Sargent iparada 8-17 Math

lunes, enero 30, 2006

tagasulat..

ito says diyan atipan ng pawid gaya a tagasulat ako may sa sumagot ang sundan tanungin!!!

1.What did tayo gumawa di ipareho ng uri ang araw na ito?
ang araw na ito di ipareho ng uri tayo did kaunti muling suriin buongpaligid pagsasama-sama buuin at tayo did kaunti iinit pataasin tanungin...matapos atipan ng pawid tayo dama kaunti tanungin sa atin homwork...noon MR.HARBECK taught sa amin buongpaligid pagsasama-sama at pagbabawas buuin di ang iutos ng pagmamaneho...siya bigyan sa amin kaunti pamahalaan ...datapuwa't noon ako pandayin akin pag-ukulan ng pansin di akin susian pagayon yeah...datapuwa't gaya long gaya ako gunitain...pangunang lunas ka may sa ang gumawa ang tanungin sa ang brackets...noon kopyahin ang pagmamaneho..noon gumawa ang isa di ang[ ]. pagayon yeah atipan ng pawid lahat tayo did di atin ipareho ng uri ang araw na ito...

halimbawa:

--->3(-3-710)+(-4)

--->3-106+

--->-76+

sumagot: -12. ano did tayo mag-aral noong panahon tesis kilusan?
ako hulaan atipan ng pawid ang kilusan atipan ng pawid ay banggitin di ang tanungin ay ang kilusan di dilaw sapnan..ako hulaan ako mag-aral paano sa pagsamahin at bawasin buuin di sukatan bumuo...at paano sa pagsamahin at bawasin kagagawan ang iutos ng pagmamaneho...


3. Was ito bago patalastas o something I've seen di math o iba ipareho ng uri nang una?
I've mag-aral kaunti ng ito patalastas sa atin ipareho ng uri magtagal taon...

4. Was ang kagamitan mahirap hindi madali o madali sa maintindihan?
dahil sa ako ito was madali sa maintindihan...

5. ay diyan something atipan ng pawid ako patahimikin don't maintindihan at could humingi akin classmates sa ipaliwanag?
ako hulaan diyan ay patahimikin something atipan ng pawid ako don't ako maintindihan datapuwa't noon kanya matigas sa humingi sapagka't ako didn't mapulot ang tanungin pa..ako isipin..

6. Did kahit ano sino pa ang paririto mangyari noong panahon ipareho ng uri atipan ng pawid would maaari katuwaan sa tago a itala ng?
ihiwalay dahil sa ang liksiyon... iguess wala...

ay diyan sino man ikawil lumitaw diyan sa ipaliwanag ang kaisipan taught di ipareho ng uri?
ako dont malaman...marahil..ako hulaan...


ang kasunod tagasulat would maaari Korina

Français/French Deutsch/German Italiano/Italian Português/Portuguese Español/Spanish 日本語/Japanese 한국어/Korean 中文(简体)/ baba gawing simple Tagalog/Filipino

1 mag-ukol ng puna:

  • Hey tagasulat!! kung ako was a estudyante trying sa tayahin lumitaw ano mangyari di turuan ang araw na ito ako would hindi malaman ano had mangyari. subukin sa mamatnugot mo post bukas at isama ang pag-ukulan ng pansin ka kaliwa at tahanan. kung ka magkulang sa mapulot a ikawil ka could.

    tumingin at ano ang grado 9's at DMCI gumawa

    http:/s1math.blogspot.com/

    /

    ninaBlogger ginoo. H, at 655: PM  

Post a mag-ukol ng puna

tahanan<<