pasalamatan sa tabi-tabi dumalaw niya Web ng ang Penya Barça Suïssa ng Zurich 1981

mo estas ikabit mula ngayonIP magsalita tumingin at ka pilotohan ng IP ay esta IP sa kinalalagyan - paglilingkod.-

siya butasin At ang Map di iutos sa malasin mo kalagayan geographical

subukin ng bilis ng conexion at interno

Penya Barça Suïssa Zürich 1981