linggo, hunyo 04, 2006

tumubo post 3

im tangi giving ang sumagot

1) alhebra pagpapahayag represents pabagu-bago, tayo maaari ipalit isa o laling marami lagyan ng numero dahil sa ang titikan di ang algbriac pagpapahayag at ito does hindi habe isa tumbasan lumagda

isa alhebra ekwador, ang lagyan ng numero ng ang pabagu-bago ay bigyan at ka mangilangan sa lutasin ang lagyan ng numero sa kumuha ang magtakda lagyan ng numero dahil sa ang pabagu-bago

ang pagkakaiba ay ang pabagu-bago dahil sa ang pagpapahayag ay hindi bigyan palipasin ang pabagu-bago dahil sa ang ekwador ay bigyan at ito may tumbasan lumagda.

2) pabagu-bago ay ang titikan di alhebra pagpapahayag at ekwador ( maibigan). tayo gumamit atipan ng pawid sa represent ang walang nakaaalam lagyan ng numero. sa mapulot ito lumitaw gumamit magsimula +CHANGEVARIABLE()

3) lutasin dahil sa N

4)
a3n4n72n12n)++=+
b8n)-(4911+)=
c8)(-3n7n84n40)++++

5) dahil sa ito tanungin ka mangilangan sa lumikha a T- tsart at a grap sa plot mo data onto papel
Français/French Deutsch/German Italiano/Italian Português/Portuguese Español/Spanish 日本語/Japanese 한국어/Korean 中文(简体)/ baba gawing simple Tagalog/Filipino

0 mag-ukol ng puna:

Post a mag-ukol ng puna

tahanan<<