biyernes, nobyembre 06, 2009

ang sindihan kumuha ang dilim

ito pisses ako mula rito sa a lagyan ng numero ng patagin:ito ako paghati-hatiin dahil sa mangatwiran atipan ng pawid nasain maging maliwanag:

">


Français/French Deutsch/German Italiano/Italian Português/Portuguese Español/Spanish 日本語/Japanese 한국어/Korean 中文(简体)/ baba gawing simple Tagalog/Filipino
|