biyernes, hunyo 02, 2006

tumubo Post #3

tanungin nararapat martes mayo 30th ( lumikha nina Boeun)

#1 ano ay ang pagkakaiba sa pagitan isa alhebra pagpapahayag at isa ekwador ( ipahiwatig: isa maglaman ito at ang iba doesn’t)? bigyan isa halimbawa ng kapuwa isa pagpapahayag at isa ekwador.

- sila lahat may pabagu-bago, magsimula itutok, at palitan. ang titikan ng ang pabagu-bago doesn't bagay. ito maaari maaari A B C D E F G… sino man baybayin tayo maaari gumamit. ano bagay ay atipan ng pawid does ang pabagu-bago di isa alhebra ekwador o pagpapahayag ay bigyan. di isa ekwador ang halagahan ng ang pabagu-bago ay tapos bigyan sa pagtimbangin bawa't isa panigan ng ang tumbasan lumagda.

halimbawa ng isa pagpapahayag ay 5n x 2 at halimbawa ng isa ekwador ay ito. 5 x 2 = 10

#2 ano ay pabagu-bago at sanhi gumawa tayo gumamit isa di alhebra?

- pabagu-bago paraan walang nakaaalam lagyan ng numero. tayo don’t malaman ang lagyan ng numero atipan ng pawid ay walang nakaaalam pagayon tayo ay using baybayin sa gawin pagpapahayag pagayon tayo maaari lutasin ito at kumuha pabagu-bago

#3 lutasin N
- isa lumigid ay tumbasan sa 1. lahat 9 lumigid ay tumbasan sa 9. dalawa gawing parisukat ay tumbasan sa 4. isa triyanggulo ay tumbasan sa 5 pagayon 9-4= 5.
- 6 gawing parisukat ay equal sa12 pagayon 12 + 5 + 5= 22
- 22 hatiin
nina 2 ay 11, noon N ay tumbasan sa 11

#4 lutasin ang sundan equations. ipakita lahat ng ang humakbang atipan ng pawid ay mangilangan

a) 3n + 4n + 7 = 2n + 12

3n + 4n + 7 = 2n + 12

7n + 7 = 2n +12

7n + 7 = 2n + 12

- 2n -2n

5n + 7 = 12

- 7 - 7

5n = 5

5 ÷ 5 = 1

n = 5

b) 8n – (49+) = 11

8n – (49+) = 11

8n – 13 = 11

+ 13 + 13

8n = 24

24 ÷ 8 = 3

n = 3

c) (8 3) n + 7n + 8 =4n + 40

(8 3) n + 7n + 8 =4n + 40

5n + 7n + 8 =4n + 40

12n + 8 = 4n + 40

- 4n -8 -4n -8

8n = 32

32 ÷ 8 = 4

n = 4

#5 dahil sa ito tanungin ka mangilangan sa lumikha a T – Chart at a grap sa plot mo data sa ito tanungin onto.

ka ay having a magtumulin laban mo kaibigan, ihiwalay ka ay sa magbayad at siya ay sa kanya bike. ka kapuwa malaman atipan ng pawid kung ka aysa a bike ka nasain maaari ayuno pagayon mo kaibigan bigyan ka a panguluhan magsimula ng 3 minuto, sino nasain maaari ang pangunang lunas sa gawin ito sa ang tapusin tutupan 2000m away?pagayon ka nasain magtagumpay nina 600m.


Français/French Deutsch/German Italiano/Italian Português/Portuguese Español/Spanish 日本語/Japanese 한국어/Korean 中文(简体)/ baba gawing simple Tagalog/Filipino

1 mag-ukol ng puna:

At 418: PM, Blogger bOeUn* said...

ito mag-ukol ng puna may been alisin nina a blog tagapangasiwa.

 

Post a mag-ukol ng puna

tahanan<<