huwebes, hunyo 15, 2006

EXAM tanungin .

buksan pagsikapan Exam tanungin,
ito isa ay iba buksan pagsikapan tanungin. ano ka may sa gumawa ay sa mapulot lumitaw ang malawak ng a suntukin kumuha tangi 8 yunit. sa gumawa ito matagumpay ka would may sa mapulot tatlo lagyan ng numero kumuha a produkto ng 8 at those lagyan ng numero ay 2, 1 at 4.

iba daan ay sa mapulot lumitaw ano isa ng kanila ay at gawin pataasin equations sa lutasin ang iba layon.nina hatiin ito sa labing -anim tumbasan pagdugtung-dugtungin ka maaari kumuha a ganap makatwiran bahagi dahil sa bawa't isa tayahin.

nina Lynel Pobre, Arielle bulwagan, Helen Khau, walang takot Pasco at Lara Mae Delos Santos.
Français/French Deutsch/German Italiano/Italian Português/Portuguese Español/Spanish 日本語/Japanese 한국어/Korean 中文(简体)/ baba gawing simple Tagalog/Filipino

0 mag-ukol ng puna:

Post a mag-ukol ng puna

tahanan<<