Sargent iparada 8-17 Math

martes, abril 25, 2006

tagasulat.chhheeeyah

di-angkop bahagi


ang araw na ito, tayo magsalita buongpaligid di-angkop bahagi at magkahalo bahagi... sila were ganap madali at hindi atipan ng pawid matigas sa maintindihan... tayo had a homwork sapnan alin ako tapusin nang una ang ipareho ng uri pagsikapan... at yea ako isipin atipan ng pawid ito... nina ang daan tayo din tapusin ang malaki papel =P

im hindi ang nananagot kung im hapunan sa gumawa ang di-angkop bahagi o sumthin sino pa ang paririto, datapuwa't ako did ito see anyhow

-mharjioy =P... iugoy mo suntukin
Français/French Deutsch/German Italiano/Italian Português/Portuguese Español/Spanish 日本語/Japanese 한국어/Korean 中文(简体)/ baba gawing simple Tagalog/Filipino

3 mag-ukol ng puna:

  • mabuti gawain...kanya pagayon...UMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM...UMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM...colourful...HEHEHEHE..mabuti gawain uli...

    ninaBlogger nôR!3££3, at 745: PM  

  • akin pangunang lunas msg u cant makita ang buo mag-ukol ng puna sa yeah ako ryt ang isa atipan ng pawid ka cant bumasa...pagayon...GUD gawain...
    magiliw gumawa...kanya..ummmmm... ummmmm... ummmmmm.. um...... colourful...magiliw kulayan..

    ninaBlogger nôR!3££3, at 747: PM  

  • magiliw kulayan...at u did a mabuti gumawa!!!:)

    ninaBlogger MyLa 8-17, at 133: PM  

Post a mag-ukol ng puna

tahanan<<