala magtagal.


ang lalong nakararami magalang tagapamanihala magtagal tangi dalawa taon? marahil ako dapat may been biguin atipan ng pawid akin magalang- purok prinsipal balasahin ang baraha di at lumitaw bawa't tatlo ( o kakaunti).Français/French Deutsch/German Italiano/Italian Português/Portuguese Español/Spanish 日本語/Japanese 한국어/Korean 中文(简体)/ baba gawing simple Tagalog/Filipino

1 mag-ukol ng puna:

Blogger Ms". Cornelius" said...

diyan ay hindi daan ka maaari magtagumpay gaya isa magalang tagapamanihala. higpitin pataasin sukatan, at ka nasain kumuha martilyuhin nina ang mga magulang at ang kids, at, sadly, marami ng ang guro. lubha marami magalang purok ay tumakbo gaya pansarili fiefdoms ng nepotismo. ang lumapit malaki purok lumapit ako had lumapit manggulo kailan sila tried sa iligtas kaunti salapi sa pagbuhay palo becuase those mga tao sino manggagawa diyan HAD A tuwirin sa atipan ng pawid gawain-- regardless ng ang tunay na pangyayari atipan ng pawid ang lalong nakararami ng ang turuan tumingin maibigan something lumitaw ng Sarajevo. uri ng ipagunita ako ng prangkisya tuwirin ngayon.

622: PM  

Post a mag-ukol ng puna

<< home