InterTran - Serverov peklada WWW strnek

Hlavn strnka German German French Italian Hungarian Czech Croatian Portuguese Español Greek Chinese Simplified Chinese Traditional Arabic Hebrew Hindi Russian Vietnamese Korean Japanese
 
 

Obraz 1: InterTran™ pipraven na pekldn WWW strnek nebo jakhokoli textu z anglitiny do francouztiny v ti kroky

InterTran™ Serverov peklada WWW strnek

InterTran™ Serverov peklada WWW strnek me Va firm zmenit vlohy stlho pekldn WWW strnek kter mus bt aktualizovan ve Vaem jazyku, kad den, tden nebo msc. Vdy kdy zmnte Vae WWW strnky, muste je znovu peloit do kadho jazyka kterho mte na WWW strnkch. Tomu problmu se mete vyhnout pouvnm InterTran pekladae WWW strnek.

InterTran™ Serverov peklada WWW strnek dynamicky pekld WWW strnky pmo z Va strnky na Vaem serveru. To znamen e vdy kdy zmnte nebo aktualizujete Vae WWW strnky nemuste dat dnou pekladovou firmu aby Vm to peloila za spoustu penz. InterTran™ pesn pekld Vae WWW strnky a periodicky aktualizuje databzi Vaich peklad. To zajiuje 100% pesn peklady kdy aktualizujete a zmujete Vae WWW strnky.

Nkter dostupn jazyky: albnsk, arabtina, bosck, brazilsk portugaltina, bulharsk, nsk, chorvatsk, esk, dnsk, nizozemsk, anglick, portugaltina, filipnsk/tagalog, finsk, flmsk, francouzsk, nmeck, eck, hindsk, maarsk, islandsk, italsk, japonsk, korejsk, laosk, latinsk, norsk, polsk, rumunsk, rusk, srbsk, slovinsk, panlsk, vdsk, tureck, ukrajinsk, vietnamsk a velsk.

Licenn poplatek od 24.945,00 CZK za jazykov pr plat na jeden rok. Licence se me kad rok obnovit. Aby zjistil nepetritou 100% pesnost peklad, n InterTran™ peklada WWW strnek automaticky sbr nova slova/frze zatmco se strnka stle zmuje. Nov slova a frze (frze jsou velmi dleit) se potom automaticky poslaj na peklad na firm a po pekldn se automaticky dodvaj do slovnku na Va strnce.

InterTran™ serverov peklada WWW strnek pracuje na Windows 7/Vista/XP/Me/2000/NT/98, Solaris, SunOS, Linux a UNIX platformach.

 

 
 

Obraz 2: InterTran™ peklad http://cnn.com z anglitiny do brazilsk portugaltiny

 

 
 

Obraz 3: InterTran™ peklad vty z anglitiny do chorvattiny s ukzanmi monmi alternativnmi peklady

 

InterTran™ korporan server - Internet/Intranet Translator

Pekldejte jakoukoli WWW strnku nebo text z vce ne 25 jazyk ve Vaem WWW prohlei pomoc Vaeho korporanho serveru.

Nkter dostupn jazyky: albnsk, arabtina, bosck, brazilsk portugaltina, bulharsk, nsk, chorvatsk, esk, dnsk, nizozemsk, anglick, portugaltina, filipnsk/tagalog, finsk, flmsk, francouzsk, nmeck, eck, hindsk, maarsk, islandsk, italsk, japonsk, korejsk, laosk, latinsk, norsk, polsk, rumunsk, rusk, srbsk, slovinsk, panlsk, vdsk, tureck, ukrajinsk, vietnamsk a velsk.

InterTran™ Vm dovoluje neomezen dodvat specifick peklady (slova nebo frze).

Licenn poplatek od 24.945,00 CZK za jazykov pr plat na jeden rok. Licence se me kad rok obnovit.

InterTran™ korporan server pracuje na Windows 7/Vista/XP/Me/2000/NT/98, Solaris, SunOS, Linux a UNIX platformach.

 

Pokud chcete dostat vce informac o naich ostatnch produktech a slubch kter pracuj na jinch platformach, prosme vyberte zde:

 

Cenk a on-line objednvka

Pro informace o cench a on-line objednn, prosme kliknete zde.

Altre informazioni

Pokud mte otzky, prosme polete nm e-mail kliknutm zde: [email protected]