huwebes, nobyembre 16, 2006

hindi di mo math ipareho ng uri

Awwww...(pilasin pilasin) hindi di ur ipareho ng uri sino man laling marami...sooooo saaddd!!!! OMG hindi laling marami umawit magkimkim! ay atipan ng pawid apositive o a negitive!??!? ka were isa ng akin..unusual guro atipan ng pawid I've kahit minsan had!! LOL
Megs
Français/French Deutsch/German Italiano/Italian Português/Portuguese Español/Spanish 日本語/Japanese 한국어/Korean 中文(简体)/ baba gawing simple Tagalog/Filipino

1 mag-ukol ng puna:

At 856: PM, Blogger staacy said...

lol helo MEGANN. awwwwwww, ako hindi tamaan 8-41. ha ha=(. o balon. humuli ya guys yumao. sino kahit minsan pagbasa ito?

 

Post a mag-ukol ng puna

tahanan<<