Sargent iparada 8-73 Math

miyerkules, hunyo 07, 2006

omg kanya steeepphaaanieee... :)

...you´ve got ikoreo!!

haha balon kanya stephanie sa 8-73 di portugal. tesis computers ay pagayon pagkalito balon umasa mo having a katuwaan takdaan ng oras di math dumaong im having a malaki takdaan ng oras dito makita yah di setyembre! umasa u guys gumawa balon sa ur exams!

ciao stephanie :)

does sino man isa kahit minsan magsiyasat ito sino man laling marami?
Français/French Deutsch/German Italiano/Italian Português/Portuguese Español/Spanish 日本語/Japanese 한국어/Korean 中文(简体)/ baba gawing simple Tagalog/Filipino

0 mag-ukol ng puna:

Post a mag-ukol ng puna

tahanan<<