linggo, hunyo 18, 2006

exam quuestions =)

Exam tanungin

kay..... um erehiya ang isa kumuha ang boksingero =)
sila boksingero ahd sa lahat may sa buuin 8 yunit gawing parisukat. diyan ay 6 possibilities
ngayon dahil sa ang isa kumuha A B C D ... wehad sa lutasin ito di dalawa ways...
dahil sa ang pangunang lunas isa tayo hatiin ito sa 16'ths

noon dahil sa ang pumangalawa isa tayo hatiin ito sa 32's


kasunod kanya ang isa kumuha sybolic at patunayan


next is the alex and his sandwiches question >.<ang isa buongpaligid ang labak... ako isipin ito ay ang magtagal isa... ..
ang tsart at grap sa lumakad kumuha ito


magkimkim.. ako didnt malaman ano sa tawagin "y"... soo.. ako tawagin ito diligin.......

kay!! im done =) ....
pigi nina: Marielou
gumawa Done nina: Marielou, Racquel, at Joanne =D
Français/French Deutsch/German Italiano/Italian Português/Portuguese Español/Spanish 日本語/Japanese 한국어/Korean 中文(简体)/ baba gawing simple Tagalog/Filipino

0 mag-ukol ng puna:

Post a mag-ukol ng puna

tahanan<<